hscode
商品描述
实例汇总
详情
0511911990
红鱼边角料
94条
详情
0304990090
红鱼段无骨
23条
详情
0303899090
红鱼Sebastes mentella
1条
详情
1604199090
熟调味红鱼
1条
详情
0301999990
红鱼
1条
详情
0301999990
活美国红鱼
28条
详情
2204210000
红鱼干红葡萄酒
1条
详情
2204210000
红鱼干红葡萄酒
1条
详情
2204210000
红鱼酒庄红葡萄酒CHATEAU ROUGET
1条
详情
2204210000
红鱼酒庄干红葡萄酒CHATEAU ROUGET
1条
详情
2204210000
红鱼干红葡萄酒CARILLON DE ROUGET 2009
1条
详情
2204210000
红鱼赤霞珠红葡萄酒RED FISH CABERNET SAUVIGNON
1条
详情
0306171900
青虾
11条
详情
0304990090
白鲢
23条
详情
3926909090
存管
16342条
详情
0303899090
银鱼
36条
详情
4101502090
马皮
6条
详情
4101501990
牛皮
38条
详情
2004100000
薯条
21条
详情
0307590000
章鱼
13条
详情
0307290090
扇贝
18条
详情
0207142200
鸡爪
10条
详情
0207142900
鸡皮
8条
详情
0206490000
猪鼻
15条
详情
0206490000
猪腰
15条
详情
0206290000
牛尾
8条
详情
0202200090
牛肉
5条
详情
0202300090
牛肉
10条
详情
0714901000
马蹄
18条
详情
0714901000
荸荠
18条
详情
0714902900
莲藕
32条
详情
0303891000
带鱼
5条
详情
0206410000
猪肝
3条
详情
0303892000
黄鱼
4条
详情
0303893000
鲳鱼
4条
详情
0710809090
南瓜
53条
详情
2008999000
山芋
43条
详情
0303899090
鲇鱼
36条
详情
0205000090
驴肉
10条
详情
0205000090
马肉
10条
详情
0207141100
鸡块
5条
详情
0207142200
凤爪
10条
详情
0207420000
鸭子
4条
详情
0208102000
兔肉
3条
详情
0303130000
鲑鱼
6条
详情
0303240000
鲶鱼
3条
详情
0303260090
鳗鱼
4条
详情
1212211000
发菜
13条
详情
1212211000
海带
13条
详情
1212214900
紫菜
4条
详情
1212219000
藻类
12条
详情
1212299000
藻类
9条
详情
1212299000
海草
9条
详情
1212910000
甜菜
17条
详情
1212930000
甘蔗
6条
详情
0303810090
鲨鱼
6条
详情
0303899001
鲈鱼
5条
详情
0306172900
对虾
7条
详情
0307190000
牡蛎
12条
详情
0710300000
菠菜
9条
详情
0714103000
木薯
4条
详情
0714203000
甘薯
4条
详情
0714300000
山药
11条
详情
0714400001
芋头
10条
详情
2004900090
菠菜
16条
详情
2005400000
豌豆
12条
详情
0307320000
贻贝
3条
详情
0307429900
墨鱼
9条
详情
0307429900
鱿鱼
9条
详情
0504002900
猪肚
12条
详情
0307990090
鱿鱼
10条
详情
0304890090
鱼片
26条
详情
0308309000
海蜇
10条
详情
0304990090
鱼肉
23条
详情
0303250000
青鱼
1条
详情
2004900090
毛豆
1条
详情
0306120000
龙虾
1条
详情
0306141000
蟹肉
1条
详情
0710290000
蚕豆
1条
详情
0710809020
香菇
1条
详情
0306141000
蟹壳
1条
详情
0710809090
牛蒡
1条
详情
0306171900
小虾
1条
详情
0307609090
蜗牛
1条
详情
0303250000
草鱼
1条
详情
1212219000
海草
1条
详情
0206490000
猪头
1条
详情
0306172100
虾仁
1条
详情
2008999000
素鸡
1条
详情
0207420000
鸭肉
1条
详情
0306172100
对虾仁
7条
详情
4101501990
的牛皮
38条
详情
1212910000
的甜菜
17条
详情
0511919090
鱿鱼沫
16条
详情
0307609090
海螺片
15条
详情
0307290090
扇贝柱
18条
详情
0306110000
龙虾头
12条
详情
0303490000
金枪鱼
7条
详情
0207142200
的鸡爪
10条
详情
0710290000
毛豆仁
25条
详情
0710809090
冬笋尖
53条
详情
0714902900
莲藕块
32条
详情
0714902900
莲藕片
32条
详情
1604192000
罗非鱼
4条
详情
0304890090
沙丁鱼
26条
详情
0303810090
大青鲨
6条
详情
0303899090
马鲛鱼
36条
详情
0303530000
沙丁鱼
9条
详情
0303899090
安康鱼
36条
详情
0207142100
的鸡翼
6条
详情
0306141000
梭子蟹
2条
详情
3926909090
存管盒
16342条
详情
0710900000
混合菜
26条
详情
0306149090
珍宝蟹
2条
详情
0208901000
乳鸽肉
8条
详情
0303230000
罗非鱼
4条
详情
1212213900
裙带菜
5条
详情
1212216900
麒麟菜
6条
详情
1212910000
刺槐豆
17条
详情
0306110000
岩礁虾
12条
详情
0306110000
龙虾属
12条
详情
0306171900
小黄虾
11条
详情
0710809010
蒜泥块
8条
详情
0303540000
澳洲鲭
11条
详情
0303540000
日本鲭
11条
详情
0303540000
澳洲鲐
11条
详情
0303540000
日本鲐
11条
详情
0304860000
鲱鱼段
7条
详情
0308309000
海蜇属
10条
详情
0304930090
罗非鱼
4条
详情
0303430000
金枪鱼
1条
详情
0403900000
奶制品
1条
详情
0511911990
草鱼鳔
1条
详情
0307590000
章鱼串
1条
详情
0305599090
鲳鱼干
1条
详情
0304990090
带鱼糜
1条
详情
0307609090
木瓜螺
1条
详情
0710809090
玉米笋
1条
详情
0305599090
鲨鱼干
1条
详情
0710290000
荷兰豆
1条
详情
0307590000
章鱼足
1条
详情
0306199000
琵琶虾
1条
详情
0304990090
鳗鱼糜
1条
详情
0710809090
油菜花
1条
详情
0307590000
章鱼腿
1条
详情
0307590000
章鱼段
1条
详情
0710809090
马蹄粒
1条
详情
0710809090
青葱段
1条
详情
0710809090
小松菜
1条
详情
0305599090
海鳗干
1条
详情
0308190090
海参纲
1条
详情
1905900000
面包粉
1条
详情
0204420000
绵羊排
1条
详情
2004100000
薯条X16
1条
详情
0204420000
羔羊排
1条
详情
1605210000
凤尾虾
1条
详情
0306172900
带头虾
1条
详情
1605210000
面包虾
1条
详情
3923500000
存管盖
1条
详情
0206900010
羔羊肾
1条
详情
2008999000
素鸡片
1条
详情
0511999090
蚕蛹粒
1条
详情
1605530000
贻贝肉
1条
详情
1901900000
章鱼烧
1条
详情
0511999090
蚕蛹浆
1条
详情
2004100000
10切薯角
1条
详情
0304810000
马哈鱼段
13条
详情
2008999000
油炸山芋
43条
详情
0306172900
去头对虾
7条
详情
2001909090
百合根片
12条
详情
0504001900
的猪肠衣
12条
详情
0307590000
章鱼去脏
13条
详情
0307290090
扇贝柱片
18条
详情
0207141100
分割鸡块
5条
详情
0203219090
半头猪肉
6条
详情
1604209990
模拟蟹肉
18条
详情
8438800000
品脱盘机
142条
详情
0511919090
鱿鱼内脏
16条
详情
1604209990
调制鱼糜
18条
详情
0304890090
红娘鱼片
26条
详情
0304810000
马哈鱼片
13条
详情
0207120000
的整只鸡
5条
详情
0304990090
其他鱼肉
23条
详情
0207420000
的整只鸭
4条
详情
0207520000
的整只鹅
2条
详情
0303260020
欧洲鳗鲡
2条
详情
0303650000
绿青鳕鱼
2条
详情
0303810010
濒危鲨鱼
2条
详情
0303810090
其他鲨鱼
6条
详情
0303899001
其他鲈鱼
5条
详情
0306171900
其他小虾
11条
详情
0306172900
其他对虾
7条
详情
0303899090
对金鲳鱼
36条
详情
1602399100
熟制鸭肉
12条
详情
0303899090
太湖银鱼
36条
详情
0303899090
红宝石鱼
36条
详情
0306172100
凤尾对虾
7条
详情
0205000010
濒危野马
8条
详情
0207270000
火鸡杂碎
4条
详情
0207600000
珍珠鸡块
10条
详情
0208909090
食用杂碎
10条
详情
0303120000
大麻哈鱼
10条
详情
0303260090
鳗鲡属鱼
4条
详情
0304890010
濒危鱼片
3条
详情
0306110000
其他龙虾
12条
详情
0306161900
冷水小虾
3条
详情
0306162900
冷水对虾
3条
详情
0306171100
小黄虾仁
4条
详情
0308190010
暗色刺参
6条
详情
2004900090
奶油菠菜
16条
详情
0304629000
鲶鱼鱼片
7条
详情
0304820000
虹鳟鱼片
10条
详情
0304820000
鳟鱼鱼片
10条
详情
0303540000
大西洋鲭
11条
详情
0303640000
黑线鳕鱼
4条
详情
0304690090
鳗鱼鱼片
12条
详情
0304690090
草鱼鱼片
12条
详情
0304860000
鲱鱼鱼片
7条
详情
0307990090
软体动物
10条
详情
0303490000
金枪鱼属
7条
详情
0304990090
东升斑鱼
23条
详情
0307590000
调味章鱼
1条
详情
0305599090
龙头鱼干
1条
详情
0306141000
梭子蟹块
1条
详情
0307590000
章鱼下足
1条
详情
0307590000
切割章鱼
1条
详情
0307590000
三去长章
1条
详情
2004900090
盐水毛豆
1条
详情
0710400000
玉米笋条
1条
详情
0307590000
切块章鱼
1条
详情
0307590000
去脏章鱼
1条
详情
0307590000
切断章鱼
1条
详情
0710900000
混合蔬菜
1条
详情
0307590000
切片章鱼
1条
详情
1604199090
安康鱼肝
1条
详情
1604199090
带鱼切段
1条
详情
0306141000
梭子切蟹
1条
详情
0305599090
凤尾鱼干
1条
详情
0303320000
去头鲽鱼
1条
详情
0304990090
红娘鱼糜
1条
详情
2004900090
蔬菜拼盘
1条
详情
0307719990
北极蛤科
1条
详情
0303899090
西非马鲛
1条
详情
0304690090
青鱼鱼片
1条
详情
0307719990
双带蛤科
1条
详情
0304870000
金枪鱼柳
1条
详情
0306172100
琵琶虾仁
1条
详情
1902200000
香蕉春卷
1条
详情
0307990090
海螺肉片
1条
详情
0306161100
北极虾仁
1条
详情
3926909090
塑料存管
1条
详情
3926909090
存管支架
1条
详情
0204420000
羔羊脖子
1条
详情
1605100000
调味蟹块
1条
详情
3926909090
散装存管
1条
详情
0304890090
方头鱼片
1条
详情
0304830000
比目鱼片
1条
详情
0305200090
调味鱼籽
1条
详情
0710809090
蒸煮香葱
1条
详情
0206490000
猪脚,前脚
15条
详情
0206490000
猪蹄,后腿
15条
详情
0206490000
猪脚,后脚
15条
详情
0206490000
猪蹄,前蹄
15条
详情
0504002100
冷,的鸡胗
4条
详情
1605540000
鱿鱼耳(熟)
31条
详情
0307590000
章鱼(冷)
1条
详情
0202300090
牛肉(去骨)
1条
详情
0202200090
牛肉(带骨)
1条
详情
2004100000
薯条X16 A级
1条
详情
1605210000
虾仁(制作)
1条
详情
0303891000
带鱼(一级)
1条
详情
0511911990
鲳鱼下角料
94条
详情
0511911990
银鱼边角料
94条
详情
0511911990
鳟鱼边角料
94条
详情
0511911990
带鱼边角料
94条
详情
0304990090
黑线鳕鱼段
23条
详情
0303440000
大眼金枪鱼
5条
详情
0203211090
半头乳猪肉
6条
详情
0203219010
半头野猪肉
6条
详情
0511919090
章鱼下脚料
16条
详情
0511919090
鱿鱼下脚料
16条
详情
0303130000
大西洋鲑鱼
6条
详情
0511999090
鱿鱼下脚料
92条
详情
0511911990
银鱼下脚料
94条
详情
1605540000
蒸煮鱿鱼片
31条
详情
1605550000
蒸煮章鱼丁
10条
详情
1605540000
脱水鱿鱼耳
31条
详情
1605540000
脱水鱿鱼片
31条
详情
1605540000
调味鱿鱼耳
31条
详情
0303899090
竹叶巴浪鱼
36条
详情
0304740000
无须鳕鱼片
6条
详情
1604140000
制作鲣鱼肉
13条
详情
0207141100
的带骨鸡块
5条
详情
0207250000
的整只火鸡
3条
详情
0714103000
冷或的木薯
4条
详情
0714203000
冷或的甘薯
4条
详情
0303190020
秦岭细鳞鲑
2条
详情
0304890090
的其他鱼片
26条
详情
0306162100
冷水对虾仁
3条
详情
0306172100
其他对虾仁
7条
详情
0303390010
亚洲箭齿鲽
1条
详情
0303510010
太平洋鲱鱼
1条
详情
0303899090
三去马面鱼
36条
详情
0303899090
新西兰橙鲷
36条
详情
0205000010
濒危野驴肉
8条
详情
0207141900
不带骨鸡块
7条
详情
0207142900
食用鸡杂碎
8条
详情
0208109010
濒危野兔肉
8条
详情
0208500000
爬行动物肉
9条
详情
0208901000
乳鸽肉杂碎
8条
详情
0302990090
濒危鱼鱼卵
9条
详情
0303290001
尼罗河鲈鱼
5条
详情
1604120000
鲱鱼昆布卷
7条
详情
0304610000
罗非鱼鱼片
4条
详情
0304710000
无须鳕鱼片
11条
详情
0306161210
北方长额虾
1条
详情
0304720000
黑线鳕鱼片
4条
详情
0304820000
的鳟鱼鱼片
10条
详情
0303550000
对称竹荚鱼
7条
详情
0303630000
太平洋鳕鱼
12条
详情
0303630000
格陵兰鳕鱼
12条
详情
0303630000
大西洋鳕鱼
12条
详情
0303660000
无须鳕属鱼
6条
详情
0303670000
半干狭鳕鱼
3条
详情
0303690000
深海鳕科鱼
11条
详情
0303690000
无须鳕科鱼
11条
详情
0303690000
长尾鳕科鱼
11条
详情
0303690000
南极鳕科鱼
11条
详情
0304690090
鳗鲡属鱼片
12条
详情
0304870000
金枪鱼鱼片
7条
详情
0304870000
的金枪鱼片
7条
详情
0303830000
南极犬牙鱼
4条
详情
0304830000
比目鱼鱼片
8条
详情
0306141000
切割梭子蟹
1条
详情
0511919090
鱿鱼边角料
1条
详情
0511911990
青鱼下脚料
1条
详情
0511919090
章鱼边角料
1条
详情
1604150000
调制鲭鱼片
1条
详情
1604199090
调味鲈鱼片
1条
详情
0303490000
其他金枪鱼
1条
详情
0306199000
琵琶虾虾仁
1条
详情
1604150000
制作鲭鱼片
1条
详情
1604209990
精制带鱼糜
1条
详情
0303490000
其它金枪鱼
1条
详情
0303490000
其他金枪鱼
1条
详情
0306199000
去头琵琶虾
1条
详情
0304990090
切块鮟鱇鱼
1条
详情
1604199090
精制鲅鱼片
1条
详情
0306120000
去头海螯虾
1条
详情
0306141000
梭子蟹切蟹
1条
详情
1604209990
调制带鱼糜
1条
详情
8438600000
果肉绞碎机
1条
详情
0306141000
切块梭子蟹
1条
详情
1604199090
精制鲅鱼段
1条
详情
2103909000
奶油调味酱
1条
详情
1604199090
调理鲐鱼块
1条
详情
0304730000
绿青鳕鱼段
1条
详情
1604320000
调味鲱鱼籽
1条
详情
0204430000
羔羊碎肉片
1条
详情
3926909090
塑料存管盒
1条
详情
3926909090
塑料存管架
1条
详情
0307439000
带头鱿鱼筒
1条
详情
0710809090
蒸煮白花菜
1条
详情
0710900000
蒸煮混合菜
1条
详情
0307220090
半壳夏夷贝
1条
详情
0710809090
蒸煮洋葱丁
1条
详情
2004100000
薯条B级14SSLB
21条
详情
0207141100
鸡腿,后小腿
5条
详情
2007999000
魔芋维C吸吸
1条
详情
2004100000
薯条3600X A级
1条
详情
0306172100
对虾仁100/200
1条
详情
2004100000
薯条W7100 A级
1条
详情
2004100000
薯条A0100 A级
1条
详情
0306172100
对虾仁200/300
1条
详情
0306120000
龙虾(统货价)
1条
详情
2004100000
美味薯角Q8000
1条
详情
0303899090
玻璃鱼(整条)
1条
详情
0303250000
鲮鱼(200-500 G)
1条
详情
1605290000
面包虾(制作)
1条
详情
1605540000
鱿鱼筒(制作)
1条
详情
0206490000
猪耳(带内耳)
1条
详情
0511911990
金枪鱼边角料
94条
详情
0511911990
马哈鱼边角料
94条
详情
0511911990
六线鱼下角料
94条
详情
0511911990
马哈鱼下角料
94条
详情
0511911990
红头鱼下角料
94条
详情
0511911990
长须鳕边角料
94条
详情
0511911990
六线鱼边角料
94条
详情
0511911990
马哈鱼下脚料
94条
详情
0307290090
扇贝柱边角料
18条
详情
0303311000
格陵兰庸鲽鱼
6条
详情
0207141900
的不带骨鸡块
7条
详情
0207141900
的不带骨鸡肉
7条
详情
0204430000
不带骨羔羊肩
7条
详情
1604199090
调味黄师鱼片
16条
详情
0511911990
六线鱼下脚料
94条
详情
0511911990
三文鱼下脚料
94条
详情
1604199090
调味马哈鱼片
16条
详情
0306191100
淡水小龙虾仁
2条
详情
0306199000
其他甲壳动物
3条
详情
0304690010
的花鳗鲡鱼片
3条
详情
0304750000
的狭鳕鱼鱼片
3条
详情
0304930010
的花鳗鲡鱼肉
3条
详情
0304940000
的狭鳕鱼鱼肉
2条
详情
0306161100
冷水小虾虾仁
2条
详情
0306161900
其他冷水小虾
3条
详情
0306162900
其他冷水对虾
3条
详情
1605540000
精制鱿鱼短册
31条
详情
0305720090
鲇鱼(鱼头)
7条
详情
0303690000
新西兰好吉鱼
11条
详情
0710809090
辣椒(样品)
53条
详情
0714902900
莲藕(样品)
32条
详情
0203211010
半头野乳猪肉
4条
详情
0208109090
家兔食用杂碎
5条
详情
0208300000
灵长目动物肉
8条
详情
0208400000
海牛食用杂碎
10条
详情
0303120000
玫瑰大麻哈鱼
10条
详情
0307990010
濒危软体动物
6条
详情
0304720000
黑线鳕鱼鱼片
4条
详情
0304920000
南极犬牙鱼肉
3条
详情
0304930020
欧洲鳗鲡鱼肉
3条
详情
0303550000
新西兰竹荚鱼
7条
详情
0304950000
长尾鳕科鱼片
10条
详情
0304950000
无须鳕科鱼片
10条
详情
0304790000
深海鳕科鱼片
10条
详情
0304870000
金枪鱼属鱼片
7条
详情
0307790090
、干、盐制蛤
9条
详情
0303830000
南极犬牙鱼属
4条
详情
0304930090
其他鳗鱼鱼片
4条
详情
0511911990
马哈鱼边脚料
1条
详情
3307900000
啤酒晚安面膜
1条
详情
2004900090
蔬菜拼盘(6种)
1条
详情
1604209990
精制红角鱼糜
1条
详情
0511911990
沙丁鱼边角料
1条
详情
1604140000
制作金枪鱼肉
1条
详情
2106909090
“宇峰”仙草
1条
详情
1604199090
制作鯕鳅鱼片
1条
详情
0511911990
月亮鱼边角料
1条
详情
2004900090
毛豆(带壳)
1条
详情
2004900090
蔬菜拼盘(4种)
1条
详情
1604199090
制作鲯鳅鱼片
1条
详情
1604150000
制作青占鱼片
1条
详情
0303120000
马苏大麻哈鱼
1条
详情
0208600010
濒危野生骆驼
1条
详情
0303120000
大麻哈鱼中骨
1条
详情
0304810000
大麻哈鱼鱼片
1条
详情
0207450000
的不带骨鸭肉
1条
详情
0511911990
太平洋鳕鱼皮
1条
详情
0304710000
太平洋鳕鱼片
1条
详情
0306161100
北方长额虾仁
1条
详情
0304810000
马哈鱼片切段
1条
详情
0710900000
中华风混合菜
1条
详情
0305490090
烟熏真鳕鱼片
1条
详情
1604199090
风干竹荚鱼片
1条
详情
2004900090
油炸菜饼JT3010
1条
详情
1605210000
虾丸子串JT3166
1条
详情
1604119090
马哈鱼片JT3232
1条
详情
2004900090
油炸菜饼JT3220
1条
详情
1605210000
虾丸子串JT2732
1条
详情
0206490000
猪蹄、猪脚
1条
详情
0710809090
蒸煮红辣椒碎
1条
详情
0204420000
羔羊排,带胸骨
12条
详情
0710809090
油菜花(日本种)
1条
详情
1605100000
蟹肉(野生海捕)
1条
详情
0710809090
油菜花(中国种)
1条
详情
2004900090
蔬菜拼盘(单品)
1条
详情
0307590000
章鱼(野生海捕)
1条
详情
0710900000
混合蔬菜(洋风)
1条
详情
0303230000
罗非鱼(250-350 G)
1条
详情
0304621100
斑点叉尾鮰鱼片
3条
详情
0511911990
黑线鳕鱼下脚料
94条
详情
0511911990
黑线鳕鱼边角料
94条
详情
0511911990
长尾鳕鱼边角料
94条
详情
0511911990
大马哈鱼下角料
94条
详情
0511911990
绿青鳕鱼边角料
94条
详情
0511911990
马哈鱼片下脚料
94条
详情
0207141900
的不带骨的鸡块
7条
详情
0204430000
不带骨羔羊肩条
7条
详情
0511911990
无须鳕鱼下脚料
94条
详情
0207270000
的火鸡块及杂碎
4条
详情
0303460000
南方蓝鳍金枪鱼
2条
详情
0304690020
的欧洲鳗鲡鱼片
2条
详情
0304730000
的绿青鳕鱼鱼片
2条
详情
0304890010
的其他濒危鱼片
3条
详情
0304930020
的欧洲鳗鲡鱼肉
3条
详情
0208909010
濒危野生动物肉
5条
详情
1701999090
樱桃海燕窝寒天
10条
详情
0304710000
格陵兰鳕鱼鱼片
11条
详情
0304710000
大西洋鳕鱼鱼片
11条
详情
0304710000
太平洋鳕鱼鱼片
11条
详情
0304810000
大西洋鲑鱼鱼片
13条
详情
0307790010
、干、盐制砗磲
4条
详情
0304850000
南极犬牙鱼鱼片
4条
详情
0304630000
尼罗河鲈鱼鱼片
4条
详情
0304630000
尼罗尖吻鲈鱼片
4条
详情
0304860000
大西洋鲱鱼鱼片
7条
详情
0304860000
太平洋鲱鱼鱼片
7条
详情
0304740000
无须鳕属鱼鱼片
6条
详情
0304790000
无须鳕科鱼鱼片
10条
详情
0304790000
长尾鳕科鱼鱼片
10条
详情
londing...
X