hscode
商品描述
查看相关内容
6203410022
纯毛面料长裤裁断片
实例 | 详情
6203410022
混纺面料长裤裁断片
实例 | 详情
6203410022
纯毛面料长裤裁断片/机织
实例 | 详情
6203410022
混纺面料长裤裁断片/机织
实例 | 详情
6001920000
女式针织面料
实例 | 详情
6206900099
女式TR面料衬衫
实例 | 详情
6204130090
女式TR面料西装
实例 | 详情
6406100090
女式鞋帮面料裁片
实例 | 详情
6406100090
女式鞋帮裁片面料
实例 | 详情
6406100090
女式靴帮裁片面料
实例 | 详情
6406100090
女式单鞋帮裁片面料
实例 | 详情
6406100090
女式靴帮裁片里皮面料
实例 | 详情
6406100090
女式鞋帮裁片里皮面料
实例 | 详情
6006330000
女式合纤针织染色面料
实例 | 详情
6006330000
女式合纤制针织染色面料
实例 | 详情
6406100090
女式单鞋帮裁片里皮面料
实例 | 详情
6406100090
女式单鞋帮裁片猪皮面料
实例 | 详情
6406100090
女式单鞋帮裁片牛皮面料
实例 | 详情
4202320000
人造丝面料作面的女式钱包
实例 | 详情
6204530090
染色机织女式裙子用面料裁片
实例 | 详情
6202131000
女式羽绒上衣(面料梭织涤100%)
实例 | 详情
6406100090
未成型女式鞋帮裁片牛皮面料
实例 | 详情
6109100099
女式针织背心/53%棉47%复合面料
实例 | 详情
6206400020
染色机织女式长袖衬衫用面料裁片
实例 | 详情
6204320090
女式全棉洗水斜纹面料甩里夹棉外套
实例 | 详情
3921131000
PU面料
实例 | 详情
3921191000
PU面料
实例 | 详情
3921131000
PU面料
实例 | 详情
4202310090
PU面料钱包
实例 | 详情
4202119090
PU面料背包
实例 | 详情
4202129000
PU面料挎包
实例 | 详情
4202210090
PU面料手袋
实例 | 详情
4202210090
PU面料手包
实例 | 详情
4202210090
PU面料女包
实例 | 详情
3921191000
PU鞋材面料
实例 | 详情
3921131000
PU打孔面料
实例 | 详情
5209390020
面料C98PU2
实例 | 详情
5209390020
面料C95PU5
实例 | 详情
4202920000
PU面料化妆箱
实例 | 详情
4202119090
PU面料拉杆袋
实例 | 详情
4202119090
PU面料拉杆箱
实例 | 详情
3921131000
PU合成革面料
实例 | 详情
6006320000
混纺面料N83PU17
实例 | 详情
5208390090
全棉面料C95%PU5%
实例 | 详情
6006210000
棉巾布面料PU
实例 | 详情
6405200090
婴儿鞋(面料:PU)
实例 | 详情
5209420090
全棉面料C94%/PU6%
实例 | 详情
4820100000
高档PU面料平装本
实例 | 详情
3921131000
湿法PU男鞋鞋面料
实例 | 详情
3920109090
PU复合面料TYVEK UMT
实例 | 详情
4202129000
棉布配PU面料背包
实例 | 详情
4202220000
棉布配PU面料手袋
实例 | 详情
6310900090
PU层压人造革面料
实例 | 详情
5407720000
96%涤纶4%PU染色面料
实例 | 详情
5208320092
97%棉3%PU梭织布/面料
实例 | 详情
4202220000
涤纶布配PU面料手袋
实例 | 详情
4202920000
防水袋(TPU复合面料)
实例 | 详情
5209420090
98%棉2%PU色织斜纹面料
实例 | 详情
6310100010
尼龙PU涂层面料边角料
实例 | 详情
6310900010
PU涂层尼龙面料边角料
实例 | 详情
6310900010
PU涂层涤纶面料边角料
实例 | 详情
6310900010
PU涂层天丝面料边角料
实例 | 详情
6310900010
PU涂层化纤面料边角料
实例 | 详情
6310900010
TPU贴膜全涤面料边角料
实例 | 详情
6306409000
充气垫(TPU复合面料
实例 | 详情
6310900010
化纤制涂层面料(PU涂层)
实例 | 详情
4202920000
背包保护套(PU复合面料)
实例 | 详情
6310900090
化纤制PU涂层面料边角料
实例 | 详情
4202220000
尼龙配绒布配PU面料手袋
实例 | 详情
6306409000
充气睡垫(TPU复合面料
实例 | 详情
6402992900
PU女童密鞋2-8# 面料PU底TPR
实例 | 详情
5208320092
染色97%棉3%PU机织平纹面料
实例 | 详情
6310900010
化纤制面料(PU)涂层边角料
实例 | 详情
6310900010
PU涂层尼龙复合面料边角料
实例 | 详情
6310900010
PU涂层化纤复合面料边角料
实例 | 详情
5208320092
染色85棉12尼3PU平纹机织面料
实例 | 详情
5209390020
95%棉5%PU染色斜纹机织面料>200G
实例 | 详情
5209390020
97%棉3%PU染色斜纹机织面料>200G
实例 | 详情
6006220000
棉混纺针织面料C50-99/N1-50/PU1-5
实例 | 详情
5209390020
97%棉3%PU染色斜纹机织面料>200G
实例 | 详情
5209390020
95%棉5%PU染色斜纹机织面料>200G
实例 | 详情
4202129000
防水包(TPU复合面料) WATERPROOF BAGS
实例 | 详情
6306409000
充气睡垫(TPU复合面料) SELF INFLATING MATTRESSES
实例 | 详情
5007203900
面料
实例 | 详情
5801372000
面料
实例 | 详情
5211120090
面料
实例 | 详情
5309190000
面料
实例 | 详情
6004103000
面料
实例 | 详情
5407720000
面料
实例 | 详情
6004909000
面料
实例 | 详情
6006330000
面料
实例 | 详情
5111199000
面料
实例 | 详情
5111119000
面料
实例 | 详情
5007201900
面料
实例 | 详情
5804210000
面料
实例 | 详情
5208490010
面料
实例 | 详情
6001920000
面料
实例 | 详情
6006340000
面料
实例 | 详情
6006220000
面料
实例 | 详情
6006420000
面料
实例 | 详情
5516140000
面料
实例 | 详情
5208410090
面料
实例 | 详情
5407420000
面料
实例 | 详情
6005220000
面料
实例 | 详情
6006320000
面料
实例 | 详情
5516120000
面料
实例 | 详情
5209410090
面料
实例 | 详情
5007201100
面料
实例 | 详情
6006210000
面料
实例 | 详情
5208420090
面料
实例 | 详情
5208430000
面料
实例 | 详情
5408229000
面料
实例 | 详情
5208410010
面料
实例 | 详情
6006240000
面料
实例 | 详情
5208390020
面料
实例 | 详情
5208310092
面料
实例 | 详情
5208320092
面料
实例 | 详情
5208330000
面料
实例 | 详情
5208490090
面料
实例 | 详情
5209390090
面料
实例 | 详情
5209490090
面料
实例 | 详情
5210199099
面料
实例 | 详情
5211110012
面料
实例 | 详情
5211420010
面料
实例 | 详情
5212210021
面料
实例 | 详情
5212210090
面料
实例 | 详情
5407430000
面料
实例 | 详情
5407730000
面料
实例 | 详情
5513310000
面料
实例 | 详情
5514309000
面料
实例 | 详情
5809009000
面料
实例 | 详情
5209320000
面料
实例 | 详情
5208520091
面料
实例 | 详情
5209510093
面料
实例 | 详情
5804299000
面料
实例 | 详情
6006230000
面料
实例 | 详情
6005210000
面料
实例 | 详情
5516110000
面料
实例 | 详情
5111191900
面料
实例 | 详情
5208320091
面料
实例 | 详情
5801330000
面料
实例 | 详情
5801220000
面料
实例 | 详情
5208599090
面料
实例 | 详情
5407710000
面料
实例 | 详情
6004904000
面料
实例 | 详情
6004101000
面料
实例 | 详情
6004901000
面料
实例 | 详情
5804103000
面料
实例 | 详情
5209510091
面料
实例 | 详情
5111111100
面料
实例 | 详情
6004104000
面料
实例 | 详情
5112190000
面料
实例 | 详情
5810910000
面料
实例 | 详情
5407740000
面料
实例 | 详情
5209590020
面料
实例 | 详情
5407930000
面料
实例 | 详情
5804109000
面料
实例 | 详情
5208390090
面料1
实例 | 详情
5209310092
面料2
实例 | 详情
5209390020
面料3
实例 | 详情
5309190000
面料3
实例 | 详情
5407740000
RT面料
实例 | 详情
3921121000
PVC面料
实例 | 详情
5208390090
面料
实例 | 详情
5209310092
面料
实例 | 详情
5209390090
面料
实例 | 详情
5309190000
面料
实例 | 详情
5513112020
T/C面料
实例 | 详情
5208430000
面料
实例 | 详情
5208330000
面料
实例 | 详情
5208320092
面料
实例 | 详情
5209430000
面料
实例 | 详情
5209320000
面料
实例 | 详情
5208390020
面料
实例 | 详情
5407720000
面料
实例 | 详情
5209110000
面料
实例 | 详情
5309112000
面料
实例 | 详情
6006210000
TTC面料
实例 | 详情
5209410090
面料
实例 | 详情
4911101000
面料
实例 | 详情
3207200000
面料
实例 | 详情
6406100010
面料
实例 | 详情
5801330000
面料
实例 | 详情
4823909000
面料
实例 | 详情
3920109090
EVA面料
实例 | 详情
4911101000
面料
实例 | 详情
4911101000
面料
实例 | 详情
4811490000
面料
实例 | 详情
5804210000
面料
实例 | 详情
6006100000
面料簿
实例 | 详情
5208390090
面料
实例 | 详情
5209390020
面料
实例 | 详情
6006320000
面料
实例 | 详情
5111199000
面料
实例 | 详情
6310900010
面料
实例 | 详情
5407710000
面料
实例 | 详情
5208420090
面料
实例 | 详情
5007201900
面料
实例 | 详情
6001910000
T恤面料
实例 | 详情
5407710000
T/TC面料
实例 | 详情
6406100090
面料B
实例 | 详情
6406100090
面料A
实例 | 详情
5209310092
C100%面料
实例 | 详情
6001910000
PV绒面料
实例 | 详情
6006320000
面料ELFIN
实例 | 详情
6006320000
面料/GOLD
实例 | 详情
6001920000
面料 4PCS
实例 | 详情
6001920000
面料 1PCS
实例 | 详情
5208390090
花边面料
实例 | 详情
5209310092
全棉面料
实例 | 详情
6001920000
装饰面料
实例 | 详情
6006100000
真丝面料
实例 | 详情
6006220000
全棉面料
实例 | 详情
6006230000
全棉面料
实例 | 详情
5513112010
涤棉面料
实例 | 详情
6004103000
蕾丝面料
实例 | 详情
5208490010
提花面料
实例 | 详情
5208410090
平纹面料
实例 | 详情
5516120000
粘胶面料
实例 | 详情
5516140000
粘胶面料
实例 | 详情
6006340000
纺织面料
实例 | 详情
6004903000
罗纹面料
实例 | 详情
6001910000
针织面料
实例 | 详情
5208599090
全棉面料
实例 | 详情
5208599020
全棉面料
实例 | 详情
5407440000
印花面料
实例 | 详情
6001920000
复合面料
实例 | 详情
5007201900
丝制面料
实例 | 详情
5309190000
全麻面料
实例 | 详情
5208410090
全棉面料
实例 | 详情
5208290090
全棉面料
实例 | 详情
5407420000
涤纶面料
实例 | 详情
5407740000
涤纶面料
实例 | 详情
3921909090
卷帘面料
实例 | 详情
5407740000
全涤面料
实例 | 详情
5407420000
复合面料
实例 | 详情
6006320000
假毛面料
实例 | 详情
5111191100
粗纺面料
实例 | 详情
6006320000
绣花面料
实例 | 详情
6006100000
毛呢面料
实例 | 详情
5111191900
呢绒面料
实例 | 详情
5801310000
装饰面料
实例 | 详情
4202220000
面料手袋
实例 | 详情
5516140000
人棉面料
实例 | 详情
5811004000
绗棉面料
实例 | 详情
6006320000
泳衣面料
实例 | 详情
6001920000
针织面料
实例 | 详情
5208390090
全棉面料
实例 | 详情
4911109000
面料样本
实例 | 详情
5407720000
梭织面料
实例 | 详情
6006310000
蕾丝面料
实例 | 详情
6116930090
面料手套
实例 | 详情
5407720000
化纤面料
实例 | 详情
6001920000
涤纶面料
实例 | 详情
5810910000
刺绣面料
实例 | 详情
6006320000
染色面料
实例 | 详情
5208390020
染色面料
实例 | 详情
6004103000
化纤面料
实例 | 详情
5111119000
羊毛面料
实例 | 详情
5407720000
复合面料
实例 | 详情
5111191900
粗纺面料
实例 | 详情
6006330000
针织面料
实例 | 详情
6006320000
全涤面料
实例 | 详情
6004104000
针织面料
实例 | 详情
5007201900
梭织面料
实例 | 详情
5408241000
人棉面料
实例 | 详情
5208420090
全棉面料
实例 | 详情
5208320092
染色面料
实例 | 详情
6006320000
涤纶面料
实例 | 详情
6006420000
针织面料
实例 | 详情
6006240000
针织面料
实例 | 详情
5007203900
丝制面料
实例 | 详情
5407720000
涤棉面料
实例 | 详情
5516110000
粘胶面料
实例 | 详情
5801360000
家具面料
实例 | 详情
5408211000
粘胶面料
实例 | 详情
5407720000
染色面料
实例 | 详情
5801372000
丝绒面料
实例 | 详情
6005210000
蕾丝面料
实例 | 详情
5811004000
绗缝面料
实例 | 详情
5407720000
全涤面料
实例 | 详情
5810100000
绣花面料
实例 | 详情
5407720000
涤纶面料
实例 | 详情
5804210000
蕾丝面料
实例 | 详情
5111199000
羊毛面料
实例 | 详情
6005220000
经编面料
实例 | 详情
5208490090
全棉面料
实例 | 详情
5007202900
真丝面料
实例 | 详情
6006320000
纺织面料
实例 | 详情
5007201100
丝绸面料
实例 | 详情
5516120000
人棉面料
实例 | 详情
5408100000
人丝面料
实例 | 详情
5007201900
丝绸面料
实例 | 详情
5804102000
蕾丝面料
实例 | 详情
6006340000
针织面料
实例 | 详情
6006230000
针织面料
实例 | 详情
5007201100
针织面料
实例 | 详情
5804292000
蕾丝面料
实例 | 详情
6004103000
针织面料
实例 | 详情
6005220000
蕾丝面料
实例 | 详情
5801372000
起绒面料
实例 | 详情
6006220000
针织面料
实例 | 详情
6006320000
蕾丝面料
实例 | 详情
6004101000
针织面料
实例 | 详情
5804292000
花边面料
实例 | 详情
5804210000
花边面料
实例 | 详情
5407420000
尼龙面料
实例 | 详情
6006320000
针织面料
实例 | 详情
5407730000
涤纶面料
实例 | 详情
5208510092
全棉面料
实例 | 详情
5804103000
蕾丝面料
实例 | 详情
6004103000
印花面料
实例 | 详情
6006220000
蕾丝面料
实例 | 详情
6005220000
花边面料
实例 | 详情
5007201900
真丝面料
实例 | 详情
5810910000
绣花面料
实例 | 详情
5007201100
真丝面料
实例 | 详情
6006320000
化纤面料
实例 | 详情
6006310000
涤棉面料
实例 | 详情
6004103000
涤棉面料
实例 | 详情
5811004000
座椅面料
实例 | 详情
5514220000
涤棉面料
实例 | 详情
5513310000
涤棉面料
实例 | 详情
5408229000
化纤面料
实例 | 详情
5407430000
尼龙面料
实例 | 详情
5209310092
纯棉面料
实例 | 详情
5007203100
真丝面料
实例 | 详情
5007203900
真丝面料
实例 | 详情
5007201900
蚕丝面料
实例 | 详情
5408229000
天丝面料
实例 | 详情
6006430000
针织面料
实例 | 详情
5209510092
全棉面料
实例 | 详情
6006330000
罗纹面料
实例 | 详情
6004101000
蕾丝面料
实例 | 详情
6006420000
蕾丝面料
实例 | 详情
5408239000
人棉面料
实例 | 详情
5801272000
平绒面料
实例 | 详情
6006320000
床垫面料
实例 | 详情
4820500000
面料样本
实例 | 详情
6006230000
棉制面料
实例 | 详情
5801330000
面料FABRIC
实例 | 详情
6006310000
涤制面料
实例 | 详情
4911109000
面料样卡
实例 | 详情
5007203900
绢丝面料
实例 | 详情
5208290090
漂白面料
实例 | 详情
5208310092
梭织面料
实例 | 详情
5208310092
全棉面料
实例 | 详情
5208310095
全棉面料
实例 | 详情
5208320091
全棉面料
实例 | 详情
5208320092
素色面料
实例 | 详情
5208320092
纯棉面料
实例 | 详情
5208320092
梭织面料
实例 | 详情
5208390020
全棉面料
实例 | 详情
5208390090
纯棉面料
实例 | 详情
5208390090
棉涤面料
实例 | 详情
5208390090
棉制面料
实例 | 详情
5208390090
混纺面料
实例 | 详情
5208420090
混纺面料
实例 | 详情
5208490090
棉制面料
实例 | 详情
5208520092
印花面料
实例 | 详情
5209390020
全棉面料
实例 | 详情
5209390030
全棉面料
实例 | 详情
5209390090
混纺面料
实例 | 详情
5209390090
纯棉面料
实例 | 详情
5209390090
全棉面料
实例 | 详情
5209490090
全棉面料
实例 | 详情
5309111000
全麻面料
实例 | 详情
5309190000
混纺面料
实例 | 详情
5309190000
麻布面料
实例 | 详情
5309190000
纯麻面料
实例 | 详情
5309190000
亚麻面料
实例 | 详情
5407101000
化纤面料
实例 | 详情
5407101000
涤纶面料
实例 | 详情
5407102090
机织面料
实例 | 详情
5407102090
色织面料
实例 | 详情
5407420000
化纤面料
实例 | 详情
5407420000
混纺面料
实例 | 详情
5407420000
梭织面料
实例 | 详情
5407420000
全涤面料
实例 | 详情
5407420000
合纤面料
实例 | 详情
5407420000
全尼面料
实例 | 详情
5407440000
尼龙面料
实例 | 详情
5407710000
涤纶面料
实例 | 详情
5407720000
纯涤面料
实例 | 详情
5407730000
化纤面料
实例 | 详情
5407730000
尼龙面料
实例 | 详情
5407730000
全涤面料
实例 | 详情
5408229000
尼龙面料
实例 | 详情
5408229000
全涤面料
实例 | 详情
5408229000
混纺面料
实例 | 详情
5513231000
混纺面料
实例 | 详情
5513231000
涤棉面料
实例 | 详情
5513239000
混纺面料
实例 | 详情
5513239000
涤棉面料
实例 | 详情
5513310000
涤纶面料
实例 | 详情
5513399000
梭织面料
实例 | 详情
5514301000
色织面料
实例 | 详情
5516120000
人纤面料
实例 | 详情
5516120000
化纤面料
实例 | 详情
5516120000
染色面料
实例 | 详情
5516130000
床垫面料
实例 | 详情
5802190000
毛巾面料
实例 | 详情
5802304000
涤纶面料
实例 | 详情
6004904000
服装面料
实例 | 详情
6005220000
针织面料
实例 | 详情
6005909000
针织面料
实例 | 详情
6006100000
毛制面料
实例 | 详情
6006440000
针织面料
实例 | 详情
5209320000
全棉面料
实例 | 详情
5209430000
全棉面料
实例 | 详情
5804103000
花边面料
实例 | 详情
6004104000
人纤面料
实例 | 详情
5408221000
人纤面料
实例 | 详情
6006310000
针织面料
实例 | 详情
5209410090
棉制面料
实例 | 详情
5804299000
花边面料
实例 | 详情
5111119000
粗纺面料
实例 | 详情
5801371000
起毛面料
实例 | 详情
5208420090
棉制面料
实例 | 详情
5208410090
棉麻面料
实例 | 详情
5111111100
羊绒面料
实例 | 详情
5408231000
床垫面料
实例 | 详情
5407720000
尼龙面料
实例 | 详情
5408222000
人纤面料
实例 | 详情
5811004000
复合面料
实例 | 详情
3921909090
遮光面料
实例 | 详情
5208320092
全棉面料
实例 | 详情
5209390020
棉制面料
实例 | 详情
5309112000
亚麻面料
实例 | 详情
5208490090
色织面料
实例 | 详情
6006220000
绣花面料
实例 | 详情
5810910000
花边面料
实例 | 详情
5208390010
梭织面料
实例 | 详情
6004103000
锦氨面料
实例 | 详情
6006340000
涤纶面料
实例 | 详情
5804299000
蕾丝面料
实例 | 详情
5208420090
色织面料
实例 | 详情
5407720000
泳装面料
实例 | 详情
5408249000
人丝面料
实例 | 详情
5408229000
人丝面料
实例 | 详情
6006320000
泳装面料
实例 | 详情
5407420000
蕾丝面料
实例 | 详情
6310100010
真丝面料
实例 | 详情
5810910000
梭织面料
实例 | 详情
6004104000
化纤面料
实例 | 详情
5007201100
人丝面料
实例 | 详情
5408249000
人棉面料
实例 | 详情
9403700000
屏风面料
实例 | 详情
5309112000
平纹面料
实例 | 详情
5516110000
人丝面料
实例 | 详情
5407720000
涤锦面料
实例 | 详情
5208520091
全棉面料
实例 | 详情
5801330000
绒面面料
实例 | 详情
5801310000
化纤面料
实例 | 详情
5007201900
染色面料
实例 | 详情
3921131000
皮革面料
实例 | 详情
5407720000
雪纺面料
实例 | 详情
5407420000
雪纱面料
实例 | 详情
5111119000
毛呢面料
实例 | 详情
5516120000
天丝面料
实例 | 详情
5514301000
化纤面料
实例 | 详情
6006320000
罗纹面料
实例 | 详情
5007201100
丝棉面料
实例 | 详情
6006310000
涤纶面料
实例 | 详情
5804210000
经编面料
实例 | 详情
5407710000
雪纺面料
实例 | 详情
5516140000
人丝面料
实例 | 详情
6006320000
复合面料
实例 | 详情
6006220000
花边面料
实例 | 详情
5408222000
醋酸面料
实例 | 详情
5111199000
毛呢面料
实例 | 详情
5801330000
家纺面料
实例 | 详情
5111199000
全毛面料
实例 | 详情
5801372000
装饰面料
实例 | 详情
5209420010
牛仔面料
实例 | 详情
6005210000
花边面料
实例 | 详情
5801330000
毛绒面料
实例 | 详情
6006410000
全竹面料
实例 | 详情
5516110000
全竹面料
实例 | 详情
4203400090
皮革面料
实例 | 详情
5407420000
染色面料
实例 | 详情
5516120000
人丝面料
实例 | 详情
5407102090
装饰面料
实例 | 详情
5111111100
粗纺面料
实例 | 详情
5804210000
绣花面料
实例 | 详情
6006210000
针织面料
实例 | 详情
5209310092
机织面料
实例 | 详情
5111191100
羊绒面料
实例 | 详情
6001220000
鞋材面料
实例 | 详情
5801330000
装饰面料
实例 | 详情
5407740000
雪纺面料
实例 | 详情
5407730000
提花面料
实例 | 详情
5407720000
机织面料
实例 | 详情
5111191900
兔绒面料
实例 | 详情
5902200000
窗帘面料
实例 | 详情
9401901900
座椅面料
实例 | 详情
5408211000
人丝面料
实例 | 详情
5810100000
花边面料
实例 | 详情
6001910000
棉制面料
实例 | 详情
5513310000
色织面料
实例 | 详情
londing...
X