hscode
商品描述
实例汇总
详情
8462299000
液压管机
62条
详情
8463101900
液压管机
1条
详情
8462919000
液压式压管机
1条
详情
8412299090
液压自动爬管机
112条
详情
8462299000
液压电动弯管机
1条
详情
8462219000
电动液压管机
1条
详情
8474802000
电动液压管机
1条
详情
8467999000
液压管机零件
1条
详情
8462219000
单头液压管机
1条
详情
8462219000
液压数控弯管机
1条
详情
8467890000
液压管机 FWG-2J
1条
详情
8462299000
高速单头液压管机
1条
详情
8467890000
液压管机 FWG-2/CP-700
1条
详情
8461500090
ZYQ200-1200型自爬式液压管机
1条
详情
8467890000
液压
264条
详情
8422400000
液压
328条
详情
7616999000
铝制液压锁搭
1条
详情
7307990000
液压管配件(接头,帽)
1条
详情
4009220000
压式钢丝增强液压软管
1条
详情
8481901000
液压阀门配件(阀门锁紧)
1条
详情
7307990000
液压管道配件(接头,帽)
1条
详情
8462919000
液压压机(FINN POWER牌,用途:将金属件压到油管上)
1条
详情
8465990000
管机
242条
详情
8463109000
管机
1条
详情
8463101100
电动管机
1条
详情
8455109000
单扎管机
1条
详情
8477800000
管机和模具柜
1条
详情
8477800000
橡胶管机模具
1条
详情
8477800000
橡胶管机的模具
1条
详情
8479909090
管机配件(管等)
1条
详情
8466940090
管机配件(编程组件,可编程控
817条
详情
8412291000
液压
95条
详情
8413502090
液压
143条
详情
8413602190
液压
73条
详情
4009320000
液压
158条
详情
8301400000
液压
569条
详情
3819000000
液压
29条
详情
8413602290
液压
41条
详情
8413602990
液压
64条
详情
8413609090
液压
194条
详情
8413509090
液压
68条
详情
8412210000
液压
331条
详情
8413603290
液压
28条
详情
8301209000
液压
291条
详情
8413503190
液压
98条
详情
8413602202
液压
21条
详情
8413604090
液压
45条
详情
8203200000
液压
439条
详情
8467890000
液压
264条
详情
8481400000
液压
154条
详情
8413190000
液压
172条
详情
4009110000
液压
296条
详情
3917310000
液压
400条
详情
8481201000
液压
106条
详情
8412299090
液压
112条
详情
8481804090
液压
1606条
详情
8413603990
液压
46条
详情
8412210000
液压
331条
详情
4009310000
液压
134条
详情
8413503990
液压
125条
详情
8412299090
液压
112条
详情
8413810090
液压
312条
详情
8412299090
液压
112条
详情
8412299090
液压
112条
详情
2710200000
液压
13条
详情
8413309000
液压
105条
详情
8413302900
液压
152条
详情
8413200000
液压
198条
详情
8411910000
液压
98条
详情
9026100000
液压
466条
详情
8413190000
液压
172条
详情
7306900090
液压
237条
详情
8412210000
液压
331条
详情
8466910000
液压
294条
详情
3917230000
液压
112条
详情
2710199100
液压
878条
详情
2710199900
液压
148条
详情
8467890000
液压
264条
详情
8477510000
液压
40条
详情
8486901000
液压
72条
详情
8431100000
液压
416条
详情
8413110000
液压
39条
详情
3917390000
液压
447条
详情
8428909090
液压
279条
详情
8205700000
液压
214条
详情
8431431000
液压
913条
详情
9401909000
液压
1085条
详情
8716800000
液压
316条
详情
8412291000
液压
95条
详情
8413603190
液压
53条
详情
8481803990
液压
337条
详情
7307290000
液压
1294条
详情
8481802990
液压
154条
详情
8504901900
液压
489条
详情
8481901000
液压
4188条
详情
9026100000
液压
466条
详情
7307990000
液压
1286条
详情
4009220000
液压
124条
详情
8413709990
液压
327条
详情
8431432000
液压
407条
详情
8466940090
液压
817条
详情
8481100090
液压
232条
详情
8481300000
液压
267条
详情
8483600090
液压
382条
详情
8431499900
液压
1342条
详情
4009120000
液压
167条
详情
8413606090
液压
45条
详情
8413910000
液压
2875条
详情
3917210000
液压
131条
详情
8413609010
液压
11条
详情
9026209090
液压
500条
详情
7304900000
液压
66条
详情
8409991000
液压
2784条
详情
8413910000
液压
2875条
详情
8529908300
液压
7条
详情
8427900000
液压
50条
详情
8708999990
液压
1条
详情
8302410000
液压
1条
详情
8412310090
液压
1条
详情
8413701090
液压
1条
详情
8413602210
液压
1条
详情
8467810000
液压
1条
详情
8467890000
液压
1条
详情
8467890000
液压
1条
详情
9402900000
液压
1条
详情
4009120000
液压
1条
详情
8708999990
液压
1条
详情
9026209090
液压
1条
详情
9032899090
液压
1条
详情
8431310090
液压
1条
详情
8413502090
液压泵/
143条
详情
2710199100
液压油.
878条
详情
8412210000
R8液压
331条
详情
8431310090
SB液压
2120条
详情
8413910000
液压缸体
2875条
详情
8467890000
液压拉马
264条
详情
9032810000
液压开关
364条
详情
4009220000
液压软管
124条
详情
7307290000
液压接头
1294条
详情
7306309000
液压管道
45条
详情
8501510090
液压马达
263条
详情
4009210000
液压油管
108条
详情
8409999990
液压挺杆
1005条
详情
7307290000
液压管件
1294条
详情
9026100000
液压油表
466条
详情
8421230000
液压滤芯
250条
详情
7307920000
液压接头
265条
详情
8413602202
液压油泵
21条
详情
7307110000
液压接头
307条
详情
8413606090
液压总成
45条
详情
8467999000
液压接头
941条
详情
8413810090
液压水泵
312条
详情
8412210000
液压油缸
331条
详情
4009320000
液压软管
158条
详情
8425399000
液压绞车
74条
详情
4009120000
液压管线
167条
详情
8413503190
液压油泵
98条
详情
8477900000
液压元件
2384条
详情
4009120000
液压油管
167条
详情
8412299090
液压泵站
112条
详情
8413190000
液压泵站
172条
详情
3917290000
液压油管
223条
详情
8301209000
液压
291条
详情
3917330000
液压软管
160条
详情
8477900000
液压模块
2384条
详情
3917310000
液压软管
400条
详情
4009110000
液压软管
296条
详情
8412299090
液压单元
112条
详情
8467890000
液压工具
264条
详情
8413503990
液压油泵
125条
详情
8467810000
液压工具
80条
详情
8430412900
液压钻机
6条
详情
8467890000
液压扳手
264条
详情
7307990000
液压接头
1286条
详情
8412291000
液压马达
95条
详情
9026209090
液压电门
500条
详情
7307990000
液压管件
1286条
详情
7307920000
液压管件
265条
详情
8412210000
液压装置
331条
详情
8431410000
液压抓斗
24条
详情
8413609090
液压油泵
194条
详情
8413190000
液压油泵
172条
详情
8412299090
液压总成
112条
详情
8412299090
液压系统
112条
详情
8412210000
液压汽缸
331条
详情
4009310000
液压油管
134条
详情
8479909090
液压油箱
2671条
详情
8413604090
液压泵组
45条
详情
8466200000
液压夹头
661条
详情
2710199100
液压油OIL
878条
详情
8412299090
液压模块
112条
详情
8481901000
液压元件
4188条
详情
8481803990
液压总阀
337条
详情
8412210000
液压阀组
331条
详情
8413602190
液压单元
73条
详情
8412210000
液压单元
331条
详情
8412109000
液压阀组
7条
详情
7307190000
液压接头
621条
详情
7412209000
液压接头
745条
详情
8467890000
液压剪刀
264条
详情
8501320000
液压电机
454条
详情
9032810000
液压系统
364条
详情
9402900000
液压平车
1119条
详情
9402900000
液压病床
1119条
详情
3917330000
液压油管
160条
详情
8479891000
液压舵机
59条
详情
7307990000
液压管夹
1286条
详情
8466200000
液压夹具
661条
详情
8412210000
液压气缸
331条
详情
8413200000
液压油泵
198条
详情
4009210000
液压胶管
108条
详情
8708999990
液压挺杆
3112条
详情
8412299090
液压油缸
112条
详情
8462919000
液压设备
42条
详情
8481804090
液压阀门
1606条
详情
8431499900
液压油缸
1342条
详情
8481804090
液压蝶阀
1606条
详情
8431100000
液压手柄
416条
详情
7318160000
液压螺母
902条
详情
8481901000
液压阀块
4188条
详情
4009220000
液压胶管
124条
详情
8467890000
液压钳头
264条
详情
8467890000
液压切刀
264条
详情
7306400000
液压油管
103条
详情
8477900000
液压阀板
2384条
详情
8481201000
液压阀门
106条
详情
7310299000
液压油罐
143条
详情
8412291000
液压元件
95条
详情
4009120000
液压软管
167条
详情
7307210000
液压接头
417条
详情
8413503990
液压水泵
125条
详情
8483409000
液压马达
1156条
详情
8412210000
液压泵站
331条
详情
8536500000
液压开关
1541条
详情
4009420000
液压软管
61条
详情
8413602290
液压
41条
详情
8413602290
液压
41条
详情
8431499900
液压油管
1342条
详情
8412310090
液压气缸
343条
详情
7307920000
液压管套
265条
详情
8412299090
液压装置
112条
详情
3926909090
液压油箱
16342条
详情
4009310000
液压软管
134条
详情
4009220000
液压油管
124条
详情
8307100000
液压软管
248条
详情
4009210000
液压软管
108条
详情
3825500000
液压
6条
详情
8425399000
液压绞盘
74条
详情
8425421000
液压卧顶
40条
详情
8413603290
液压油泵
28条
详情
8461300000
液压拉床
8条
详情
9010600000
液压屏幕
59条
详情
8413110000
液压油站
39条
详情
8413190000
液压总成
172条
详情
8413200000
液压手泵
198条
详情
9032810000
液压仪器
364条
详情
9032810000
液压装置
364条
详情
8425429000
液压油缸
1条
详情
8412210000
液压推杆
1条
详情
8413602190
液压油泵
1条
详情
8413810090
液压油泵
1条
详情
8413910000
液压泵体
1条
详情
7326909000
液压夹具
1条
详情
8409999100
液压软管
1条
详情
8428310000
液压货梯
1条
详情
8461202000
液压插床
1条
详情
8431499900
液压油箱
1条
详情
8302100000
液压铰链
1条
详情
8302200000
液压车轮
1条
详情
8479909090
液压锤杆
1条
详情
4016931000
液压油封
1条
详情
8714940000
液压碟刹
1条
详情
8484100000
液压缸垫
1条
详情
8478100000
液压机械
1条
详情
8474900000
液压滑模
1条
详情
3819000000
液压机油
1条
详情
8307900000
液压
1条
详情
4202220000
ACU液压
1条
详情
8413190000
液压泵浦
1条
详情
8708939000
液压轴承
1条
详情
8412210000
液压铜缸
1条
详情
8467890000
液压三爪
1条
详情
8409919990
液压挺柱
1条
详情
8412210000
液压吊机
1条
详情
4009210000
液压管道
1条
详情
8412291000
液压拉马
1条
详情
8467810000
液压链锯
1条
详情
8481901000
液压阀体
1条
详情
8412210000
液压缸筒
1条
详情
8421991000
液压滤芯
1条
详情
8427900000
液压小车
1条
详情
8413910000
液压泵壳
1条
详情
8716800000
液压推车
1条
详情
8708801000
液压球头
1条
详情
8467890000
液压钳模
1条
详情
7308900000
液压支架
1条
详情
8481300000
液压
1条
详情
8409991000
液压汽缸
1条
详情
8483409000
液压传动
1条
详情
8466939000
液压连杆
1条
详情
8413602290
液压水泵
1条
详情
8467890000
液压锤钻
1条
详情
7309000000
液压油罐
1条
详情
8481804090
液压闸阀
1条
详情
8412210000
液压缸体
1条
详情
7320909000
液压弹簧
1条
详情
8479899990
液压料筒
1条
详情
8431499900
液压破碎
1条
详情
8205590000
液压管路
1条
详情
8412210000
液压柱塞
1条
详情
8467890000
液压油壶
1条
详情
8480490000
液压模具
1条
详情
8425399000
液压滚筒
1条
详情
8431310090
液压部件
1条
详情
7307920000
液压弯管
1条
详情
8466200000
液压刀柄
1条
详情
8458190000
液压车床
1条
详情
8479899990
液压平台
1条
详情
8427900000
液压叉车
1条
详情
8466940090
液压芯轴
1条
详情
8431100000
液压踏板
1条
详情
8462919000
液压压机
1条
详情
8425399000
液压锚机
1条
详情
8708309500
液压手刹
1条
详情
8462399000
液压斜剪
1条
详情
8477800000
液压冲机
1条
详情
8481201000
液压球阀
1条
详情
8481201000
液压油阀
1条
详情
8479899990
液压支柱
1条
详情
8425190000
液压葫芦
1条
详情
8459290000
液压钻床
1条
详情
8462109000
液压冲床
1条
详情
8481201000
液压总阀
1条
详情
2710199900
液压油68AW
148条
详情
2710199900
ESSO液压
148条
详情
2710199900
液压油32AW
1条
详情
2710199900
MOBIL液压
148条
详情
2710199900
SHELL液压
148条
详情
2710199900
液压油 32AW
1条
详情
8413606090
液压柱塞泵
45条
详情
7326909000
液压泵壳体
7487条
详情
8409991000
液压执行器
2784条
详情
8413810090
气动液压
312条
详情
7415339000
液压泵螺母
371条
详情
9032810000
液压调节器
364条
详情
8412299090
液压动力站
112条
详情
8412299090
液压破碎镐
112条
详情
8413602990
液压渣浆泵
64条
详情
8412299090
液压排风扇
112条
详情
8428399000
液压升降机
170条
详情
8481804090
液压调速阀
1606条
详情
8413810090
液压柱塞泵
312条
详情
8430490000
动力液压
17条
详情
8463900090
液压铆接机
67条
详情
8481803990
液压分配阀
337条
详情
8425421000
液压千斤顶
40条
详情
8413503190
液压柱塞泵
98条
详情
7307990000
液压管接头
1286条
详情
8413602190
液压齿轮泵
73条
详情
9026100000
液压监测器
466条
详情
8413602202
电动液压
21条
详情
8481901000
液压阀零件
4188条
详情
8433901000
液压件管端
238条
详情
7307990000
液压件堵头
1286条
详情
8481201000
液压举升阀
106条
详情
7318151001
液压缸螺钉
346条
详情
9026209090
液压压力表
500条
详情
8414100090
手持液压
169条
详情
8481201000
液压多路阀
106条
详情
8481802190
液压电磁阀
192条
详情
8481201000
液压传动阀
106条
详情
8431499900
液压管接件
1342条
详情
8708941000
液压转向器
51条
详情
9032810000
液压控制器
364条
详情
7307920000
液压管接头
265条
详情
8467890000
液压扩张钳
264条
详情
8481803990
液压插装阀
337条
详情
8414200000
气动液压
154条
详情
8431310090
液压缓冲器
2120条
详情
8412299090
液压驱动器
112条
详情
8412210000
弯辊液压
331条
详情
8413602290
液压齿轮泵
41条
详情
8413200000
手动液压
198条
详情
8413910000
液压泵泵体
2875条
详情
8413910000
液压泵支架
2875条
详情
8413602190
液压电动泵
73条
详情
8413603290
液压转向泵
28条
详情
8413810090
液压电动泵
312条
详情
8412299090
液压驱动头
112条
详情
8431499900
液压挖斗罩
1342条
详情
8421299090
液压过滤器
456条
详情
8413200000
液压手动泵
198条
详情
8479819000
液压推瘤机
209条
详情
8413190000
电动液压
172条
详情
8425399000
液压锚绞盘
74条
详情
7325991000
液压缸端耳
155条
详情
7325991000
液压缸端眼
155条
详情
9029900000
液压调节器
388条
详情
8467890000
液压打孔器
264条
详情
8481201000
液压控制阀
106条
详情
8430490000
液压动力钳
17条
详情
8412299090
液压控制器
112条
详情
8430100000
液压打桩机
10条
详情
8708309600
液压制动器
51条
详情
7307920000
液压连接件
265条
详情
8483900090
液压张紧器
1639条
详情
8483600090
液压联轴器
382条
详情
8483600090
液压离合器
382条
详情
8481901000
液压阀阀芯
4188条
详情
8481201000
液压输出阀
106条
详情
8467890000
液压卷边钳
264条
详情
8464901900
液压升降机
78条
详情
8462919000
液压压力机
42条
详情
8462392000
液压剪板机
6条
详情
8462299000
液压折弯机
62条
详情
8453100000
液压烫毛机
36条
详情
8431439000
液压破碎锤
58条
详情
8425429000
液压提升机
44条
详情
8425399000
液压卷扬机
74条
详情
8413910000
液压泵轴心
2875条
详情
8413820000
液压提升机
26条
详情
8413503990
液压泵总成
125条
详情
8412299090
液压作动筒
112条
详情
8412291000
液压发动机
95条
详情
8412210000
下环液压
331条
详情
8412210000
车床液压
331条
详情
8411910000
液压供给管
98条
详情
8411910000
液压回油管
98条
详情
3819000000
闸用液压
29条
详情
3819000000
液压用液体
29条
详情
8479899990
液压蓄能器
1039条
详情
8467890000
液压电缆剪
264条
详情
8467890000
液压扩张器
264条
详情
8413603290
液压叶片泵
28条
详情
8409991000
液压管总成
2784条
详情
9032810000
液压执行器
364条
详情
8412210000
液压模缸组
331条
详情
2710199900
CALTEX液压
148条
详情
2710990000
液压油样品
13条
详情
7307190000
液压管接头
621条
详情
7307220000
液压管弯管
927条
详情
7308300000
液压水密门
370条
详情
7419999900
液压阀衬套
815条
详情
8465940000
液压拼板机
78条
详情
8465960000
液压劈柴机
158条
详情
8474801000
液压成型机
35条
详情
8536490000
液压继电器
847条
详情
9032810000
液压控制卡
364条
详情
9032810000
液压调速器
364条
详情
9032810000
液压缓冲器
364条
详情
9032810000
液压控制件
364条
详情
8481201000
液压压力阀
106条
详情
8412210000
船用液压
331条
详情
8430390000
液压凿岩机
9条
详情
8467890000
液压线缆剪
264条
详情
8203200000
液压接线钳
439条
详情
8302420000
铁制液压
1014条
详情
8467999000
液压钳配件
941条
详情
8426990000
液压折臂吊
27条
详情
8422400000
液压打包机
328条
详情
8426990000
液压起重机
27条
详情
8421299090
液压油滤芯
456条
详情
8205590000
液压开孔器
1816条
详情
8427900000
液压搬运车
50条
详情
8716800000
手动液压
316条
详情
8481802990
液压换向阀
154条
详情
9031200090
液压测试台
124条
详情
8425429000
液压起重器
44条
详情
8425421000
液压千金顶
40条
详情
8451500000
液压剪切机
136条
详情
8412210000
制动液压
331条
详情
8413910000
液压泵配件
2875条
详情
8413602290
船用液压
41条
详情
3926901000
液压密封件
4015条
详情
8467890000
液压校直机
264条
详情
8412210000
汽车液压
331条
详情
7318160000
液压缸螺母
902条
详情
8467890000
导线液压
264条
详情
7307910000
液压管接件
214条
详情
8413810090
电动液压
312条
详情
8431431000
液压拉伸器
913条
详情
8413190000
液压转向泵
172条
详情
8708999990
液压动力块
3112条
详情
8481909000
液压油路块
734条
详情
8431431000
液压斜向器
913条
详情
8481201000
手动液压
106条
详情
8412210000
合模液压
331条
详情
8412210000
拉伸液压
331条
详情
9026809000
液压流量计
157条
详情
8467890000
手动液压
264条
详情
4009310000
液压橡胶管
134条
详情
8467890000
液压扩管器
264条
详情
8413303000
液压站油泵
110条
详情
8412210000
液压破碎锤
331条
详情
8467890000
电动液压
264条
详情
8413190000
手动液压
172条
详情
8431100000
液压控制板
416条
详情
8413200000
液压泵套件
198条
详情
8481803990
液压输出阀
337条
详情
8481804090
液压阀单头
1606条
详情
londing...
X