hscode
商品描述
实例汇总
详情
2915299090
48条
详情
2915120000
24条
详情
2841900090
36条
详情
2839900090
55条
详情
2841900090
36条
详情
2915390090
254条
详情
2916150000
56条
详情
2917119000
42条
详情
2918110000
61条
详情
2829900090
17条
详情
2915509000
45条
详情
2841500000
11条
详情
2842909018
4条
详情
2829900090
17条
详情
2837199090
1条
详情
2915120000
1条
详情
2835240000
1条
详情
2835299000
1条
详情
2841809000
1条
详情
2916190090
山梨
96条
详情
2837200090
铁氰
11条
详情
2835240000
22条
详情
2833301000
14条
详情
2915709000
硬脂
211条
详情
2917369000
苯甲
6条
详情
2842901910
硫氰
6条
详情
2918150000
柠檬
74条
详情
2826909090
氟硼
23条
详情
2826901000
氟硅
7条
详情
2833299090
13条
详情
2835299000
偏磷
32条
详情
3104300000
硫氢
1条
详情
3104909000
1条
详情
2942000000
二甲
1条
详情
2835399000
焦磷
1条
详情
2835100000
次磷
1条
详情
2835399000
多磷
1条
详情
2841900090
纤维
36条
详情
2839900090
溶液
55条
详情
2837200090
六氰钴
11条
详情
2915120000
液体
24条
详情
2922499990
双氯芬
226条
详情
2942000000
六氟磷
147条
详情
3105600000
二氢
11条
详情
2826909090
六氟磷
23条
详情
2835399000
三聚磷
15条
详情
2835240000
的磷
22条
详情
2836400000
的碳
8条
详情
2934999090
枸橼
1166条
详情
2904100000
三氟乙
131条
详情
2839900090
钛钠
55条
详情
2835240000
二氢
22条
详情
2930909099
硫代乙
178条
详情
2842909018
二氢
4条
详情
2918130000
酒石100
40条
详情
2835240000
六氟磷
22条
详情
2835299000
三聚磷
32条
详情
2836400000
二氢
1条
详情
2942000000
克拉维
1条
详情
2843900090
四氯钯
1条
详情
2843900030
氯亚铂
1条
详情
2918160000
葡萄糖
1条
详情
2843900090
四溴钯
1条
详情
2839900090
甲基硅
1条
详情
2835240000
一水磷
1条
详情
3906909000
聚丙烯
1条
详情
2915299090
98%MIN
48条
详情
2916190090
山梨14MT
96条
详情
2835100000
亚磷二氢
27条
详情
2916190090
山梨粉末
96条
详情
2916190090
山梨 FCCIV
96条
详情
2918150000
食用柠檬
74条
详情
2930902000
乙基黄原
16条
详情
2930902000
戊基黄原
16条
详情
2918160000
无水葡糖
1条
详情
2915299090
食品级醋
1条
详情
2918130000
酒石氧锑
1条
详情
2839900090
高模数硅
1条
详情
2942000000
甲基二磺
1条
详情
2826909090
氟硼(48MT)
1条
详情
2826909090
氟硼(KBF4)
1条
详情
2916190090
山梨颗粒
1条
详情
2922499990
L-天门冬氨
226条
详情
3402110000
鲸蜡基磷
108条
详情
9001909090
氧钛晶体
496条
详情
2917119000
一水合物
42条
详情
2922499990
对氨基苯甲
226条
详情
2909500000
愈创木酚磺
98条
详情
2919900090
鲸蜡醇磷
158条
详情
2904340000
全氟辛基磺
1条
详情
2918150000
食品级柠檬
1条
详情
2942000000
亚甲基二磺
1条
详情
2839900090
高纯硅溶液
1条
详情
2942000000
全氟辛基磺
1条
详情
2942000000
DL-天门冬氨
1条
详情
2918110000
与醋
1条
详情
2915299090
;醋
1条
详情
2930902000
正丁基黄原
1条
详情
2930902000
异丁基黄原
1条
详情
2835240000
二氢 无牌
22条
详情
2916190090
山梨 POTASSIUM
96条
详情
2918990090
1,8-萘酐-4-磺
284条
详情
2942000000
4-磺-1,8-萘酐
1条
详情
2839900090
E6013焊条用硅
1条
详情
2917119000
隐蔽材草溶液
42条
详情
2916110000
99%粉末状丙烯
50条
详情
2916190090
山梨颗粒 FCCIV
96条
详情
2916190090
山梨球状 FCCIV
96条
详情
2835240000
工业级磷二氢
1条
详情
2839900090
E6013 焊条用硅
1条
详情
3822009000
冈田盐测试剂
1条
详情
2918110000
分子式C3H5KO3
61条
详情
2915299090
POTASSIUM ACETATE
48条
详情
3003101900
青霉素(含碳钠)
1条
详情
3402110000
十六单烷基磷
108条
详情
2918150000
柠檬食品添加剂
74条
详情
2918150000
柠檬(工业用)
74条
详情
3003101900
阿莫西林克拉维
8条
详情
2841900090
(钛拉塞斯)
36条
详情
3003209000
阿莫西林克拉维
1条
详情
2917119000
盐(四草
1条
详情
2915299090
POTASSIUM ACETATE
1条
详情
2916190090
山梨POTASSIUM SORBATE
96条
详情
2835240000
二元 三水合物
22条
详情
2934999090
5-甲基噁二唑-2-甲
1166条
详情
2916190090
山梨 POTASSIUM SORBATE
96条
详情
2918150000
食品添加剂用柠檬
74条
详情
2924299090
克拉维微晶纤维素
510条
详情
3003209000
克拉维二氧化硅1:1
42条
详情
3004209090
克拉维微晶纤维素
45条
详情
2835240000
的磷盐(Makrophos5050)
1条
详情
3003209000
阿莫西林钠克拉维
1条
详情
3003209000
阿莫西林克拉维7:1
1条
详情
3003209000
阿莫西林克拉维4;1
1条
详情
2839900090
电子工业用硅溶液
1条
详情
2934999090
克拉维-微晶纤维素
1166条
详情
3004209090
克拉维-微晶纤维素
45条
详情
2835240000
的磷盐(Makrophos 5050)
22条
详情
2915299090
POTASSIUM ACETATE 99%
1条
详情
3003209000
克拉维二氧化硅1:1
42条
详情
3003101900
阿莫西林克拉维(7:1)
8条
详情
3003209000
克拉维二氧化硅(1:1)
42条
详情
3003101900
阿莫西林克拉维(4:1)
8条
详情
3003209000
阿莫西林克拉维(7:1)
1条
详情
3822009000
试剂POTASSIUM ACETATE
1条
详情
3004209090
克拉维微晶纤维素1:1
45条
详情
2915120000
100MT POTASSIUM FORMATE
1条
详情
3003109000
阿莫西林克拉维(7:1)
15条
详情
3003101200
阿莫西林克拉维(4:1)
7条
详情
2918160000
葡萄糖POTASSIUM GLUCONATE
49条
详情
2835240000
焦磷/其他的磷
22条
详情
3707901000
显影液/硼10%氢氧化
123条
详情
3810900000
焊接膏/氟化55%硼钠45%
212条
详情
3003101900
阿莫西林克拉维(4:1)
8条
详情
3003209000
阿莫西林克拉维(4:1)
1条
详情
2942000000
(2-羟甲基苯基)三氟硼
1条
详情
3003109000
替卡西林钠克拉维15:1
1条
详情
3003209000
阿莫西林钠克拉维(5:1)
42条
详情
2842909018
,砷二氢,砷
4条
详情
3003101200
阿莫西林钠克拉维5:1
7条
详情
3004209090
克拉维微晶纤维素(1:1)
1条
详情
2904990090
全氟丁基磺橡胶稳定剂
9条
详情
3822009000
诊断试剂(238400成分:磷)
1条
详情
3003101200
阿莫西林钠克拉维(10:1)
1条
详情
2921590090
5-甲基-1,3,4-恶二唑-2-羧
1条
详情
3822009000
诊断试剂(225581 成分:磷)
1条
详情
2916190090
山梨POTASSIUM SORBATE GRANULAR
96条
详情
3003209000
克拉维二氧化硅(1:1)
42条
详情
3003101200
阿莫西林克拉维(4:1)
7条
详情
3402110000
阴离子表面活性剂(椰油)
1条
详情
2915120000
100MT POTASSIUM FORMATE Q/CDH
1条
详情
2841900090
F106 POTASSIUM TITANATE OXIDE
1条
详情
2841900090
POTASSIUMALUMINATESOLUTION1122
36条
详情
3707901000
显影液/硼10%氢氧化4%水
123条
详情
3004101200
阿莫西林、克拉维注射液
8条
详情
3402110000
十六单烷基磷EVERMAP 160K
1条
详情
3004101200
注射用阿莫西林钠克拉维
1条
详情
3402900090
洗净剂柠檬0.5-5%,葡萄糖
301条
详情
3003109000
替卡西林钠/克拉维(15:1)
15条
详情
2942000000
3-甲氧基-3-氧代丙基三氟硼
1条
详情
3003109000
替卡西林钠克拉维(15:1)
15条
详情
3822009000
CSK碘标准溶液(0.0100N)测试剂
1条
详情
3810900000
锡盐/四氟硼胺60%四氟硼40%
212条
详情
3822009000
3,5-二甲基异噁唑-4-基三氟硼
1条
详情
3815900000
催化剂,甲醇32%,甲醇溶液68%
266条
详情
3003101200
阿莫西林克拉维(2:1、4:1、7:1)
1条
详情
3003109000
替卡西林钠/克拉维(15:1)混粉
15条
详情
3003101200
阿莫西林克拉维二氧化硅(4:1:1)
7条
详情
2934999090
5-甲基噁二唑-2-甲OXADIAZOLE K-SALT.
1166条
详情
2909500000
愈创木酚磺POTASSIUM GUAIACOLSULFONATE
1条
详情
2835240000
焦磷16MTS TETRA POTASSIUM PYRO PHOSPHATE
1条
详情
2841900090
F106 POTASSIUM TITANATE OXIDE TERRACESS
1条
详情
3402110000
鲸蜡基磷(Romol HPK);Romol AFSK
108条
详情
2916190090
山梨(粉末) POTASSIUM SORBATE POWDER
1条
详情
3808940090
四硼/非医用消毒剂,直接使用原料
173条
详情
2835399000
焦磷 96% 25T TETRA POTASSIUM PYROPHOSPHATE
1条
详情
2933699090
1,2,3,4-四氢-2,4-二氧-1,3,5-三嗪-6-羧
1条
详情
3003101200
阿莫西林钠/克拉维(5:1、10:1、30:1)
1条
详情
2917119000
乙二TEMPEREX,电镀槽建浴和补充用。
42条
详情
2904100000
全氟丁磺POTASSIUMPERFLUOROBUTANE SULFONATE
131条
详情
2841900090
F106 POTASSIUM TITANATE OXIDE TERRACESS F-S
1条
详情
2934999090
1-(四氢-2H-吡喃-2-基)-1H-吡唑-4-三氟硼
1条
详情
2922499990
双氯芬,解热镇痛及非甾体抗炎镇痛药
226条
详情
2917119000
盐/二草/用于建筑加工的模具原料
42条
详情
3810900000
焊剂,成份:硼30%氟化30%四硼盐25%硼15%
212条
详情
2922499990
乙二胺四乙ETHYLENEDIAMINE DI-POTASSIUM,含量:92
226条
详情
2922499990
L-天门冬氨,含量99.8%水0.2%,用于食品添加剂,医药
226条
详情
2916190090
山梨,C6H7KO2,用于抑制食品中微生物的生长,纯度:9
96条
详情
2904360000
全氟辛基磺、全氟辛基磺、全氟辛基磺锂、全氟辛基磺铵、全氟辛基磺酰氟
2条
详情
2106909090
达芬奇果美经典椰子风味糖浆,成分:蔗糖糖浆66-82%水18-34%食用香精<1%柠檬<0.1%苯甲钠0.046%,山梨0.02%,0.9KG/瓶
1条
详情
2106909090
达芬奇果美经典香草风味糖浆,成分:蔗糖糖浆65-81%水18-34%食用香精<1%苯甲钠0.047%,山梨0.02%,柠檬<0.1%焦糖色<1%,0.9KG/瓶
1条
详情
2921219000
EDTA
1条
详情
3401200000
肥皂
64条
详情
9027900000
电极
846条
详情
2841500000
红矾
11条
详情
2529100000
长石
9条
详情
2833301000
明矾
14条
详情
2826199010
氟化
3条
详情
2833309000
明矾
12条
详情
3822009000
试剂
1条
详情
2830909000
硫化
1条
详情
3104909000
生物
1条
详情
2842909090
硫酰
1条
详情
2942000000
乙醇
1条
详情
2811199090
氢氟
1条
详情
2850009090
氢化
1条
详情
3824999990
螯合
1条
详情
2942000000
叔丁醇
147条
详情
2905143000
叔丁醇
14条
详情
2850009090
硼氢化
28条
详情
2941109900
青霉素
64条
详情
3003101900
青霉素
8条
详情
2826199020
氟化氢
2条
详情
2905590090
叔丁醇
69条
详情
2905199090
叔丁醇
108条
详情
2815300000
过氧化
5条
详情
2837199090
黄血盐
5条
详情
3104909000
复合肥
1条
详情
3822009000
测试组
1条
详情
2815300000
超氧化
1条
详情
2941109900
青霉素G
64条
详情
2941109400
青霉素V
4条
详情
2843300010
氰化亚金
8条
详情
3105200090
氮磷化肥
38条
详情
2833301000
脱水明矾
14条
详情
2942000000
吡嘧司特
1条
详情
2837199090
氰化亚银
1条
详情
2826199010
无水氟化
1条
详情
2833309000
无水明矾
1条
详情
2529100000
水磨长石
1条
详情
2830909000
无水硫化
1条
详情
3104909000
化学肥料
1条
详情
2833301000
明矾(粉状)
14条
详情
2843300010
氰化亚金(I)
8条
详情
3105200090
氮磷复合肥
38条
详情
2833301000
无机盐明矾
14条
详情
3105600000
含磷、肥料
11条
详情
3004109000
青霉素粉剂
1条
详情
2826199010
高纯级氟化
1条
详情
3003101900
青霉素G钠()
1条
详情
2826199010
高活性氟化
1条
详情
7020009990
光谱玻璃管
1条
详情
2931900090
三甲基硅醇
1条
详情
3105100090
氮磷水溶肥
1条
详情
2941101900
青霉素 320BOU
27条
详情
2833301000
明矾(粉状)
14条
详情
2941109900
BP2010青霉素G
1条
详情
2837200012
氰化亚铜(三)
3条
详情
3809920000
皂液 CHIEF A-32
1条
详情
2941109900
青霉素 1000BOU
1条
详情
2941109900
青霉素原料药
64条
详情
2941109900
青霉素V 1000BOU
64条
详情
2833301000
明矾(粉状)
14条
详情
2833301000
明矾(粉末)
14条
详情
3004101300
青霉素Ⅴ颗粒
1条
详情
3003101900
注射用青霉素
1条
详情
3822001000
离子测定干片
1条
详情
3822009000
测试预装试剂
1条
详情
2941109900
青霉素G20000BOU
1条
详情
2941109900
青霉素G工业盐
1条
详情
3004101900
注射用青霉素G
1条
详情
2905590090
甲醇的甲醇溶液
69条
详情
2826199010
高活性无水氟化
1条
详情
3105600000
含磷二元复合肥
1条
详情
3815900000
32%甲醇甲醇溶液
1条
详情
3822009000
离子通道抑制剂
1条
详情
2941109900
青霉素400BOU=250KG
1条
详情
2941109900
青霉素G 198.625BOU
1条
详情
2941109900
青霉素G,抗菌素
64条
详情
3006700000
钠//氯检测试剂包
1条
详情
2941109900
药用中间体青霉素
64条
详情
2815300000
过氧化钠及过氧化
5条
详情
9027809900
电解分析仪(,钠,钙)
806条
详情
3105100090
肥料/含氮10%,磷8%,22%
1条
详情
2833301000
无机盐明矾(粉末)
14条
详情
9027809900
电解质分析仪(,钠,氯)
806条
详情
9027900000
离子选择性电极-电极
846条
详情
9027900000
电极(雪球分析仪零件)
1条
详情
3105600000
含磷、两种元素的肥料
11条
详情
2850009090
硼氢化 POTASSIUM BOROHYDRIDE
1条
详情
9027809900
电解质分析仪(、钠、钙)
806条
详情
9027809900
电解质分析仪(、钠、氯)
806条
详情
3810900000
助焊剂/60%硼砂5%氟化5%添
212条
详情
9027809900
电解质分析仪(,钠,钙)
806条
详情
9027809900
电解质分析仪(,钠,氯)
806条
详情
2941109900
青霉素VPENICILLIN V POTASSIUM
1条
详情
3104909000
Growth Product牌含元素液体化
11条
详情
3815900000
橡胶硫化剂/氧化钠25%氧化10%
1条
详情
2837200012
氰化亚铜(三)钠,氰化亚铜(三)
3条
详情
3822009000
钠,,氯测定试剂盒(间接电阻法)
1条
详情
2850009090
硼氢化98% POTASSIUM BOROHYDRIDE POWDER
1条
详情
2941109900
青霉素PENICILLIN G POTASSIUM STERILE BP
64条
详情
3822001000
厌氧菌鉴定板(261216 成分:硼氢化)
1条
详情
3822009000
钠,,氯测定试剂盒(间接电阻法)(ICT参考液)
1条
详情
3822009000
钠,,氯测定试剂盒(间接电阻法)(ICT参考液)
486条
详情
3105200090
复合肥,氮≥12% 五氧化二磷≥6% 氧化≥28% 氧化镁≥
38条
详情
6902200000
耐火砖,成分:三氧化二铝58%二氧化硅39%,氧化+氧化钠
203条
详情
2807000010
16条
详情
2921450090
C
42条
详情
2921450090
K
42条
详情
2921499090
C
163条
详情
2921519090
M
93条
详情
2922210000
K
46条
详情
2922210000
r
46条
详情
2922210000
J
46条
详情
2922210000
H
46条
详情
2908999090
H
80条
详情
2921430090
2B
67条
详情
2921430090
4B
67条
详情
2922210000
H
46条
详情
2933990099
F9
512条
详情
2922210000
H-
1条
详情
2916209090
TFP
59条
详情
2921430090
CLT
67条
详情
2921430090
4B
67条
详情
2921450090
1,4
42条
详情
2921519090
DSD
93条
详情
2921590090
DSD
74条
详情
2936210000
维A
70条
详情
2921499090
CLT
163条
详情
2921499090
P.P.
163条
详情
2922210000
H1MT
46条
详情
2922210000
双J
46条
详情
2918290000
2,3
154条
详情
2921450090
K 70%
42条
详情
2916399090
肉桂
368条
详情
2915709000
棕榈
211条
详情
2917190090
琥珀
187条
详情
3823190090
环烷
17条
详情
2932209090
霉酚
280条
详情
2918211000
水杨
31条
详情
1505000000
羊毛
9条
详情
2918990090
阿魏
284条
详情
2933399090
异烟
611条
详情
2924299090
泛影
510条
详情
2916190090
当归
96条
详情
2922491990
甲灭
96条
详情
2917190090
马来
187条
详情
2915900090
侧链
108条
详情
2915900090
月桂
108条
详情
2915900090
异壬
108条
详情
2915600000
特戊
167条
详情
2811199090
磷钨
22条
详情
2934999090
噁喹
1166条
详情
2932209090
鞣花
280条
详情
2934999090
恶喹
1166条
详情
1302199099
阿魏
724条
详情
2907199090
尼文
97条
详情
2908999090
尼文
80条
详情
2915501000
纯丙
13条
详情
2915600000
正戊
167条
详情
2915600000
月桂
167条
详情
2915701000
十八
24条
详情
2916150000
亚麻
56条
详情
2916190090
草莓
96条
详情
2916190090
顺芷
96条
详情
2916190090
巴豆
96条
详情
2916190090
腐植
96条
详情
2916209090
环烷
59条
详情
2916399090
阿托
368条
详情
2916399090
月桂
368条
详情
2917119000
衣康
42条
详情
2917190090
二聚
187条
详情
2917190090
衣康
187条
详情
2917190090
富马
187条
详情
2917209090
二聚
47条
详情
2917399090
松萝
126条
详情
2918110000
化剂
61条
详情
2918219000
草莓
11条
详情
2918290000
二三
154条
详情
2918990090
托品
284条
详情
2918990090
藜芦
284条
详情
2918990090
古龙
284条
详情
2921440000
尼文
55条
详情
2921450090
吐氏
42条
详情
2922210000
伽玛
46条
详情
2922210000
变色
46条
详情
2924210090
脲丙
38条
详情
2932999099
鞣花
968条
详情
2932999099
绿原
968条
详情
2932999099
氟哌
968条
详情
2934999001
肌甘
16条
详情
2936230000
核黄
35条
详情
2942000000
阿魏
147条
详情
3101009090
腐植
69条
详情
3105400000
一铵
15条
详情
3201909000
鞣花
34条
详情
3806102000
有机
5条
详情
2917399090
芥子
126条
详情
2933599090
氟哌
543条
详情
2932999099
米氏
968条
详情
2918990090
大黄
284条
详情
2915900090
十四
108条
详情
3823110000
硬酯
16条
详情
2933599090
乳清
543条
详情
2917399013
氯酞
2条
详情
2939630010
麦角
2条
详情
3806102000
树脂
5条
详情
2932209012
赤霉
11条
详情
2922491990
托灭
96条
详情
2916399090
环烷
368条
详情
2915900090
特戊
108条
详情
2933399090
氟尼
611条
详情
2918300090
丙酮
100条
详情
2918290000
绿原
154条
详情
2001100000
黄瓜
15条
详情
2005919010
竹笋
3条
详情
2008601000
樱桃
6条
详情
2811199020
偏砷
5条
详情
2811199020
焦砷
5条
详情
2916190090
碳烯
96条
详情
2916399090
咖啡
368条
详情
2917399090
游离
126条
详情
2918140000
枸橼
62条
详情
2918300015
调环
10条
详情
2919900036
乙膦
9条
详情
2922431000
氨茴
5条
详情
2931900025
苯胂
2条
详情
2932999017
调呋
5条
详情
3810100000
洗剂
96条
详情
2843300090
氯金
6条
详情
2915600000
丙戊
1条
详情
3825900090
富马
1条
详情
2942000000
绿原
1条
详情
2933599090
培美
1条
详情
3006200000
胆汁
1条
详情
2825909000
偏锡
1条
详情
0403900000
奶粉
1条
详情
2942000000
聚合
1条
详情
2807000010
电池
1条
详情
3404900000
硬蜡
1条
详情
2942000000
咖啡
1条
详情
2807000010
发烟
1条
详情
2942000000
藤黄
1条
详情
0403900000
马奶
1条
详情
2309909000
天健
1条
详情
3507909000
氧化
1条
详情
2915900090
十二
1条
详情
2942000000
氯铂
1条
详情
2309901000
强力
1条
详情
2942000000
辛癸
1条
详情
2001909090
豆角
1条
详情
2915600000
异戊
1条
详情
2309901000
力度
1条
详情
2942000000
十六
1条
详情
3822009000
电瓶
1条
详情
3913100000
海藻
1条
详情
2841900090
偏钛
1条
详情
2309901000
生物
1条
详情
2942000000
异壬
1条
详情
3822009000
脱落
1条
详情
2922210000
伽马
1条
详情
2932999099
葵烯
1条
详情
2922210000
猩红
1条
详情
2915900090
正壬
1条
详情
2933199090
氟尼
1条
详情
1704900000
角果
1条
详情
3810100000
溶液
1条
详情
2008999000
豆粉
1条
详情
3810100000
洗液
1条
详情
2916190090
肉桂
1条
详情
2915900090
豆蔻
1条
详情
2916190090
腐殖
1条
详情
2934999090
替尼
1条
详情
2942000000
丙炔
1条
详情
2103909000
辣酱
1条
详情
2811199090
硅铝
1条
详情
3912900000
氯菌
1条
详情
2918190090
乳香
1条
详情
2933699090
氰脲
1条
详情
2918290000
菊苣
1条
详情
2918190090
扁桃
1条
详情
2922491100
传明
1条
详情
2936210000
异维A
70条
详情
2918990090
RONOVEL
284条
详情
2921450090
氨基C
42条
详情
2922299090
苯基J
113条
详情
2918990090
阿维A
1条
详情
2942000000
1十六
1条
详情
2942000000
异维A
1条
详情
londing...
X