hscode
商品描述
实例汇总
详情
8202911000
锯条
56条
详情
8202209000
锯条
15条
详情
8208900000
锯条
561条
详情
8202999000
锯条
111条
详情
8202400000
锯条
33条
详情
8202201000
锯条
14条
详情
8202991000
锯条
158条
详情
8202919000
锯条
57条
详情
8202399000
锯条
61条
详情
8203100000
锯条
136条
详情
8202391000
锯条
47条
详情
8202100000
锯条
169条
详情
8202400000
锯条
33条
详情
8202201000
锯条
14条
详情
8202911000
锯条
56条
详情
8202991000
锯条
158条
详情
8202991000
锯条
158条
详情
8467919000
锯条
448条
详情
8202999000
锯条
111条
详情
8202911000
锯条
56条
详情
8202919000
锯条
57条
详情
8202919000
锯条
57条
详情
8202919000
锯条
57条
详情
8202911000
锯条
56条
详情
8202991000
线锯条
158条
详情
8202209000
锯条
15条
详情
8202100000
锯条
169条
详情
8202999000
锯条
1条
详情
8202991000
锯条
1条
详情
8202999000
锯条/片
111条
详情
8202919000
锯条/18T
1条
详情
8202400000
10PC锯条
1条
详情
8202911000
锯条20PCS
1条
详情
8202911000
往复锯条
56条
详情
8202919000
曲线锯条
57条
详情
8202991000
线缝锯条
158条
详情
8202991000
锯条组件
158条
详情
8202911000
机用锯条
56条
详情
8202911000
带锯锯条
56条
详情
8202991000
本色锯条
158条
详情
8202991000
曲线锯条
158条
详情
8202991000
线式锯条
158条
详情
8202991000
合金锯条
158条
详情
8202999000
手工锯条
111条
详情
8202100000
铁制锯条
169条
详情
8202999000
机器锯条
111条
详情
8202919000
铁制锯条
57条
详情
8202919000
铁直锯条
57条
详情
8202911000
铁制锯条
56条
详情
8202999000
铁制锯条
111条
详情
8202991000
往复锯条
158条
详情
8202919000
手用锯条
57条
详情
8202991000
铁制锯条
1条
详情
8202100000
手工锯条
1条
详情
9018499000
石膏锯条
1条
详情
3916909000
塑料锯条
1条
详情
8202100000
截锯锯条
1条
详情
8202100000
铝制锯条
1条
详情
8202991000
电动锯条
1条
详情
8202911000
锯条720PCS
1条
详情
8202991000
木工锯条
1条
详情
8202919000
5件套锯条
57条
详情
8202999000
锯条 480SET
111条
详情
8202999000
锯条 80SETS
111条
详情
8202911000
锯条2160PCS
1条
详情
8202991000
锯条1000PCS
1条
详情
8202999000
锯条7100PCS
1条
详情
8202999000
2000片锯条
1条
详情
8202991000
锯条2000PCS
1条
详情
8202400000
锯条 200PCS
1条
详情
8202400000
锯条 520PCS
1条
详情
8202911000
10件套锯条
56条
详情
8202919000
14件套锯条
57条
详情
8202991000
锯条 1500BOX
158条
详情
8202999000
锯条20400PCS
1条
详情
8202999000
锯条 2880PCS
1条
详情
8202991000
锯条 2616PCS
1条
详情
8202400000
锯条 2016PCS
1条
详情
8202400000
锯条 1068PCS
1条
详情
8202999000
锯条 1060PCS
1条
详情
8202400000
锯条 1000PCS
1条
详情
8202991000
锯条 2100PCS
1条
详情
8202919000
锯条 1100PCS
1条
详情
8202991000
锯条 1856PCS
1条
详情
8202919000
20件套锯条
1条
详情
8202201000
锯条72000PCS
1条
详情
8202991000
锯条12000PCS
1条
详情
8202999000
锯条 2020SET
1条
详情
8202919000
锯条 2000PCS
1条
详情
8202999000
锯条 2200SET
1条
详情
8202911000
锯条15120PCS
1条
详情
8202201000
锯条 6120PCS
1条
详情
8202209000
食品带锯条
15条
详情
8202919000
锯条 7200DOZS
57条
详情
8202991000
曲线锯锯条
158条
详情
8202991000
高速钢锯条
158条
详情
8202991000
高碳钢锯条
158条
详情
8202999000
锯条 2920SETS
111条
详情
8202999000
手工锯锯条
111条
详情
8202919000
贱金属锯条
57条
详情
8202919000
钢铁制锯条
57条
详情
8202201000
锯条(旧)
14条
详情
8202209000
劈半锯锯条
15条
详情
8440109000
锯条装订机
47条
详情
8202999000
钢铁制锯条
1条
详情
8202999000
贱金属锯条
1条
详情
8202919000
铁制直锯条
1条
详情
8468800000
锯条焊接机
1条
详情
8202991000
双金属锯条
1条
详情
8202999000
手用钢锯条
1条
详情
8202999000
锯条 39160PCS
1条
详情
8202919000
锯条 20160PCS
1条
详情
8202919000
100件套锯条
1条
详情
8202999000
锯条 10800个
1条
详情
8202911000
锯条 10000PCS
1条
详情
8202999000
锯条 11800PCS
1条
详情
8202999000
锯条 1200SETS
1条
详情
8202209000
金刚石锯条
1条
详情
8463900090
锯条辊压机
1条
详情
8460909000
锯条押料机
1条
详情
8460390000
锯条研磨机
1条
详情
8202400000
锯条HAND TOOLS
33条
详情
8202919000
锯条/钢铁制
57条
详情
8202991000
曲线锯锯条.
158条
详情
8202999000
锯条SAW BLADES
111条
详情
8202999000
(14件套)锯条
1条
详情
8202911000
12件套钢锯条
56条
详情
8202999000
12件套钢锯条
111条
详情
8202201000
双金属带锯条
14条
详情
8202991000
机械用的锯条
158条
详情
8202919000
钢铁制直锯条
1条
详情
8202999000
铁制手工锯条
1条
详情
8460310000
锯条刃磨机
1条
详情
8468800000
锯条焊接机
1条
详情
8479819000
锯条分齿机
1条
详情
8479819000
锯条服务机
1条
详情
8460390000
锯条研磨机
1条
详情
8202911000
锯条/切管机用
56条
详情
8202911000
5件套曲线锯条
56条
详情
8202999000
锯条/合金钢制
111条
详情
8202991000
5片装曲线锯条
1条
详情
8202991000
"TSUN WING"牌锯条
158条
详情
8202991000
"TSUN WING牌"锯条
158条
详情
8202999000
锯条HACKSAW BLADES
111条
详情
8202919000
10片装曲线锯条
1条
详情
8466920000
台锯配件(锯条)
1条
详情
8202999000
锯条(12件套)
1条
详情
8202919000
手用锯条16000片
1条
详情
8202911000
曲线锯条 1000PCS
1条
详情
8202991000
带锯零件(锯条)
1条
详情
8202919000
锯条(20000PCS)
1条
详情
8202201000
硬质合金带锯条
14条
详情
8202991000
框锯机上用锯条
158条
详情
8202911000
金属加工用锯条
1条
详情
8202999000
贱金属手工锯条
1条
详情
8202999000
铁制手工锯锯条
1条
详情
8468800000
锯条闪光焊接机
1条
详情
8202991000
机械锯用的锯条
1条
详情
8202999000
5PC气动往复锯条
1条
详情
8202919000
曲线锯条 4500SETS
1条
详情
8202919000
曲线锯条24232SETS
1条
详情
8202999000
锯条12PCS SAW BLADES
111条
详情
8202911000
10件套锯条10800PCS
1条
详情
8202991000
电动锯条 SAW BLADE
1条
详情
8202999000
5件套锯条 1800SETS
1条
详情
8202400000
14件套往复锯锯条
33条
详情
8467991000
曲线锯配件(锯条)
1条
详情
8202999000
10件套手工锯锯条
1条
详情
8438900000
配件(刀片和锯条)
1条
详情
8466920000
斜断锯配件(锯条)
1条
详情
8202999000
锯条1080PCS SAW BLADE
1条
详情
8202991000
线锯机零件(锯条)
1条
详情
8202911000
锯条(合金钢制)
56条
详情
8202991000
曲线锯锯条34500SETS
158条
详情
8202999000
贱金属手工锯锯条
1条
详情
8466920000
带锯配件(锯条
1条
详情
8202911000
冷轧高速钢直锯条
1条
详情
8202999000
锯条25400PCS SAW BLADE
1条
详情
8501400000
锯条驱动电机/单相
1205条
详情
8202999000
曲线锯条 JIGSAW BLADE
111条
详情
8202919000
锯条HACKSAW SPARE BLADE
57条
详情
8202999000
锯条,用在手工锯上
111条
详情
8202911000
10件套锯条 HAND TOOLS
1条
详情
8202919000
锯条 1000罗 1罗=144PCS
57条
详情
8467991000
电动工具配件(锯条)
1条
详情
8202209000
锯条4PCS套装9216PCS
1条
详情
8202400000
锯条 172800PCS 1200GROSS
1条
详情
8202991000
高碳高速混合钢锯条
158条
详情
8468800000
锯条半自动焊接机
1条
详情
8202999000
5件/套曲线锯条 5500SET
111条
详情
8202999000
10件套小锯条 HAND TOOLS
1条
详情
8202999000
锯条HAND HACK SAW BLADES
111条
详情
8202999000
曲线锯条2500SET(5PCS/SET)
1条
详情
8202911000
FUTURA牌机械加工用锯条
56条
详情
8202919000
加工金属手工锯用锯条
57条
详情
8467919000
链锯配件(导板,链锯条)
1条
详情
8202919000
双金属手用锯条 10000PCS
1条
详情
8467991000
手提式电动工具用锯条
1条
详情
8202999000
锯条,用在手工锯上的锯条
111条
详情
8202999000
10件套小锯条1440SETS/14400PCS
1条
详情
8467991000
手提式电动工具配件(锯条)
1条
详情
8467991000
电动工具配件(曲线锯锯条)
1条
详情
7226920000
冷轧合金钢带(生产锯条用)
1条
详情
8467920000
气动工具附件(锯条,砂带等)
1条
详情
8438900000
锯骨机配件(锯条,开关)
1条
详情
8202911000
钢铁制直锯条/金属切断机用
56条
详情
8202201000
双金属带锯条(锯切金属材料)
14条
详情
8467920000
气动工具附件(砂带,锯条等)
1条
详情
8467991000
电动工具配件(锯条) SPARE PARTS
1条
详情
7323990000
锯条 25"REPLACEMENT BLADE FOR 8113276
1条
详情
8202919000
锯条HACKSAW,钢铁制,加工金属用.
57条
详情
8207909000
可互换工具(钻头,锯条,批头等)
1条
详情
8202999000
孔锯,锯条/加工金属用,合金钢制
111条
详情
8202919000
加工金属用的非机械锯的直锯条
1条
详情
8202919000
双金属手用锯条 12"X1/2"X32T 15000PCS
1条
详情
8202919000
双金属手用锯条 12"X1/2"X18T 35000PCS
1条
详情
8202919000
锯条 ( 布)
57条
详情
8202911000
锯条,加工螺丝割尾机用,高速工具钢
56条
详情
8202400000
锯条SAW CHAIN,用途:切割木材,材质:铁
33条
详情
8202991000
曲线锯锯条 JIGSAW BLADES AND SABRE SAW BALDES
158条
详情
8202991000
锯条,放切割机里切割混凝土和机械用。
158条
详情
8208400000
劈半锯,圆盘锯,锯条,枝杈切割锯,分割锯
101条
详情
8467991000
电动工具配件:带锯锯条组套 100PCS SPARE
1条
详情
8208300000
面包机用锯条/面包机用/不锈钢制/机器用
149条
详情
8467991000
电动工具配件:线锯锯条组套 100PCS SPARE APRTS
1条
详情
8467991000
电动工具配件:带锯锯条组套 100PCS SPARE PARTS
1条
详情
8467991000
电动工具配件:线锯锯条组套 200PCS SPARE PARTS
1条
详情
8467991000
电动工具配件:带锯锯条组套 199PCS SPARE PARTS
1条
详情
8202991000
合金钢制锯条JIGSAW BLADE,加工木材用,合金钢制.
158条
详情
8202991000
锯条(切割硅片机床用合金制带锯片的机械锯)
158条
详情
8202991000
锯条,机械锯用.放切割机里,切割混凝土机械用。
158条
详情
3402900090
切割液(切割硅片机床锯条清洁用,聚亚烷基二醇28%,
1条
详情
4412390090
多层复合板,涂胶-冷压-热压-锯条-砂光-开槽-油漆-打包
95条
详情
8413810090
手动
312条
详情
8414200000
手动
154条
详情
8413200000
手动
198条
详情
8481804090
手动
1606条
详情
8481802990
手动
154条
详情
8205700000
手动
214条
详情
3926901000
手动
4015条
详情
8205100000
手动
318条
详情
8481803990
手动
337条
详情
8513101000
手动
322条
详情
8205510000
手动
1178条
详情
8481400000
手动
154条
详情
8413503990
手动
125条
详情
8413609090
手动
194条
详情
8207609000
手动
296条
详情
8213000000
手动
1条
详情
8413709990
手动
1条
详情
9603501100
手动
1条
详情
6601990000
手动
1条
详情
8306100000
手动
1条
详情
8203200000
手动
1条
详情
8205590000
手动
1条
详情
8483109000
手动
1条
详情
8413810090
手动油泵
312条
详情
8425190000
手动滑车
67条
详情
8424200000
手动喷枪
335条
详情
8205590000
手动拉马
1816条
详情
8205400000
手动起子
190条
详情
8515110000
手动焊枪
85条
详情
8425190000
手动葫芦
67条
详情
8425399000
手动绞盘
74条
详情
8414200000
手动气泵
154条
详情
8205590000
手动刮柄
1816条
详情
8204120000
手动扳钳
206条
详情
8204110000
手动扳手
306条
详情
8536500000
手动开关
1541条
详情
8205590000
手动油枪
1816条
详情
8414200000
手动气筒
154条
详情
8481804090
手动阀门
1606条
详情
7610900000
手动百叶
866条
详情
8481804090
手动球阀
1606条
详情
9018500000
手动牛眼
560条
详情
9017800000
手动卡尺
603条
详情
8716800000
手动推车
316条
详情
8708295200
手动车门
132条
详情
8462109000
手动冲床
52条
详情
8461500090
手动锯床
101条
详情
8204120000
手动扳手
206条
详情
8203300000
手动切刀
100条
详情
8205200000
手动锤子
163条
详情
8205700000
手动盘夹
214条
详情
8205700000
手动夹钳
214条
详情
8205900000
手动介机
297条
详情
8207609000
手动铰刀
296条
详情
8212100000
手动须刨
206条
详情
8214900010
手动刨刀
396条
详情
8214900010
手动刨板
396条
详情
8306100000
手动门铃
249条
详情
8202100000
手动锯子
169条
详情
8205510000
手动胶枪
1178条
详情
8205590000
手动风枪
1816条
详情
9010600000
手动幕布
59条
详情
8201100090
手动铁锹
151条
详情
8413200000
手动气泵
198条
详情
8205590000
手动拉杆
1816条
详情
8205510000
手动熨斗
1178条
详情
8205590000
手动钉枪
1816条
详情
6804309000
手动油石
86条
详情
6804309000
手动磨石
86条
详情
8207509000
手动台钻
358条
详情
8205590000
手动气枪
1816条
详情
8214900090
手动推剪
97条
详情
8205590000
手动葫芦
1816条
详情
8425399000
手动葫芦
74条
详情
8205590000
手动喷枪
1816条
详情
9010502900
手动冷机
33条
详情
8205590000
手动刮刀
1816条
详情
8205590000
手动铰刀
1816条
详情
8413200000
手动油泵
198条
详情
8205590000
手动胶枪
1816条
详情
8212100000
手动剃刀
206条
详情
7610900000
手动支架
866条
详情
9405990000
手动光圈
1824条
详情
8466200000
手动尾座
661条
详情
7326199000
手动绞盘
339条
详情
8467299000
手动气枪
448条
详情
8466200000
手动压床
661条
详情
6303121010
手动卷帘
21条
详情
8481804090
手动蝶阀
1606条
详情
8205590000
手动吸盘
1816条
详情
8467890000
手动气泵
264条
详情
8481804090
手动闸阀
1606条
详情
6306120000
手动窗篷
151条
详情
7308900000
手动风门
2221条
详情
8713100000
手动轮椅
43条
详情
8459510000
手动铣床
10条
详情
8205590000
手动漆壶
1条
详情
8205900000
手动葫芦
1条
详情
8424200000
手动胶枪
1条
详情
8467890000
手动胶枪
1条
详情
3926909090
手动门铃
1条
详情
8211920000
手动切刀
1条
详情
8413200000
手动水泵
1条
详情
8413303000
手动油泵
1条
详情
8428909090
手动吊机
1条
详情
8462999000
手动压机
1条
详情
8481300000
手动球阀
1条
详情
9006530000
手动相机
1条
详情
3925300000
手动卷帘
1条
详情
9504904000
手动麻将
1条
详情
8708294200
手动天窗
1条
详情
8427900000
手动叉车
1条
详情
8205590000
手动链锯
1条
详情
8203200000
手动卡钳
1条
详情
8203200000
手动钳子
1条
详情
8487900000
手动开关
1条
详情
8425399000
手动绞车
1条
详情
8481804090
手动油枪
1条
详情
8204110000
手动板手
1条
详情
8466200000
手动夹具
1条
详情
8425399000
手动卷盘
1条
详情
8205100000
手动丝锥
1条
详情
8205590000
手动滑竿
1条
详情
8466940090
手动法兰
1条
详情
6601990000
手动直伞
1条
详情
8204200000
手动短套
1条
详情
8205590000
手动铆枪
1条
详情
8207400000
手动钻床
1条
详情
8424902000
手动喷头
1条
详情
8203300000
手动铁剪
1条
详情
8425399000
手动绞机
1条
详情
8207209000
手动压床
1条
详情
9031900090
手动平台
1条
详情
9403899000
手动拉床
1条
详情
8210000000
手动机器
1条
详情
8207300090
手动冲床
1条
详情
8716800000
手动拖车
1条
详情
8708995900
手动杠杆
1条
详情
8427900000
手动地牛
1条
详情
9603909090
手动拖把
1条
详情
8205590000
手动治具
1条
详情
8431100000
手动摇臂
1条
详情
8205590000
手动刻磨
1条
详情
9603210000
手动牙刷
1条
详情
9603909090
手动滚筒
1条
详情
8708409990
手动排挡
1条
详情
9017200000
手动角尺
1条
详情
9017300000
手动塞尺
1条
详情
8205590000
手动拉枪
1条
详情
9017300000
手动卡尺
1条
详情
8425190000
手动跑车
1条
详情
8413200000
手动泵头
1条
详情
8425399000
手动绞磨
1条
详情
7610900000
手动道闸
1条
详情
8462391000
手动剪机
1条
详情
8413200000
喷头(手动)
198条
详情
9616100000
喷头(手动)
491条
详情
8481901000
压块(手动)
4188条
详情
8414200000
手动泵(旧)
154条
详情
8205590000
手动拉铆枪
1816条
详情
8205590000
手动切割机
1816条
详情
8481201000
手动先导阀
106条
详情
8205590000
手动铆钉枪
1816条
详情
8205100000
手动套丝机
318条
详情
8203100000
手动研磨棒
136条
详情
3924900000
手动皂液器
735条
详情
8451500000
手动裁剪器
136条
详情
8422400000
手动包装机
328条
详情
9024900000
手动切片机
172条
详情
9031809090
手动音检机
2623条
详情
8205510000
手动打蛋器
1178条
详情
8210000000
手动胡椒磨
778条
详情
8428903100
手动夹桶器
11条
详情
8468800000
手动冷焊机
112条
详情
8203400000
手动咬合器
276条
详情
8479811000
手动绕线器
74条
详情
8464201000
手动磨边机
85条
详情
8481804090
手动插板阀
1606条
详情
8210000000
手动切菜机
778条
详情
8481802990
手动操作阀
154条
详情
8210000000
手动榨汁机
778条
详情
8481804090
手动切断阀
1606条
详情
8428909090
手动升降机
279条
详情
8424200000
手动油脂枪
335条
详情
8462299000
手动弯管机
62条
详情
8479899990
手动压合机
1039条
详情
8713100000
手动轮椅车
43条
详情
8205590000
手动压实器
1816条
详情
8414200000
手动式气泵
154条
详情
8481804090
手动平板阀
1606条
详情
9018500000
手动焦度计
560条
详情
8462991000
手动压力机
48条
详情
8472909000
手动切纸器
204条
详情
8205590000
手动贴标机
1816条
详情
8425399000
手动卷扬机
74条
详情
8467190000
手动码条器
357条
详情
8708409990
手动排挡杆
323条
详情
8443198000
手动移印机
55条
详情
9019101000
手动按摩器
190条
详情
8420100090
手动贴膜器
65条
详情
8481804090
手动换向阀
1606条
详情
8438500000
手动开肛器
52条
详情
8414200000
手动空气泵
154条
详情
8207400000
手动套丝机
196条
详情
8205700000
手动压接钳
214条
详情
8486402900
手动贴片机
138条
详情
9027900000
手动切片机
846条
详情
8413200000
手动液压泵
198条
详情
8473309000
手动进纸盘
2910条
详情
8414200000
手动充气筒
154条
详情
8425190000
手动提升机
67条
详情
8424200000
手动加油枪
335条
详情
8422309090
手动旋盖机
105条
详情
8205590000
手动扎带器
1816条
详情
8481802990
手动换向阀
154条
详情
8515809090
手动焊接机
146条
详情
8413200000
液压手动
198条
详情
8708409910
手动变速箱
52条
详情
9611000090
手动标价机
113条
详情
8462991000
手动压入机
48条
详情
8468200090
手动碰焊机
130条
详情
8413200000
手动润滑泵
198条
详情
8422303090
手动灌装机
165条
详情
8443198000
手动打码机
55条
详情
8462291000
手动矫直机
29条
详情
8424300000
手动喷沙器
118条
详情
8210000000
手动搅拌机
778条
详情
8203200000
手动弯管钳
439条
详情
8205590000
手动缝纫器
1816条
详情
8481802990
手动开关阀
154条
详情
8481804090
手动节流阀
1606条
详情
8481804090
手动截止阀
1606条
详情
8454302900
手动压力机
8条
详情
8479899990
手动装配机
1039条
详情
8201600090
手动修枝剪
178条
详情
8203400000
手动打扣机
276条
详情
8203400000
手动割管器
276条
详情
8203400000
手动切割器
276条
详情
8203400000
手动切管器
276条
详情
8205100000
手动开孔器
318条
详情
8205590000
手动拉孔器
1816条
详情
8205700000
手动弯管钳
214条
详情
8205900000
手动工具包
297条
详情
8210000000
手动搅汁机
778条
详情
8210000000
手动磨粉器
778条
详情
8210000000
手动切片机
778条
详情
8210000000
手动打面机
778条
详情
8210000000
手动开罐器
778条
详情
8210000000
手动灌装器
778条
详情
8210000000
手动削皮器
778条
详情
8210000000
手动搅肉器
778条
详情
8443322900
手动打码机
60条
详情
8465930000
手动磨样机
177条
详情
8465930000
手动磨刷机
177条
详情
8465990000
手动封边机
242条
详情
8477409000
手动压力机
166条
详情
8479820090
手动调色机
409条
详情
8486209000
手动贴膜机
255条
详情
9030209000
手动示波器
183条
详情
9030820000
手动探针台
434条
详情
9402900000
手动护理床
1119条
详情
8205510000
手动切面器
1178条
详情
8210000000
手动刨冰机
778条
详情
8205590000
手动按摩器
1816条
详情
8212100000
手动鼻毛器
206条
详情
8210000000
手动切割机
778条
详情
8205510000
手动压碎器
1178条
详情
londing...
X