hscode
商品描述
实例汇总
详情
6104630090
女式
1条
详情
6204610000
梭织女式
1条
详情
6104690000
针织女式
1条
详情
6204630000
机织女式
1条
详情
6108920010
化纤制针织女式
1条
详情
6212209090
1条
详情
6108220090
收腹
1条
详情
6108910010
七分贴
1条
详情
6103420021
纯棉长
1条
详情
6103490026
男士缩
1条
详情
6104630090
雪纺阔
1条
详情
6204690000
女士阔
1条
详情
6204690000
格子阔
1条
详情
6103430090
男士阔
1条
详情
6204630000
女士缩
1条
详情
6103430090
男式绑
1条
详情
6104620090
女士中七分
1条
详情
6203439082
机织男士缩
1条
详情
6204690000
机织格子阔
1条
详情
6103430090
针织男式绑
1条
详情
6203439082
机织雪纺阔
1条
详情
6103430090
针织男士缩
1条
详情
6203439082
机织男式绑
1条
详情
6104630090
针织女士阔
1条
详情
6203439082
梭织格子阔
1条
详情
6204690000
梭织女士缩
1条
详情
6103430090
男士弹力绑
1条
详情
6104630090
针织格子阔
1条
详情
6204620000
女士纯棉缩
1条
详情
6203499090
梭织男士阔
1条
详情
6204630000
机织女士缩
1条
详情
6104620090
女士弹力绑
1条
详情
6104630090
针织女士缩
1条
详情
6104610000
针织雪纺阔
1条
详情
6203439082
机织男士阔
1条
详情
6103430090
针织男士阔
1条
详情
6204630000
梭织女士阔
1条
详情
6204630000
机织女士阔
1条
详情
6203439090
梭织男士缩
1条
详情
6203439090
梭织男式绑
1条
详情
6203429090
男士纯棉缩
1条
详情
6204610000
梭织雪纺阔
1条
详情
6107120000
化纤针织男式平
352条
详情
6204620000
机织女士弹力绑
1条
详情
6104620090
针织女士纯棉缩
1条
详情
6104630090
针织女士弹力绑
1条
详情
6103420090
针织男士纯棉缩
1条
详情
6203429062
梭织男士纯棉缩
1条
详情
6204620000
梭织女士弹力绑
1条
详情
6203439090
机织男士弹力绑
1条
详情
6203429090
棉制男士背带阔
1条
详情
6204620000
梭织女士纯棉缩
1条
详情
6103430090
针织男士弹力绑
1条
详情
6203429062
机织男士纯棉缩
1条
详情
6203439090
梭织男士弹力绑
1条
详情
6204620000
机织女士纯棉缩
1条
详情
6204620000
棉制女士背带阔
1条
详情
6204620000
机织棉制女士背带阔
1条
详情
6203429062
机织棉制男士背带阔
1条
详情
6104620090
针织棉制女士背带阔
1条
详情
6203429062
梭织棉制男士背带阔
1条
详情
6103420090
针织棉制男士背带阔
1条
详情
6204620000
梭织棉制女士背带阔
1条
详情
6104620090
1条
详情
6103420090
直筒
823条
详情
6203429090
梭织
1条
详情
6103430090
针织
1条
详情
6203439090
机织
1条
详情
6104620090
女式
1条
详情
6108910010
女式
494条
详情
4203100090
女式
583条
详情
6208299090
女式
39条
详情
6104620090
女式
507条
详情
6204520000
女式
573条
详情
6204520000
女式
573条
详情
6204591010
女式
523条
详情
6108920010
女式
318条
详情
6204591010
女式
523条
详情
6108220090
女式
285条
详情
6108210000
女式
248条
详情
6108299090
女式
51条
详情
6104620090
女式
507条
详情
6104520000
女式
412条
详情
6208210000
女式
155条
详情
6104510000
女式
124条
详情
6108310000
女式
349条
详情
6108320000
女式
492条
详情
6208291090
女式
25条
详情
6204530090
女式
878条
详情
6108220090
女式
285条
详情
6104620090
女式
507条
详情
6108391010
女式
80条
详情
6108291010
女式
60条
详情
6208220000
女式
461条
详情
6211439000
女式
1677条
详情
6104620090
女式
507条
详情
6108291010
女式
60条
详情
6108391010
女式
80条
详情
6108910010
女式
494条
详情
6112410000
女式
339条
详情
6108920010
女式
318条
详情
6108291090
女式
37条
详情
6204530090
女式
878条
详情
4203100090
女式
583条
详情
6104620090
女式
507条
详情
6204430090
女式
859条
详情
6204510000
女式
437条
详情
6108220010
女式
33条
详情
6108220010
女式
33条
详情
6108291010
女式
60条
详情
6108910090
女式
266条
详情
6108910090
女式
266条
详情
6204510000
女式
437条
详情
6208291010
女式
133条
详情
6208910010
女式
130条
详情
6208910090
女式
116条
详情
6208920010
女式
210条
详情
6115220000
女式
157条
详情
6108291090
女式
37条
详情
6108210000
女式
248条
详情
6208920010
女式
210条
详情
6104620090
女式
507条
详情
6108920010
女式
318条
详情
6211439000
女式
1677条
详情
4203100090
女式
583条
详情
4203100090
女式
583条
详情
6203439049
女式
13条
详情
6204530090
女式
878条
详情
6204530090
女式
878条
详情
6208910010
女式
130条
详情
6108399010
女式
27条
详情
6108320000
女式
492条
详情
6204610000
女式
9条
详情
6204610000
女式
9条
详情
6204599000
女式
9条
详情
6204620000
女式
9条
详情
6204620000
女式
9条
详情
6204630000
女式
9条
详情
6204630000
女式
9条
详情
6108399090
女式
1条
详情
6212201000
女式
1条
详情
6108920010
女式
1条
详情
6204620000
女式
1条
详情
6108220090
女式
1条
详情
6204620000
女式
1条
详情
6104620090
(女式)
1条
详情
6108320000
(女式)
1条
详情
6108210000
(女式)
1条
详情
6104620090
子(女式)
1条
详情
6108220090
女式平脚
285条
详情
6114300090
女式连体
1033条
详情
6208291010
女式睡衣
133条
详情
6104620090
女式背带
507条
详情
6208210000
女式睡衣
155条
详情
6114200090
女式连衣
397条
详情
6112410000
女式游泳
339条
详情
6204430090
女式连衣
859条
详情
6208220000
女式睡衣
461条
详情
6108291010
女式三角
60条
详情
6108920010
女式打底
318条
详情
6108910010
女式平角
494条
详情
6108220090
女式平角
285条
详情
6104620090
女式针织
507条
详情
4203100090
女式皮短
583条
详情
6115299000
女式
70条
详情
6115210000
女式
333条
详情
6108299090
女式丁字
51条
详情
6108299090
女式三角
51条
详情
4203100090
女式
583条
详情
6211439000
女式滑雪
1677条
详情
6108220090
女式三角
285条
详情
6114300090
女式连衣
1033条
详情
6108391010
女式短睡
80条
详情
6211429000
女式连衣
538条
详情
6108320000
女式睡衣
492条
详情
6211439000
女式连身
1677条
详情
6115220000
女式
157条
详情
6108220090
女式短衬
285条
详情
6211439000
女式连体
1677条
详情
6108920010
女式平角
318条
详情
6108210000
女式三角
248条
详情
6211439000
女式连衣
1677条
详情
6208291090
女式睡衣
25条
详情
6104620090
女式瑜珈
507条
详情
6104620090
女式九分
507条
详情
4203100090
女式羊皮
583条
详情
6104620090
女式紧身
507条
详情
6104620040
女式针织
50条
详情
6104620090
女式八分
507条
详情
6108210000
女式平角
248条
详情
6108220010
女式三角
33条
详情
6108310000
女式睡衣
349条
详情
6108391090
女式睡衣
22条
详情
6108910010
女式内衣
494条
详情
6115291000
女式
202条
详情
6207199090
女式丁字
18条
详情
6211429000
女式水洗
538条
详情
6211439000
女式护士
1677条
详情
6108399090
女式睡衣
50条
详情
6109909091
女式内衣
220条
详情
6208991011
女式三角
73条
详情
6208920010
女式丁字
210条
详情
6208920010
女式三角
210条
详情
6208210000
女式短睡
155条
详情
6104620090
女式连衣
507条
详情
6211439000
女式
1677条
详情
6204530090
女式长裙
878条
详情
6211120090
女式沙滩
27条
详情
6108920010
女式四角
318条
详情
6108320000
女式内衣
492条
详情
6114300090
女式连身
1033条
详情
6108920010
女式内衣
318条
详情
6104630091
女式紧身
37条
详情
6108910010
女式丁字
494条
详情
6108320000
女式短睡
492条
详情
6108220090
女式丁字
285条
详情
6211429000
女式背带
538条
详情
6211429000
女式连体
538条
详情
6108310000
女式长睡
349条
详情
6108310000
女式短睡
349条
详情
6104620090
女式打底
507条
详情
6204510000
女式
437条
详情
6204591010
女式
523条
详情
6204591090
女式
82条
详情
6204610000
女式
9条
详情
6204610000
女式
9条
详情
6204520000
女式
573条
详情
6204620000
女式
9条
详情
6204620000
女式
9条
详情
6204690000
女式
9条
详情
6204690000
女式
9条
详情
6208299090
女式睡衣
39条
详情
6208910010
女式三角
130条
详情
6208999011
女式三角
9条
详情
6208999011
女式平角
9条
详情
6115210000
女式紧身
1条
详情
6108210000
女式丁字
1条
详情
6108910010
女式三角
1条
详情
6108920010
女式短内
1条
详情
6208910010
女式短衬
1条
详情
6108210000
女式丁式
1条
详情
6108920010
女式内衬
1条
详情
6115210000
女式连袜
1条
详情
6115210000
女式连袜
1条
详情
6108920010
女式四分
1条
详情
6104620090
女式踩脚
1条
详情
6104620090
女式防寒
1条
详情
6114300090
女式单车
1条
详情
6211439000
女式
1条
详情
6204620000
女式棉短
1条
详情
6210500000
女式防水
1条
详情
6104630090
女式无缝
1条
详情
6204630000
女式速干
1条
详情
6204630000
女式骑行
1条
详情
6104620090
针织女式
1条
详情
6204630000
女式瑜伽
1条
详情
6204630000
女式工作
1条
详情
6204690000
梭织女式
1条
详情
6104620090
女式
1条
详情
6204630000
化纤女式
1条
详情
6204690000
女式机织
1条
详情
6204630000
女式混纺
1条
详情
6204630000
女式拉链
1条
详情
6204630000
机织女式
1条
详情
6204620000
女式
1条
详情
6204620000
全棉女式
1条
详情
6104690000
女式软壳
1条
详情
6104630090
女式跑步
1条
详情
6204610000
女式哈伦
1条
详情
6108210000
女式T型内
1条
详情
6108920090
女式9分衬
1条
详情
6208220000
女式 PANT
461条
详情
6108910010
女式(棉)
1条
详情
6115210000
袜(女式)
1条
详情
4203100090
皮质女式
583条
详情
4203100090
女式皮革短
583条
详情
4203100090
女式羊皮短
583条
详情
6108220090
针织女式
285条
详情
6204530090
梭织女式
878条
详情
6208991011
梭织女式
73条
详情
6208920010
梭织女式
210条
详情
6104620090
女式针织中
507条
详情
6204530090
梭织女式
878条
详情
6108291010
女式针织内
60条
详情
6108220090
女式化纤内
285条
详情
6104520000
针织女式
412条
详情
6208920010
机织女式
210条
详情
6103420090
女式针织长
823条
详情
6204520000
女式梭织裙
573条
详情
6104620090
针织女式
507条
详情
6108920010
合纤维女式
318条
详情
6104620090
棉制女式
507条
详情
6104620090
女式棉制短
507条
详情
6208220000
化纤女式
461条
详情
4203100090
女式羊皮
583条
详情
6204520000
棉制女式
573条
详情
6104620090
棉制女式
507条
详情
6208210000
棉制女式
155条
详情
6104630091
女式针织中
37条
详情
4203100090
女式皮制短
583条
详情
6204520000
梭织女式
573条
详情
6211429000
女式背带长
538条
详情
6211429000
女式背带短
538条
详情
6108320000
针织女式
492条
详情
6208220000
女式睡衣睡
461条
详情
6115220000
女式针织
157条
详情
6115210000
女式针织
333条
详情
6108210000
女式针织内
248条
详情
6108920010
针织女式
318条
详情
6104620090
针织女式
507条
详情
6108220090
女式针织内
285条
详情
6211439000
女式连体长
1677条
详情
6204530090
女式梭织裙
878条
详情
6108210000
棉制女式
248条
详情
6104410000
女式针织
184条
详情
6104620090
氨纶女式
507条
详情
6208210000
女式梭织睡
155条
详情
4203100090
羊皮女式
583条
详情
6211439000
女式连体短
1677条
详情
6108320000
全涤女式
492条
详情
6104630091
女式针织
37条
详情
6208220000
人棉女式
461条
详情
6108920010
女式针织内
318条
详情
6104620090
女式针织长
507条
详情
6104620090
针织女式
507条
详情
6108220090
针织女式
285条
详情
6108220090
女式针织短
285条
详情
6108910010
棉制女式
494条
详情
6108320000
女式针织睡
492条
详情
6208220000
女式梭织长
461条
详情
6104520000
女式针织裙
412条
详情
6104620090
女式针织短
507条
详情
6104620090
女式针织
507条
详情
6204591010
丝制女式
523条
详情
6104620090
针织女式
507条
详情
6104520000
棉制女式
412条
详情
6108210000
针织女式
248条
详情
6104520000
针织女式
412条
详情
4203100090
皮制女式
583条
详情
6108291010
女式针织短
60条
详情
6204530090
女式梭织
878条
详情
4203100090
羊皮女式
583条
详情
6104620030
针织女式
30条
详情
6104620090
女式运动单
507条
详情
6104620090
女式棉制
507条
详情
6104620090
棉制女式
507条
详情
6104630091
针织女式
37条
详情
6108210000
女式拳击短
248条
详情
6108210000
针棉女式
248条
详情
6108210000
女式三角内
248条
详情
6108299090
女式针织内
51条
详情
6108391010
针织女式
80条
详情
6108391010
女式针织睡
80条
详情
6108399090
针织女式
50条
详情
6108910010
针织女式
494条
详情
6108910010
全棉女式
494条
详情
6108910010
针织内女式
494条
详情
6108910010
女式针织内
494条
详情
6108910010
女式成人内
494条
详情
6108910010
全棉女式
494条
详情
6108910090
棉制女式
266条
详情
6108910090
女式针织睡
266条
详情
6108920010
女式针织短
318条
详情
6108920010
针织内女式
318条
详情
6115291000
女式针织
202条
详情
6115291000
针织女式
202条
详情
6115299000
女式连体
70条
详情
6203410022
机织女式
389条
详情
6204591010
梭织女式
523条
详情
6204591010
女式梭织裙
523条
详情
6204591010
女式真丝长
523条
详情
6208210000
全棉女式
155条
详情
6208220000
梭织睡女式
461条
详情
6208220000
女式梭织睡
461条
详情
6208220000
梭织女式
461条
详情
6208299090
女式梭织睡
39条
详情
6208910010
棉制女式
130条
详情
6208910010
棉制女式
130条
详情
6208920090
女式梭织睡
137条
详情
6208991091
梭织女式
66条
详情
6211439000
女式水洗
1677条
详情
6108920010
女式平脚短
318条
详情
6104620090
化纤女式
507条
详情
6115210000
女式紧身
333条
详情
6108291010
丝制女式
60条
详情
6108299010
毛制女式
23条
详情
6108210000
针织女式
248条
详情
6104620090
针织女式
507条
详情
6104620090
女式瑜伽短
507条
详情
6108291090
丝制女式
37条
详情
6108920010
化纤女式
318条
详情
6108210000
女式针织短
248条
详情
4203100090
女式羊皮裙
583条
详情
6108310000
棉制女式
349条
详情
6104620090
全棉女式
507条
详情
4203100090
女式皮革长
583条
详情
6104620090
女式童装短
507条
详情
6114909000
女式连体短
93条
详情
6108910010
女式针织短
494条
详情
4203100090
女式真皮
583条
详情
6112410000
女式泳装短
339条
详情
6211429000
女式连衣短
538条
详情
6211439000
女式连衣裙
1677条
详情
6204530010
梭织女式
101条
详情
6104620090
棉织女式
507条
详情
6108210000
棉制女式
248条
详情
6104620090
女式运动
507条
详情
6108910010
女式全棉内
494条
详情
6108310000
女式针织睡
349条
详情
6112410000
女式针织泳
339条
详情
6208991011
丝制女式
73条
详情
6208291010
丝制女式
133条
详情
6104620090
全棉女式
507条
详情
6208291010
真丝女式
133条
详情
6208220000
女式人棉睡
461条
详情
6108320000
女式针织长
492条
详情
4203100090
女式猪皮短
583条
详情
6104620090
女式棉混长
507条
详情
4203100090
女式猪皮长
583条
详情
6104420000
棉制女式
466条
详情
6204510000
毛制女式
437条
详情
6211439000
女式连衣短
1677条
详情
6108920010
高腰女式
318条
详情
6104620090
棉制女式
507条
详情
6211439000
女式连体衣
1677条
详情
4203100090
女式真皮短
583条
详情
6204430090
丝制女式
859条
详情
6104630090
女式防雨长
9条
详情
6108920090
女式五分衬
388条
详情
6204610000
女式工短
9条
详情
6204620000
女式机织短
9条
详情
6204630000
合纤女式
9条
详情
6204630000
合纤女式
9条
详情
6204690000
人纤女式
9条
详情
6204690000
人纤女式
9条
详情
6204690000
人纤女式
9条
详情
6208210000
女式睡衣
155条
详情
6208291010
女式睡衣
133条
详情
6208291090
女式睡衣
25条
详情
6208299010
女式睡衣
6条
详情
6208999011
女式三角
9条
详情
6208910010
棉制女式
1条
详情
6108220090
女式三角内
1条
详情
6108210000
全棉女式
1条
详情
6108210000
女式平角内
1条
详情
6108210000
女式三角短
1条
详情
6108210000
女式棉制内
1条
详情
6208910010
女式棉制内
1条
详情
6108920010
女式化纤内
1条
详情
6108220090
化纤女式
1条
详情
6108291010
丝制女式
1条
详情
6108320000
化纤女式
1条
详情
6115291000
女式棉毛袜
1条
详情
6115299000
女式毛腈袜
1条
详情
6204530090
女式运动裙
1条
详情
6204591010
女式真丝裙
1条
详情
6104620090
女式全棉长
1条
详情
6203429062
女式牛仔中
1条
详情
6115210000
女式丝袜
1条
详情
6108210000
女式丁字内
1条
详情
6108220090
蕾丝女式
1条
详情
6108910010
纯棉女式
1条
详情
6108210000
女式平脚内
1条
详情
6108299090
女式束身内
1条
详情
6208210000
全棉女式
1条
详情
6211429000
女式连衣裙
1条
详情
6115220000
女式九分
1条
详情
6115291000
女式紧身
1条
详情
6108220090
女式尼龙内
1条
详情
6211429000
女式连体短
1条
详情
6104620090
棉涤女式
1条
详情
6104620090
女式拉毛长
1条
详情
6104620090
女式针织女
1条
详情
6104520000
棉制女式
1条
详情
6108920010
真丝女式
1条
详情
6104620090
棉涤女式
1条
详情
6108210000
棉质女式
1条
详情
6204510000
机织女式
1条
详情
6208210000
机织女式
1条
详情
6208910090
女式棉制睡
1条
详情
6204620000
纯棉女式
1条
详情
6104630090
女式涤氨长
1条
详情
6104630090
女式运动中
1条
详情
6104630090
女式全涤
1条
详情
6104620090
棉针织女式
1条
详情
6104620090
涤棉女式
1条
详情
6104630090
骑行女式
1条
详情
6104530000
针织女式
1条
详情
6204630000
女式运动短
1条
详情
6204610000
女式休闲
1条
详情
6204530090
尼龙女式
1条
详情
6204630000
尼龙女式
1条
详情
6204630000
女式无缝短
1条
详情
6204690000
女式反光
1条
详情
6204620000
机织女式
1条
详情
6104690000
针织女式
1条
详情
6104630090
女式工作长
1条
详情
6204690000
女式中童
1条
详情
6204630000
机织女式西
1条
详情
6204630000
机织女式
1条
详情
londing...
X