hscode
商品描述
实例汇总
详情
8202999000
,条/加工金属用,合金钢制
111条
详情
8202100000
/加工金属用,合金钢制,手工
169条
详情
8202310000
合金
81条
详情
8202991000
合金齿
158条
详情
8202991000
合金
158条
详情
8202991000
合金
158条
详情
8202999000
合金
111条
详情
8202399000
合金
61条
详情
8202100000
合金
1条
详情
8202100000
合金
1条
详情
8202399000
合金
61条
详情
8202310000
合金
1条
详情
8202991000
10"合金
1条
详情
8202310000
合金片20PCS
1条
详情
8202310000
合金钢制
81条
详情
8202310000
整体合金
1条
详情
8467919000
合金导板
1条
详情
8464109000
合金切割
1条
详情
8467991000
合金片组套
1条
详情
8202310000
木工合金
1条
详情
8202991000
合金片 110mm
1条
详情
8202991000
合金片 255mm
1条
详情
8207709000
合金片铣刀
1条
详情
8202991000
/合金钢制
158条
详情
8202991000
带/合金钢制
158条
详情
8202999000
条/合金钢制
111条
详情
8202310000
合金片1650PCS
1条
详情
8202310000
合金片 2500PCS
1条
详情
8202991000
10"X40T 合金
1条
详情
8202310000
合金片32000PCS
1条
详情
8202919000
合金钢制直
57条
详情
8466910000
合金圆轮片
294条
详情
8202999000
电圆合金
1条
详情
8202310000
合金片 32000PCS
1条
详情
8202399000
合金片 1800PCS
1条
详情
8202911000
条(合金钢制)
56条
详情
8202919000
合金钢制直片等
57条
详情
8202911000
印刷双联合金
1条
详情
8461500090
合金单头切割
1条
详情
8202999000
片/家用,合金钢制
111条
详情
8467919000
配件(合金导板)
1条
详情
8208101900
硬质合金片(铁片)
1条
详情
8208101900
硬质合金片(木片)
1条
详情
8202100000
手工/GARANT牌/合金钢制
169条
详情
8202999000
/加工金属用,合金钢制
111条
详情
8467991000
电动工具配件(合金片)
1条
详情
8202911000
合金片1000PCS SAW BLADE
1条
详情
8467991000
电动工具配件(合金片等)
1条
详情
7226920000
冷轧合金钢带(生产条用)
1条
详情
8202100000
手板/加工金属用,合金钢制
169条
详情
8202991000
/合金钢制/用于切割钢板
158条
详情
8467991000
电链配件(锌合金调节块等)
1条
详情
8202999000
合金钢制直片/切塑胶管件用
111条
详情
8467919000
配件(汽油机链合金导板)
1条
详情
8202100000
,加工金属用,合金钢制,手工
169条
详情
8202999000
加工金属用合金钢制冲床用
111条
详情
8207901000
合金切割片(木材加工床用附件)
1条
详情
8202400000
片TIGER CHAIN品牌CARLTON合金钢制
33条
详情
8202991000
片,用于切割石材,材质铜合金
158条
详情
8467991000
电链配件(扭簧,蜗杆,锌合金
1784条
详情
8202310000
片,用于加工木材,合金钢制,圆
81条
详情
8202911000
片,用于加工金属用机械,合金钢制
56条
详情
8202911000
片 用于机械 加工金属用 合金钢制
56条
详情
8202911000
片,金属加工用,合金钢制,直片。
56条
详情
8202911000
片,加工金属用,合金钢制,直片。
56条
详情
8202911000
片 加工金属机械合金钢制 直
56条
详情
8202991000
片 加工金属用,合金钢制,其他片,品牌:IR,
158条
详情
8202991000
合金钢制条JIGSAW BLADE,加工木材用,合金钢制.
158条
详情
8202991000
条(切割硅片机床用合金制带片的机械
158条
详情
8202310000
片,用途:加工金属用等,材质:合金钢制,种类:圆片,,
81条
详情
8207609000
296条
详情
8207609000
296条
详情
8202991000
158条
详情
8205100000
318条
详情
8207501000
164条
详情
8207509000
358条
详情
8202100000
169条
详情
8202100000
169条
详情
8202100000
169条
详情
8467229000
91条
详情
8202100000
1条
详情
8202100000
1条
详情
8206000000
套装
1条
详情
8202999000
16件套
1条
详情
8207509000
高速钢圆
1条
详情
8472902100
单据齿
1条
详情
8472902100
票据齿
1条
详情
8472909000
纸品齿
1条
详情
8466940090
机配件(开)
817条
详情
8467991000
手提电动工具用
1条
详情
8472909000
快递单票据齿
1条
详情
8202991000
片 70184621633 DD5 J COREBIT
158条
详情
8202991000
片 70184620353 DD5 J 52X150 1/2"BSP
158条
详情
8202991000
片 70184620355 DD5 J 107X150 1/2"BSP
158条
详情
8202991000
片 70184620358 DD5 J 152X150 1/2"BSP
158条
详情
8202991000
片 70184620356 DD5 J 117X150 1/2" 1/2"BSP
158条
详情
8207509000
合金
1条
详情
9606220000
合金4
448条
详情
8207509000
合金
358条
详情
8207199000
合金
180条
详情
9606220000
合金
1条
详情
8207199000
B116合金
1条
详情
8207199000
B101合金
1条
详情
8207509000
木工合金
1条
详情
8207199000
T6-101 合金
1条
详情
8306299000
合金雀工艺品
1条
详情
8203400000
冲/打用,合金钢制
276条
详情
8205100000
合金钢制手工钻
318条
详情
8207501000
合金钢制打用钻头
164条
详情
8207609000
合金钢制铰刀
296条
详情
8207501000
合金内冷式深钻头
1条
详情
8207609000
钻头/合金钢制钻
296条
详情
8205100000
钻头/合金钢制,钻
318条
详情
8207501000
钻头,合金钢制,钻
164条
详情
8207609000
铰刀,合金钢制,铰
296条
详情
8207609000
铰刀/合金钢制/镗
296条
详情
8205100000
合金钢制手工钻工具
318条
详情
7610900000
合金制检修300*300MM
1条
详情
8203400000
钉子冲/打用,合金钢制
276条
详情
8207501000
倒角钻,合金钢制,钻
164条
详情
8207609000
用高硬度合金
296条
详情
8207609000
合金钢制铰工具用钻头
296条
详情
8207509000
合金钢制钻平衡用钻头
1条
详情
8203400000
冲子组/PB牌/打/合金钢制
276条
详情
8207509000
角头部件,镗用,合金钢制
358条
详情
8203400000
机用合金钢制打冲子
276条
详情
8207609000
铰刀/铰/合金钢制/GARANT牌
296条
详情
8207609000
铰刀/合金钢制/EIKO牌/镗
296条
详情
8203400000
冲子组套(合金钢制冲用)
276条
详情
9031809090
合金轮圈中心平衡试验机
1条
详情
8207501000
钻头/钻用/合金钢制/带金刚石
164条
详情
8207509000
钻头/用于钻/合金钢制/无金刚石
358条
详情
8207501000
合金钢制钻用钻头/带金刚石部件
164条
详情
8207609000
工具 硬制合金钢制,机床用配件
296条
详情
9031900090
合金轮圈中心检测器零件(手柄)
1条
详情
8207501000
工具/钻用/合金钢制/带金刚石
164条
详情
8207501000
合金钢制钻用钻头/带合金钢石部件
164条
详情
8207501000
带金刚石钻工具/用于钻/合金钢制
164条
详情
8207509000
合金器 ( 布)
358条
详情
8207609000
铰刀 工业铰用,合金钢制,不带金刚石
296条
详情
8205100000
手工钻工具/合金钢制,无品牌,DRILLING JIG
318条
详情
8517701000
合金钢制螺条/数字式移动通信交换机专用
1条
详情
8207509000
钻头/钻用/合金钢制/钻头/带金刚石/金刚石
358条
详情
8207509000
数控车床用合金钢制钻工具(不带工作部件)
1条
详情
8203400000
冲子,测量仪零件,品牌:NATSUWA,合金钢制,打
276条
详情
8207609000
镗刀/镗用,合金钢制,不带金刚石,带工作部件
296条
详情
8205100000
手工钻工具/合金钢制,无品牌,DRILLING AND CENTER P
318条
详情
8207609000
硬质合金工具,对金属进行铰,去掉毛刺及余量,
296条
详情
8207509000
合金成型刀,钻床钻用,合金钢制,不带金刚石及其它工
1条
详情
8207501000
合金钢制钻用潜水钻/带金刚石部件的钻工具,无品牌
164条
详情
8203400000
冲头(打机用,合金钢制,用于在滤纸上打出直径3.2mm的洞,PE)
1条
详情
8202100000
169条
详情
8202991000
158条
详情
8202100000
SAW
169条
详情
8202100000
SAW
1条
详情
8202100000
SAW
169条
详情
8202100000
12
1条
详情
8208200000
粉碎
314条
详情
8467221000
竖线
29条
详情
8461500090
斜断
101条
详情
8202100000
石膏
169条
详情
8467810000
链条
80条
详情
8202100000
手板
169条
详情
8467299000
医用
448条
详情
8467221000
电链
29条
详情
8467229000
圆盘
91条
详情
8465910000
斜断
84条
详情
8465910000
切割
84条
详情
8202100000
手工
169条
详情
8467229000
往复
91条
详情
8467229000
斜断
91条
详情
8467229000
曲线
91条
详情
7326909000
木架
7487条
详情
8202999000
马刀
111条
详情
8467890000
切割
264条
详情
8465910000
万能
84条
详情
8464101000
圆盘
17条
详情
8464109000
往复
31条
详情
8202100000
铰接
169条
详情
8202100000
特种
169条
详情
8202100000
钢丝
169条
详情
8202100000
板条
169条
详情
8202100000
鸡尾
169条
详情
8202100000
刀形
169条
详情
8202100000
墙板
169条
详情
8202100000
弓形
169条
详情
8202100000
树枝
169条
详情
8202400000
链条
33条
详情
8202911000
机械
56条
详情
8202991000
往复
158条
详情
8202991000
钢丝
158条
详情
8202991000
曲线
158条
详情
8202999000
迷你
111条
详情
8202999000
骨头
111条
详情
8202999000
手板
111条
详情
8202999000
泥刀
111条
详情
8202999000
刀片
111条
详情
8202999000
钢丝
111条
详情
8464102000
钢丝
4条
详情
8464209000
钻机
110条
详情
8465910000
裁板
84条
详情
8465910000
木工
84条
详情
8465910000
多片
84条
详情
8465910000
板机
84条
详情
8465990000
端机
242条
详情
8467190000
气动
357条
详情
8468100000
焊割
53条
详情
8465910000
地板
84条
详情
8467190000
马刀
357条
详情
8202399000
圆盘
61条
详情
8202100000
折叠
169条
详情
8202100000
木工
169条
详情
8203200000
手工
439条
详情
8202100000
扁柄
169条
详情
8202100000
拱形
169条
详情
8202100000
铁制
169条
详情
8465910000
斜切
84条
详情
8461500090
斜切
101条
详情
8467299000
曲线
448条
详情
8202100000
雕刻
169条
详情
8467810000
油链
80条
详情
8202100000
水平
169条
详情
8202310000
圆穴
81条
详情
8202100000
手柄
169条
详情
8202100000
手扳
169条
详情
8201909090
园林
70条
详情
8202100000
园林
169条
详情
8467299000
地板
448条
详情
8467229000
手提
91条
详情
8464109000
石材
31条
详情
8467229000
无齿
91条
详情
8202999000
往复
111条
详情
8467299000
切割
448条
详情
8443999090
齿条
2085条
详情
8467229000
切割
91条
详情
8461500090
无齿
101条
详情
8202100000
往复
169条
详情
9018499000
牙科
438条
详情
8205590000
手板
1条
详情
8465910000
翻转
1条
详情
8465910000
斜口
1条
详情
8202100000
角度
1条
详情
8202100000
无齿
1条
详情
9018499000
技工
1条
详情
9018499000
石膏
1条
详情
8464109000
开槽
1条
详情
8467810000
中枝
1条
详情
8467229000
多用
1条
详情
8202100000
工形
1条
详情
8465910000
圆木
1条
详情
8467229000
电圈
1条
详情
8202100000
护套
1条
详情
8202100000
园艺
1条
详情
8467229000
金属
1条
详情
7616999000
铝角
1条
详情
8467229000
电线
1条
详情
8464909000
圆盘
1条
详情
8202100000
泡沫
1条
详情
8465910000
斜板
1条
详情
8461500090
切机
1条
详情
8202100000
高空
1条
详情
8202100000
袖珍
1条
详情
8467229000
双片
1条
详情
8202100000
雕花
1条
详情
8202100000
夹背
1条
详情
8202100000
美工
1条
详情
8202100000
斜柜
1条
详情
8202100000
西洋
1条
详情
8202100000
钢管
1条
详情
8467229000
电园
1条
详情
8202100000
月形
1条
详情
8202100000
弯腰
1条
详情
8202100000
修枝
1条
详情
8202100000
弯形
1条
详情
8202100000
花园
1条
详情
8467299000
复式
1条
详情
8202100000
穿心
1条
详情
8467190000
空气
1条
详情
8202100000
水泥
1条
详情
8465910000
推台
1条
详情
8202100000
果树
1条
详情
8202100000
塑料
1条
详情
8467229000
电动
1条
详情
8461500090
成品
1条
详情
8465910000
电子
1条
详情
8465910000
断料
1条
详情
8465910000
双端
1条
详情
8465910000
单片
1条
详情
8467229000
海绵
1条
详情
8465910000
截料
1条
详情
8465910000
横截
1条
详情
8465910000
小台
1条
详情
8465910000
X斜断
84条
详情
8467229000
切割6
1条
详情
8202100000
1200把
1条
详情
8202100000
600SET
1条
详情
8202100000
320套
1条
详情
8467229000
曲线88
91条
详情
8467229000
往复44
1条
详情
8467229000
切割23
1条
详情
8467229000
往复52
1条
详情
8467229000
往复53
1条
详情
8467229000
往复54
1条
详情
8467229000
往复20
1条
详情
8467229000
切割22
1条
详情
8467229000
切割26
1条
详情
8467229000
往复41
1条
详情
8467229000
切割24
1条
详情
8467229000
往复30
1条
详情
8467229000
往复55
1条
详情
8467229000
切割27
1条
详情
8467229000
往复60
1条
详情
8202100000
(手工)
1条
详情
8465910000
小台式
84条
详情
8202100000
20"手板
169条
详情
8467229000
曲线236
91条
详情
8467229000
曲线306
91条
详情
8467229000
曲线180
91条
详情
8202100000
铁园林
169条
详情
8202100000
铁折叠
169条
详情
8202100000
钢铁制
169条
详情
8202100000
贱金属
169条
详情
8202100000
铁手工
169条
详情
8467221000
高枝链
29条
详情
8467229000
曲线298
1条
详情
8467229000
曲线326
1条
详情
8467229000
曲线504
1条
详情
8467229000
曲线505
1条
详情
8467229000
曲线411
1条
详情
8467229000
曲线294
1条
详情
8467229000
曲线327
1条
详情
8467229000
曲线332
1条
详情
8467229000
曲线390
1条
详情
8467229000
曲线395
1条
详情
8467229000
曲线315
1条
详情
8467229000
曲线320
1条
详情
8467229000
曲线322
1条
详情
8467229000
曲线329
1条
详情
8467229000
曲线405
1条
详情
8467229000
曲线265
1条
详情
8467229000
曲线341
1条
详情
8467229000
曲线352
1条
详情
8467229000
曲线288
1条
详情
8467229000
曲线342
1条
详情
8467229000
曲线347
1条
详情
8467229000
曲线354
1条
详情
8467229000
曲线458
1条
详情
8467229000
曲线469
1条
详情
8467229000
曲线368
1条
详情
8467229000
曲线503
1条
详情
8467229000
曲线277
1条
详情
8467229000
曲线392
1条
详情
8467229000
曲线444
1条
详情
8467229000
曲线483
1条
详情
8467229000
曲线346
1条
详情
8467229000
曲线362
1条
详情
8467229000
曲线366
1条
详情
8467229000
曲线350
1条
详情
8467229000
曲线502
1条
详情
8467229000
曲线285
1条
详情
8467229000
曲线501
1条
详情
8467229000
曲线330
1条
详情
8467229000
曲线498
1条
详情
8467229000
曲线499
1条
详情
8467229000
曲线500
1条
详情
8467229000
曲线497
1条
详情
8467810000
高枝杆
1条
详情
8467291000
多功能
1条
详情
8202100000
粘胶木
1条
详情
8467810000
汽车链
1条
详情
8202991000
5PC曲线
1条
详情
8202100000
21"园林
1条
详情
8467810000
高枝链
1条
详情
8461500090
木土台
1条
详情
8202100000
24"园林
1条
详情
8202100000
混凝土
1条
详情
8202100000
10644SET
1条
详情
8202100000
,手工具
169条
详情
8467229000
65MM曲线
1条
详情
8467229000
720W曲线
1条
详情
8467229000
曲线(旧)
91条
详情
8202100000
350MM手扳
169条
详情
8202100000
390mm弓形
1条
详情
8202100000
760mm弓形
1条
详情
8202100000
手工具()
1条
详情
8202100000
550MM手板
1条
详情
8202100000
530mm弓形
1条
详情
8202100000
210mm折叠
1条
详情
8202100000
(手工)
1条
详情
8467221000
电链DW826
1条
详情
8461500090
切机(旧)
1条
详情
8202100000
2PC 1008SET
1条
详情
8467221000
电链DW825
1条
详情
8202100000
200MM折叠
1条
详情
8202100000
园艺手工
169条
详情
8302420000
斜断支架
1014条
详情
8477800000
门窗切割
344条
详情
8467999000
动力配件
941条
详情
8465910000
重型单片
84条
详情
8467229000
曲线JIGSAW
91条
详情
8202991000
曲线
158条
详情
8202991000
板机
158条
详情
8202999000
曲线
111条
详情
8211940000
泥浆刀片
241条
详情
8464901100
切割设备
64条
详情
8465100000
精密裁板
60条
详情
8465910000
精密推台
84条
详情
8465920000
精密裁板
311条
详情
8466920000
木工零件
682条
详情
8477409000
数显精密
166条
详情
7326909000
铁制手柄
7487条
详情
8467919000
油链配件
448条
详情
8465910000
顶特优选
84条
详情
8202999000
手工刀片
111条
详情
8202100000
铁制手板
169条
详情
7323990000
铁制蛋糕
2774条
详情
8202999000
手工
111条
详情
8202911000
手工
56条
详情
8201909090
铁制园林
70条
详情
8202999000
手工
111条
详情
8202100000
铁制木工
169条
详情
8202100000
手工套装
169条
详情
8202100000
金属手工
169条
详情
8202100000
铁制园林
169条
详情
8202100000
铁制手工
169条
详情
8467911000
电链配件
58条
详情
8467991000
电链配件
1784条
详情
8208400000
电链零件
101条
详情
8461500090
工件精切
101条
详情
8465910000
木工圆盘
84条
详情
8467229000
木工手提
91条
详情
8467229000
电动石膏
91条
详情
8465910000
普通切割
84条
详情
8466920000
推台配件
682条
详情
4819100000
电链彩盒
608条
详情
8466939000
斜切配件
1307条
详情
8202991000
机械
158条
详情
8467991000
切割底座
1条
详情
2106909090
棕榈胶囊
1条
详情
8202100000
塑料园林
1条
详情
8202100000
手工导板
1条
详情
8202100000
铁制折叠
1条
详情
8202100000
铝制手工
1条
详情
8205510000
铁制手工
1条
详情
8202919000
手工
1条
详情
8467991000
往复外壳
1条
详情
8467991000
电链外壳
1条
详情
8467229000
消防无齿
1条
详情
8467991000
往复转子
1条
详情
8465910000
电子裁板
1条
详情
8467991000
曲线零件
1条
详情
8467991000
往复零件
1条
详情
8467991000
电链导板
1条
详情
8465910000
数控裁板
1条
详情
8467190000
气动剪板
1条
详情
3919109900
塑料齿条
1条
详情
8467229000
曲线(65MM)
1条
详情
8205900000
魔术套装
1条
详情
8467190000
气动往返
1条
详情
8467190000
汽动往复
1条
详情
8202100000
花园手工
1条
详情
8466920000
油链支架
1条
详情
8467229000
曲线(80MM)
1条
详情
8202999000
手板
1条
详情
8202991000
往复
1条
详情
8467110000
气动往复
1条
详情
8202100000
木柄手板
1条
详情
7308900000
金属木架
1条
详情
8467991000
往复配件
1条
详情
8466920000
斜断配件
1条
详情
8466910000
磨床配件
1条
详情
8467229000
激光曲线
1条
详情
8467919000
齿木架
1条
详情
8202999000
多用
1条
详情
8466920000
斜切配件
1条
详情
8202100000
园林手工
1条
详情
8202100000
园林手板
1条
详情
8465910000
原木多片
1条
详情
8467229000
电动曲线
1条
详情
8467229000
铁制电动
1条
详情
8545200000
理石碳刷
1条
详情
8545200000
无齿碳刷
1条
详情
8467229000
手提电动
1条
详情
8467229000
其他电动
1条
详情
7616999000
铝制圆盘
1条
详情
8202991000
迷你
1条
详情
8467991000
迷你配件
1条
详情
8467229000
电动钢丝
1条
详情
8467911000
电链零件
1条
详情
8467229000
电动无齿
1条
详情
8438500000
电动开胸
1条
详情
8465910000
高速优选
1条
详情
8467890000
液压切割
1条
详情
8466920000
轨道底座
1条
详情
8465910000
玻璃压条
1条
详情
8465910000
圆木多片
1条
详情
8465910000
高速断料
1条
详情
8465910000
双端裁切
1条
详情
8465910000
双端裁料
1条
详情
8465910000
气动断料
1条
详情
londing...
X