hscode
商品描述
实例汇总
详情
7103999000
南玉龙船
1条
详情
7103999000
玉石龙船
1条
详情
7103999000
翡翠龙船
1条
详情
9508900000
迷你龙船
1条
详情
2204210000
龙船红葡萄酒
1条
详情
7116200000
七仙龙船工艺品
1条
详情
2204210000
龙船红葡萄酒
1条
详情
2204210000
龙船红葡萄酒
1条
详情
2204210000
龙船酒庄红葡萄酒
1条
详情
2204210000
龙船美度红葡萄酒
1条
详情
2204210000
龙船庄干红葡萄酒
1条
详情
2204210000
龙船庄园红葡萄酒
1条
详情
2204210000
龙船将军红葡萄酒
1条
详情
2204210000
龙船城堡红葡萄酒
1条
详情
2204210000
龙船副牌红葡萄酒
1条
详情
2204210000
龙船男爵干红葡萄酒
1条
详情
2204210000
龙船金樽干红葡萄酒
1条
详情
2204210000
龙船庄园干红葡萄酒
1条
详情
2204210000
龙船将军干红葡萄酒
1条
详情
2204210000
龙船城堡干红葡萄酒
1条
详情
2204210000
龙船美度红葡萄酒
1条
详情
2204210000
乐星龙船干红葡萄酒
1条
详情
2204210000
龙船酒庄2010红葡萄酒
1条
详情
2204210000
龙船2009年干红葡萄酒
1条
详情
2204210000
龙船2008年干红葡萄酒
1条
详情
2204210000
龙船2005年干红葡萄酒
1条
详情
2204210000
龙船2000年干红葡萄酒
1条
详情
2204210000
吉隆特河龙船红葡萄酒
1条
详情
2204210000
龙船红葡萄酒(2011年份)
1条
详情
2204210000
龙船目的地干红葡萄酒
1条
详情
2204210000
龙船城堡干红葡萄酒2010
1条
详情
2204210000
龙船酒庄2010干红葡萄酒
1条
详情
2204210000
龙船庄园干红葡萄酒240瓶
1条
详情
2204210000
龙船庄园干红葡萄酒CHATEAU
1条
详情
2204210000
宝丽龙船干红葡萄酒8400瓶
1条
详情
2204210000
龙船红亭2012AOP干红葡萄酒
1条
详情
2204210000
龙船贵丽干红葡萄酒19440瓶
1条
详情
2204210000
龙船天禧干红葡萄酒19440瓶
1条
详情
2204210000
龙船世家干红葡萄酒36000瓶
1条
详情
2204210000
龙船红葡萄酒(限量版)
1条
详情
2204210000
龙船堡赤霞珠干红葡萄酒2011
1条
详情
2204210000
龙船红葡萄酒CHATEAU BEYCHEVELLE
1条
详情
2204210000
龙船酒庄红葡萄酒;2010年;48瓶
1条
详情
2204210000
龙船酒庄红葡萄酒;2010年;180瓶
1条
详情
2204210000
龙船酒庄红葡萄酒;2010年;120瓶
1条
详情
2204210000
龙船古堡干红葡萄酒/ch.beychevelle
1条
详情
2204210000
龙船酒庄红葡萄酒CHATEAU Beychevelle
1条
详情
2204210000
龙船庄园红葡萄酒Chateau Beychevelle
1条
详情
2204210000
龙船堡干红葡萄酒CHATEAU BEYCHEVELLE
1条
详情
2204210000
龙船庄园红葡萄酒/CHATEAU BEYCHEVELLE
1条
详情
2204210000
龙船古堡红葡萄酒(CHATEAU BEYCHEVELLE)
1条
详情
2204210000
干红葡萄酒.龙船庄 CHATEAU BEYCHEVELLE
1条
详情
2204210000
龙船酒庄干红葡萄酒Chateau Beychevelle
1条
详情
2204210000
龙船庄园干红葡萄酒CHATEAU BEYCHEVELLE
1条
详情
2204210000
皇家龙船干红葡萄酒Bateau Dragon Royal
1条
详情
2204210000
龙船酒庄干红葡萄酒 CHATEAU BEYCHEVELLE
1条
详情
2204210000
龙船酒庄干红葡萄酒/CHATEAU BEYCHEVELLE
1条
详情
2204210000
龙船古堡干红葡萄酒/Chateau Beychevelle
1条
详情
2204210000
皇家龙船干红葡萄酒/Bateau Dragon Royal
1条
详情
2204210000
龙船庄园红葡萄酒Chateau Beychevelle 2011
1条
详情
2204210000
七彩龙船干红葡萄酒Drapeaux de Floridenne
1条
详情
2204210000
龙船城堡红葡萄酒 Chateau Beychevelle Rouge
1条
详情
2204210000
龙船庄园干红葡萄酒CHATEAU BEYCHEVELLE RED
1条
详情
2204210000
龙船庄园干红葡萄酒2010/CHATEAU BEYCHEVELLE
1条
详情
2204210000
龙船诺斯干红葡萄酒/NAVIRE DE DRAGON D OR VIN
1条
详情
2204210000
龙船庄园副牌干红葡萄酒AMIRAL DE BEYCHEVELLE
1条
详情
2204210000
龙船将军红葡萄酒AMIRAL DE BEYCHEVELLE RED WINE
1条
详情
2204210000
皇家龙船干红葡萄酒Bateau Dragon Royal Chateau
1条
详情
2204210000
康帝龙船王红葡萄酒 ROI DE CONTI BATEAU DRAGON
1条
详情
2204210000
皇家龙船干红葡萄酒/Bateau Dragon Royal Chateau
1条
详情
4403999090
300条
详情
8523511000
U盘
1条
详情
4418200090
门框
393条
详情
4418600090
柱子
17条
详情
7318120001
螺丝
24条
详情
9606290090
纽扣
391条
详情
4420109090
挂牌
613条
详情
7318120090
螺钉
28条
详情
9403609990
架子
1021条
详情
9403609990
茶几
1021条
详情
4420109090
托盘
613条
详情
9403609990
展台
1021条
详情
9610000000
黑板
292条
详情
7009920000
镜子
308条
详情
9401611000
沙发
177条
详情
4408901919
切片
54条
详情
3926909090
头套
16342条
详情
4404200090
线条
12条
详情
9403509990
家具
419条
详情
9403609990
柜子
1021条
详情
4404100090
横档
15条
详情
4415209090
托盘
55条
详情
9403300090
柜子
367条
详情
9401619000
家具
575条
详情
9403609990
货柜
1021条
详情
0602909199
多蕊
155条
详情
9401619000
椅子
575条
详情
4414009090
相框
64条
详情
4420909090
盒子
367条
详情
9401619000
凳子
575条
详情
4414009090
画框
64条
详情
9403609990
桌子
1021条
详情
7318120090
螺丝
28条
详情
9403609990
家具
1021条
详情
9401619000
沙发
575条
详情
4421100090
衣架
101条
详情
9401690090
椅子
114条
详情
9401909000
框架
1085条
详情
9202900090
吉他
166条
详情
8205300000
刨刀
263条
详情
8201300010
把镐
54条
详情
8201300010
把耙
54条
详情
8201300010
把锄
54条
详情
8201400010
把斧
18条
详情
8201100010
把锹
59条
详情
8201100010
把铲
59条
详情
4420109090
雕塑
613条
详情
4418200090
门板
393条
详情
1211903999
裂榄
188条
详情
9401690090
凳子
114条
详情
4403495000
印茄
16条
详情
4403499090
硬桑
57条
详情
4403999090
轻仆
300条
详情
4403999090
灰榄
300条
详情
4403999090
灰橄
300条
详情
4403999090
蒺藜
300条
详情
4403999090
摘亚
300条
详情
4407299099
巴劳
100条
详情
4407299099
板材
100条
详情
4407998099
赤扬
30条
详情
4407999099
加塞
316条
详情
4407999099
榴莲
316条
详情
4407999099
方条
316条
详情
4407999099
板材
316条
详情
4408901190
科技
22条
详情
4408909990
薄皮
14条
详情
4409109090
线条
23条
详情
4409291090
线条
134条
详情
4409299090
线条
28条
详情
4411121900
线条
25条
详情
4411131900
夹板
94条
详情
4411131900
线条
94条
详情
4411942900
画板
20条
详情
4412101199
夹板
6条
详情
4412390090
夹板
95条
详情
4412991090
夹板
203条
详情
4412999990
夹板
30条
详情
4413000000
强化
48条
详情
4413000000
层压
48条
详情
4415100090
箱子
55条
详情
4415100090
灯箱
55条
详情
4415100090
线盘
55条
详情
4415100090
棺材
55条
详情
4418200090
线条
393条
详情
4418200090
拱门
393条
详情
4418400000
模板
13条
详情
4418600090
横梁
17条
详情
4420109090
雕刻
613条
详情
4420109090
花瓶
613条
详情
4420109090
饰物
613条
详情
4420109090
挂钩
613条
详情
4420109090
房子
613条
详情
4420109090
盘子
613条
详情
4420109090
烛台
613条
详情
4420109090
雕品
613条
详情
4420109090
字母
613条
详情
4420109090
灯笼
613条
详情
4420109090
雕像
613条
详情
4420109090
壁挂
613条
详情
4420109090
饰品
613条
详情
4420109090
挂饰
613条
详情
4420909090
餐盒
367条
详情
4421100090
挂钩
101条
详情
4602199000
花篮
272条
详情
4602199000
篮子
272条
详情
6602000019
手杖
25条
详情
8201100010
把锨
59条
详情
8205300000
刨子
263条
详情
8205300000
刻刀
263条
详情
8465920000
工车
311条
详情
8465960000
工车
158条
详情
8465990000
工车
242条
详情
9105110000
座钟
262条
详情
9105290000
挂钟
39条
详情
9105919000
座钟
247条
详情
9105990000
台钟
59条
详情
9202900090
贝斯
166条
详情
9202900090
吉它
166条
详情
9207900000
吉他
102条
详情
9208900000
口哨
94条
详情
9209910000
制音
269条
详情
9209910000
支撑
269条
详情
9401619000
餐椅
575条
详情
9403300090
家具
367条
详情
9403300090
台面
367条
详情
9403300090
书柜
367条
详情
9403300090
书架
367条
详情
9403400090
碗柜
299条
详情
9403400090
圆台
299条
详情
9403400090
厨柜
299条
详情
9403400090
家具
299条
详情
9403400090
橱柜
299条
详情
9403400090
桌子
299条
详情
9403400090
餐台
299条
详情
9403509100
衣柜
110条
详情
9403509100
家具
110条
详情
9403509100
镜子
110条
详情
9403509990
衣柜
419条
详情
9403601090
沙发
136条
详情
9403601090
茶几
136条
详情
9403609100
方几
178条
详情
9403609100
家具
178条
详情
9403609100
桌子
178条
详情
9506912000
薄片
149条
详情
9506912000
滑板
149条
详情
9603909020
头刷
130条
详情
9603909020
鞋刷
130条
详情
9603909020
刷子
130条
详情
9604000000
粗筛
25条
详情
9609101000
工笔
216条
详情
9401690090
摇椅
114条
详情
4420109090
轮子
613条
详情
9209910000
衬套
269条
详情
7318151001
螺丝
346条
详情
9508900000
秋千
163条
详情
7318140001
螺钉
77条
详情
9209910000
键侧
269条
详情
6602000090
拐杖
171条
详情
9615190090
梳子
703条
详情
6602000019
拐杖
25条
详情
7318120001
螺钉
24条
详情
9405500000
烛台
395条
详情
9403609990
椅子
1021条
详情
4408311900
单板
7条
详情
9403300090
桌子
367条
详情
4414009090
镜框
64条
详情
9403609990
脚踏
1021条
详情
9403509990
柜子
419条
详情
9403609990
托架
1021条
详情
9403609990
展柜
1021条
详情
9401619000
框架
575条
详情
4411141900
条子
79条
详情
4411141900
墙板
79条
详情
9403609990
展架
1021条
详情
9403609990
书桌
1021条
详情
9403609990
书架
1021条
详情
9403609990
方桌
1021条
详情
9603909020
衣刷
130条
详情
2008192000
巴旦
11条
详情
2844401090
墩子
15条
详情
4401390000
废料
84条
详情
4403410000
柳桉
9条
详情
4407991099
花梨
9条
详情
4408101190
重蚁
7条
详情
4415209090
托板
55条
详情
4416009090
澡盆
21条
详情
4417009090
工具
26条
详情
4418109090
框架
24条
详情
4418200090
门槛
393条
详情
4418600090
支柱
17条
详情
4420101190
雕塑
12条
详情
4602199000
座垫
272条
详情
0802909090
巴旦
27条
详情
4403250090
针叶
3条
详情
4407270090
板材
8条
详情
4403495000
印加
16条
详情
4407950099
白蜡
4条
详情
9403501090
衣柜
42条
详情
8202999000
锯片
111条
详情
4403999090
缅茄
300条
详情
4403999090
相思
300条
详情
4403994000
泡桐
2条
详情
4403499090
红豆
57条
详情
3926909090
键侧
1条
详情
4414009090
摆件
1条
详情
4415100090
盒子
1条
详情
6405200090
拖鞋
1条
详情
4420109090
鸡蛋
1条
详情
1401100090
竹子
1条
详情
4403999090
海棠
1条
详情
4420109090
板书
1条
详情
2209000000
醋液
1条
详情
3506919090
皮胶
1条
详情
7117900000
手镯
1条
详情
6805200000
砂纸
1条
详情
7117900000
耳环
1条
详情
4413000000
地垫
1条
详情
5504900000
纤维
1条
详情
9504909000
棋盘
1条
详情
6702909000
片花
1条
详情
7117900000
珠串
1条
详情
9608999000
笔管
1条
详情
3506919090
胶粉
1条
详情
4420909090
礼盒
1条
详情
9508100010
平行
1条
详情
7117900000
戒指
1条
详情
9705000090
化石
1条
详情
1106200000
薯粉
1条
详情
4420109090
奖牌
1条
详情
4420109090
刀剑
1条
详情
3912900000
聚糖
1条
详情
9506310000
箭杆
1条
详情
4420909090
笔架
1条
详情
6905100000
棉瓦
1条
详情
9603909020
板刷
1条
详情
9614001020
烟斗
1条
详情
9606290090
钮扣
1条
详情
9401790000
桌子
1条
详情
9611000090
印章
1条
详情
9603909020
扫把
1条
详情
9504904000
骰子
1条
详情
6306220010
凉棚
1条
详情
9401790000
凳子
1条
详情
4410190000
档板
1条
详情
4420109090
风铃
1条
详情
9403400090
餐车
1条
详情
4415209090
盖板
1条
详情
9405300000
头灯
1条
详情
9017200000
折尺
1条
详情
9017800000
折尺
1条
详情
4417009090
榔头
1条
详情
4420909090
壁柜
1条
详情
4420109090
摆饰
1条
详情
4418600090
立柱
1条
详情
7317000000
铁钉
1条
详情
4403499090
破布
1条
详情
0602909999
红继
1条
详情
9405409000
马灯
1条
详情
4420109090
挂件
1条
详情
4417009090
头刷
1条
详情
4416009090
大桶
1条
详情
9401909000
椅背
1条
详情
9403609990
酒柜
1条
详情
9506919000
跳板
1条
详情
7318151090
螺栓
1条
详情
3926909090
生态
1条
详情
7117900000
手链
1条
详情
4420101190
佛像
1条
详情
9401690090
餐椅
1条
详情
9506919000
球棒
1条
详情
7117900000
佛珠
1条
详情
7117900000
项链
1条
详情
4416009090
容器
1条
详情
9403300090
圆桌
1条
详情
4403999090
花榈
1条
详情
4403999090
风化
1条
详情
8207300090
模具
1条
详情
9603909020
毛刷
1条
详情
4820100000
线圈
1条
详情
4421999090
挡板
1条
详情
4419909090
叉子
1条
详情
9506919000
吊环
1条
详情
9606290090
扣子
1条
详情
0802909090
巴达
1条
详情
9403609990
鞋柜
1条
详情
9403609990
方几
1条
详情
9403300090
前台
1条
详情
9603909090
衣刷
1条
详情
9403609990
玄关
1条
详情
4418200090
沙门
1条
详情
4419909090
茶盘
1条
详情
9403609990
桌椅
1条
详情
4418200090
门扇
1条
详情
9401300000
转椅
1条
详情
9403609990
挂架
1条
详情
6601990000
纸伞
1条
详情
9403609990
货架
1条
详情
9604000000
筛子
1条
详情
9113900090
表带
1条
详情
9403300090
吊柜
1条
详情
9506911900
跳箱
1条
详情
9403609990
桌架
1条
详情
9403900099
层板
1条
详情
9403609990
搁架
1条
详情
4417009090
鞋拔
1条
详情
9403609990
吧台
1条
详情
9403609990
餐桌
1条
详情
9102210090
手表
1条
详情
9403609990
圆台
1条
详情
4910000000
日历
1条
详情
9403609990
铁架
1条
详情
4421999090
台板
1条
详情
4407999019
黑板/
29条
详情
4418200090
门框8
393条
详情
4418200090
门框7
393条
详情
4418200090
门框B
393条
详情
4420109090
饰物.
613条
详情
4421100090
衣架A
101条
详情
9202900090
吉他A
166条
详情
9202900090
吉他B
166条
详情
9403300090
书柜B
367条
详情
4418200090
门框12
393条
详情
4418200090
门框15
393条
详情
4418200090
门框10
393条
详情
4418200090
门框16
393条
详情
4418200090
门框11
393条
详情
4418200090
门框14
393条
详情
9105110000
座钟C#
262条
详情
9105110000
座钟D#
262条
详情
9403300090
书柜DV
367条
详情
9403300090
书柜EP
367条
详情
9403300090
书柜DX
367条
详情
9403300090
书柜CZ
367条
详情
9403300090
书柜DI
367条
详情
9403300090
书柜CX
367条
详情
9403300090
书柜DB
367条
详情
9403300090
书柜CR
367条
详情
9403300090
书柜CN
367条
详情
9403300090
书柜DQ
367条
详情
9403400090
厨柜DQ
299条
详情
9403400090
厨柜EC
299条
详情
9403400090
厨柜GH
299条
详情
9403400090
厨柜EK
299条
详情
9403400090
厨柜DZ
299条
详情
9403400090
厨柜FJ
299条
详情
9403400090
厨柜DR
299条
详情
9403400090
厨柜GE
299条
详情
9401619000
椅子()
575条
详情
4414009090
相框A2
1条
详情
4414009090
相框A3
1条
详情
9403300090
书柜CM
1条
详情
9403300090
书柜DP
1条
详情
9403300090
书柜EZ
1条
详情
9403400090
厨柜DT
1条
详情
9403300090
书柜DE
1条
详情
9403400090
厨柜EZ
1条
详情
4420909090
餐巾盒
367条
详情
9403609990
展示架
1021条
详情
4412390090
科技
95条
详情
9403609990
展示柜
1021条
详情
9403609990
展示桌
1021条
详情
9403609990
展示台
1021条
详情
4420909090
杂志架
367条
详情
9403300090
办公台
367条
详情
4403999090
军刀豆
300条
详情
9403300090
文件柜
367条
详情
4403999090
仆开拉
300条
详情
4407250010
柳安
5条
详情
4407299099
贾托巴
100条
详情
4407999099
壳斗
316条
详情
4407999099
红桉
316条
详情
4409299090
相框条
28条
详情
4410110000
碎料板
44条
详情
4411121100
纤维板
22条
详情
4411129900
纤维板
11条
详情
4411942900
纤维板
20条
详情
4412390090
胶合板
95条
详情
4413000000
链导向
48条
详情
4418200090
门框板
393条
详情
4420109090
工艺品
613条
详情
4420109090
装饰架
613条
详情
4420109090
装饰品
613条
详情
4420909090
钥匙盒
367条
详情
4420909090
展示盒
367条
详情
4420909090
制表盒
367条
详情
4420909090
制酒架
367条
详情
4420909090
餐具箱
367条
详情
4420909090
首饰盒
367条
详情
4602199000
面包篮
272条
详情
5308909900
代尔纱
50条
详情
9202900090
39"吉他
166条
详情
9209300000
吉他弦
40条
详情
9403300090
会议台
367条
详情
9403300090
电脑桌
367条
详情
9403300090
写字台
367条
详情
9403300090
电脑台
367条
详情
9403509990
床头柜
419条
详情
9610000000
记忆板
292条
详情
9401690090
双人椅
114条
详情
9401690090
沙滩椅
114条
详情
8302410000
门拉手
1616条
详情
4418200090
门门套
393条
详情
9403300090
展示柜
367条
详情
8302490000
门门吸
643条
详情
8431499900
门门档
1342条
详情
8301600000
门锁芯
976条
详情
7318240000
门插销
1268条
详情
4415100090
飞行箱
55条
详情
4601299000
编织帘
34条
详情
9401619000
沙发椅
575条
详情
4412999290
合成板
9条
详情
9403609990
制酒架
1021条
详情
4411942100
纤维板
4条
详情
4415209090
装载板
55条
详情
4416009090
琵琶桶
21条
详情
4417009090
刷子柄
26条
详情
4417009090
工具柄
26条
详情
4417009090
扫帚柄
26条
详情
4417009090
刷子身
26条
详情
4417009090
扫帚身
26条
详情
4418109090
落地窗
24条
详情
4418500000
盖屋板
11条
详情
4415100090
包装箱
1条
详情
4420109090
装饰盘
1条
详情
4417009090
制鞋撑
1条
详情
9403300090
置物架
1条
详情
4418600090
LVL龙骨
1条
详情
9019101000
按摩器
1条
详情
8215990000
把漏勺
1条
详情
8452909900
制衣斗
1条
详情
londing...
X