hscode
商品描述
实例汇总
详情
8205900000
合一工具(PVC管子割刀,钢丝钳,螺丝批,钻孔针,
1条
详情
8205900000
合一工具
297条
详情
8208200000
合一工具
1条
详情
8205590000
合一工具
1条
详情
8206000000
合一工具
1条
详情
8206000000
合一汽修工具
1条
详情
8467299000
合一电动工具
1条
详情
8467299000
电锯多合一电动工具
1条
详情
8467299000
电锯多合一电动工具H
1条
详情
8467299000
电锯多合一电动工具G
1条
详情
8467299000
电锯多合一电动工具F
1条
详情
8467299000
电锯多合一电动工具E
1条
详情
8467299000
电锯多合一电动工具D
1条
详情
8467299000
电锯多合一电动工具C
1条
详情
8467299000
电锯多合一电动工具B
1条
详情
8205590000
手工工具(四合一工具)
1条
详情
8467299000
园艺修枝机多合一电动工具C
1条
详情
8467299000
园艺修枝机多合一电动工具B
1条
详情
8205590000
玻璃安装工具(扳手,起子,滚轮三合一工具)
1条
详情
8205590000
玻璃安装工具用(扳手,起子,滚轮三合一工具)
1条
详情
8205590000
玻璃安装工具-板手,起子,滚轮三合一工具
1条
详情
8206000000
合一工具(管子割刀,卡箍钳,钻孔针,锤子,套筒)
1条
详情
8205590000
工具
1816条
详情
8204110000
工具
306条
详情
8716800000
抽屉工具
316条
详情
8467190000
气动工具件套
1条
详情
8206000000
组套工具(内角等)
1条
详情
8205510000
家用手工工具(内角)
1条
详情
8204110000
工具套装(内角扳手)
1条
详情
8204110000
自行车工具(角扳手)
1条
详情
8205400000
家用手工具(内角螺丝批)
1条
详情
8207300090
冲压模具/冲压工具/成新
1条
详情
9018499000
齿科种植系统用工具角扳手
1条
详情
8206000000
组套工具(扳手,钳子,内角等)
1条
详情
8206000000
维修工具(内角扳手,固定钳等)
1条
详情
8214200000
美容工具(指甲钳,眉钳等件套)
1条
详情
8467190000
气动工具件套(风扳,气铲,风磨)
1条
详情
8205900000
组套工具(角扳手,螺丝刀,套筒)
1条
详情
8206000000
成套手工工具(内角,套筒,批头等)
1条
详情
8205510000
安装工具(老虎钳,螺丝刀,角扳手)
1条
详情
8205400000
SOKKIA牌角螺丝刀/合金钢制/手工工具
190条
详情
8205900000
自行车修车工具(扳手,内角,补胎橡胶等)
1条
详情
8206000000
汽车空调维修工具盒(扣管模具,内角扳手等)
1条
详情
8206000000
组套工具(扳手,钳子,螺丝刀,批头,套筒,内角)
1条
详情
8205590000
其他手工具(内角/胶枪,拉马,万向节,滑行手柄等)
1816条
详情
8206000000
成套手工工具(批头,套筒,内角,鲤鱼钳,尖嘴钳等)
1条
详情
9603210000
合一牙具
1条
详情
8205400000
合一螺丝刀
1条
详情
9506290000
合一游泳套装
293条
详情
3307900000
合一湿巾套装
1条
详情
9504909000
合一游戏套装
1条
详情
8479899990
合一组合机床
1条
详情
8204110000
7合一角扳手
1条
详情
8527990000
调频合一收音机
20条
详情
8443198000
合一热转印机器
1条
详情
9405409000
合一调焦摇头灯
1条
详情
9031809090
分光合一检测仪器
1条
详情
8479899990
合一金属组合机床
1条
详情
9503006000
木制玩具(合一积木)
1条
详情
9504909000
游戏用品(合一游戏)
1条
详情
9503006000
木制玩具(木制合一)
1条
详情
9503006000
木制玩具(合一游戏)
1条
详情
9005809000
合一数码照相望远镜
1条
详情
9503006000
木制玩具(合一游戏等)
1条
详情
9504903000
游戏用品(合一游戏棋)
1条
详情
9504909000
游戏用品(合一游戏套装)
1条
详情
9504909000
游戏用品(合一游戏用品)
1条
详情
9506990000
合一运动组(沙滩拍组等)
1条
详情
9031809090
合一食品安全综合检测仪
1条
详情
9508900000
合一组合商业中心游乐屋
1条
详情
8205590000
工具
1816条
详情
8206000000
工具
293条
详情
7320209000
工具
732条
详情
8205700000
工具
214条
详情
8202991000
工具
158条
详情
8205300000
工具
263条
详情
8205900000
工具
297条
详情
8207509000
工具
358条
详情
8207609000
工具
296条
详情
9603402000
工具
251条
详情
8205510000
工具
1178条
详情
8467890000
工具
1条
详情
9403100000
工具
274条
详情
8479909090
工具
2671条
详情
8467991000
工具
1784条
详情
8467999000
工具
941条
详情
8205900000
工具
297条
详情
4202920000
工具
2257条
详情
8716800000
工具
316条
详情
9405409000
工具
1629条
详情
4202129000
工具
2820条
详情
4202220000
工具
2033条
详情
8205590000
工具
1816条
详情
7326909000
工具
7487条
详情
6305390000
工具
238条
详情
4202320000
工具
1663条
详情
4202910090
工具
169条
详情
4202129000
工具
2820条
详情
8203200000
工具
439条
详情
4202920000
工具
2257条
详情
8205590000
工具
1816条
详情
9403200000
工具
2014条
详情
8206000000
工具
293条
详情
4202920000
工具
2257条
详情
8211920000
工具
238条
详情
9506190000
工具
45条
详情
8205510000
工具
1178条
详情
8204110000
工具
306条
详情
7612909000
工具
727条
详情
8201500090
工具
163条
详情
8203400000
工具
276条
详情
8205300000
工具
263条
详情
8205900000
工具
297条
详情
8206000000
工具
293条
详情
8207400000
工具
196条
详情
8207609000
工具
296条
详情
8210000000
工具
778条
详情
8211930000
工具
220条
详情
8304000000
工具
289条
详情
8465990000
工具
242条
详情
8466920000
工具
682条
详情
9403700000
工具
560条
详情
7326909000
工具
7487条
详情
8206000000
工具
293条
详情
8214100000
工具
239条
详情
8205510000
工具
1178条
详情
8205510000
工具
1178条
详情
8213000000
工具
308条
详情
7326909000
工具
7487条
详情
7326909000
工具
7487条
详情
8205590000
工具
1816条
详情
8205510000
工具
1178条
详情
8206000000
工具
293条
详情
7326909000
工具
7487条
详情
8513109000
工具
416条
详情
8201100090
工具
151条
详情
8205590000
工具
1816条
详情
9021100000
工具
367条
详情
9031809090
EST工具
2623条
详情
7310299000
工具
143条
详情
4202990000
工具
113条
详情
8207909000
工具
300条
详情
7616999000
工具
2313条
详情
9403609990
工具
1021条
详情
8205590000
工具
1816条
详情
7310100090
工具
125条
详情
8205400000
工具
190条
详情
8205900000
工具
297条
详情
3926909090
工具
16342条
详情
7312100000
工具
167条
详情
8204110000
工具
306条
详情
9608100000
工具
297条
详情
8207709000
工具
177条
详情
7326901900
工具
4482条
详情
4417009090
工具
26条
详情
9608200000
工具
1条
详情
4415100090
工具
1条
详情
4009110000
工具
1条
详情
8205700000
工具
1条
详情
7326901900
工具
1条
详情
9603401100
工具
1条
详情
3507909000
工具
1条
详情
4602193000
工具
1条
详情
8538900000
工具
1条
详情
4205009090
工具
1条
详情
8205510000
工具
1条
详情
3923290000
工具
1条
详情
9401790000
工具
1条
详情
8304000000
工具
1条
详情
8201100090
工具
1条
详情
8203200000
PEX工具
1条
详情
3923300000
工具
1条
详情
7326909000
工具
1条
详情
7616999000
工具
1条
详情
8308100000
工具
1条
详情
8205510000
工具
1条
详情
9403200000
工具
1条
详情
4202920000
工具袋A
2257条
详情
8206000000
工具2件
293条
详情
8211930000
工具刀B
220条
详情
8211930000
工具刀W
220条
详情
8211930000
工具刀D
220条
详情
8211930000
工具刀A
220条
详情
8211930000
工具刀F
220条
详情
8211930000
工具刀E
220条
详情
8211930000
工具刀Z
220条
详情
8211930000
工具刀T
220条
详情
8211930000
工具刀N
220条
详情
8211930000
工具刀U
220条
详情
8211930000
工具刀P
220条
详情
8205590000
T形工具
1816条
详情
8207199000
T型工具
1条
详情
8211920000
PK工具
238条
详情
8211930000
工具刀AG
220条
详情
8211930000
工具刀AT
220条
详情
8211930000
工具刀AA
220条
详情
8211930000
工具刀AN
220条
详情
8211930000
工具刀AC
220条
详情
8211930000
工具刀BE
220条
详情
8211930000
工具刀AV
220条
详情
8211930000
工具刀BZ
220条
详情
8211930000
工具刀CB
220条
详情
8211930000
工具刀BA
220条
详情
8211930000
工具刀AD
220条
详情
8211930000
工具刀AH
220条
详情
8436800090
4合1工具
1条
详情
8716800000
PP工具
1条
详情
8431431000
完井工具
913条
详情
8205590000
打线工具
1816条
详情
8466100000
工具夹头
416条
详情
8207909000
画图工具
300条
详情
8207909000
打磨工具
300条
详情
8205900000
维修工具
297条
详情
8205590000
盘泵工具
1816条
详情
8207400000
攻丝工具
196条
详情
8207709000
铣销工具
177条
详情
4202920000
工具腰包
2257条
详情
8431431000
侧钻工具
913条
详情
8467991000
工具手柄
1784条
详情
9030339000
检测工具
452条
详情
8466200000
固定工具
661条
详情
8207400000
钻头工具
196条
详情
8205590000
扩管工具
1816条
详情
8205590000
压接工具
1816条
详情
8708999990
随车工具
3112条
详情
8205900000
调节工具
297条
详情
8205900000
测量工具
297条
详情
8431431000
取送工具
913条
详情
8205900000
盘根工具
297条
详情
3926909090
塑料工具
16342条
详情
8205590000
校准工具
1816条
详情
8424200000
吹气工具
335条
详情
3926909090
压胶工具
16342条
详情
8431439000
坐封工具
58条
详情
8206000000
组合工具
293条
详情
8203200000
压接工具
439条
详情
8214200000
修脚工具
357条
详情
7020009990
指甲工具
490条
详情
8207300090
压胶工具
377条
详情
8206000000
套装工具
293条
详情
8205900000
拆装工具
297条
详情
8466939000
工具配件
1307条
详情
8207909000
加固工具
300条
详情
8205590000
电力工具
1816条
详情
8205590000
拆链工具
1816条
详情
8205590000
指甲工具
1816条
详情
8205510000
家用工具
1178条
详情
8207909000
切割工具
300条
详情
9021290000
牙医工具
150条
详情
8205590000
拆装工具
1816条
详情
8205900000
手工工具
297条
详情
8207609000
珩磨工具
296条
详情
8206000000
工具组合
293条
详情
3926909090
编织工具
16342条
详情
8204110000
工具扳手
306条
详情
8207509000
钻孔工具
358条
详情
8205590000
扩张工具
1816条
详情
7415339000
车削工具
371条
详情
8205900000
成套工具
297条
详情
8205900000
补胎工具
297条
详情
9031809090
寻边工具
2623条
详情
8424899990
喷涂工具
235条
详情
9017800000
测量工具
603条
详情
8204110000
工具套装
306条
详情
8466200000
修边工具
661条
详情
9031809090
检测工具
2623条
详情
8205590000
挫冰工具
1816条
详情
8207909000
破碎工具
300条
详情
7326909000
注胶工具
7487条
详情
8467999000
卡压工具
941条
详情
8205100000
攻丝工具
318条
详情
8466100000
工具夹具
416条
详情
8205590000
卡接工具
1816条
详情
8466200000
工具夹具
661条
详情
9031809090
测量工具
2623条
详情
8466100000
工具夹套
416条
详情
8205590000
手工工具
1816条
详情
8206000000
工具套装
293条
详情
8205590000
清理工具
1816条
详情
8205590000
汽修工具
1816条
详情
8205900000
工具组套
297条
详情
8214200000
美容工具
357条
详情
8205590000
拆卸工具
1816条
详情
8206000000
手工工具
293条
详情
8206000000
工具组套
293条
详情
8205900000
陶泥工具
297条
详情
7326901900
装配工具
4482条
详情
4202920000
工具泡壳
2257条
详情
8467890000
液压工具
264条
详情
8205590000
压胶工具
1816条
详情
8206000000
维修工具
293条
详情
8205590000
调整工具
1816条
详情
8467810000
液压工具
80条
详情
8205590000
安装工具
1816条
详情
8207809000
车削工具
53条
详情
8455900000
剪切工具
330条
详情
8206000000
成套工具
293条
详情
8207709000
铣削工具
177条
详情
8205510000
剥线工具
1178条
详情
8206000000
组套工具
293条
详情
8205590000
起吊工具
1816条
详情
8207300090
冲压工具
377条
详情
8716800000
工具托架
316条
详情
9017300000
测量工具
418条
详情
8465100000
工具机床
60条
详情
8431431000
解卡工具
913条
详情
8207809000
切削工具
53条
详情
8207300090
锻压工具
377条
详情
8206000000
装配工具
293条
详情
8205900000
金属工具
297条
详情
8206000000
安装工具
293条
详情
8206000000
专用工具
293条
详情
8205900000
专用工具
297条
详情
8205900000
拆卸工具
297条
详情
9026209090
充气工具
500条
详情
8205900000
校准工具
297条
详情
8205590000
拉拔工具
1816条
详情
8431499900
坐封工具
1342条
详情
8205510000
打扣工具
1178条
详情
6804229000
研磨工具
124条
详情
8466100000
切割工具
416条
详情
9031809090
测力工具
2623条
详情
3923290000
工具
623条
详情
4202129000
PVC工具
2820条
详情
4202220000
PVC工具
2033条
详情
7307190000
工具接头
621条
详情
7323990000
烧烤工具
2774条
详情
7323990000
工具
2774条
详情
8201100010
园艺工具
59条
详情
8201100010
园材工具
59条
详情
8201100010
花园工具
59条
详情
8201100090
花园工具
151条
详情
8201300090
花园工具
294条
详情
8201300090
园艺工具
294条
详情
8203400000
剥线工具
276条
详情
8203400000
切管工具
276条
详情
8203400000
管扩工具
276条
详情
8205100000
丝攻工具
318条
详情
8205100000
打孔工具
318条
详情
8205100000
绞丝工具
318条
详情
8205100000
冲孔工具
318条
详情
8205100000
扩孔工具
318条
详情
8205300000
套装工具
263条
详情
8205300000
木刻工具
263条
详情
8205300000
切木工具
263条
详情
8205300000
手工工具
263条
详情
8205300000
凿切工具
263条
详情
8205400000
手工工具
190条
详情
8205510000
松土工具
1178条
详情
8205590000
冲填工具
1816条
详情
8205700000
手工工具
214条
详情
8205700000
压接工具
214条
详情
8205900000
组合工具
297条
详情
8205900000
工具套件
297条
详情
8205900000
套装工具
297条
详情
8205900000
随车工具
297条
详情
8205900000
迷你工具
297条
详情
8205900000
组套工具
297条
详情
8206000000
修车工具
293条
详情
8206000000
工具套件
293条
详情
8207191000
膜板工具
103条
详情
8207209000
手用工具
305条
详情
8207209000
取心工具
305条
详情
8207400000
木工工具
196条
详情
8207501000
钻孔工具
164条
详情
8207601000
镗孔工具
29条
详情
8207601000
铰孔工具
29条
详情
8207609000
打孔工具
296条
详情
8207609000
铰孔工具
296条
详情
8207901000
合金工具
341条
详情
8207909000
压合工具
300条
详情
8211910000
切削工具
142条
详情
8467190000
除胶工具
357条
详情
8467190000
钻孔工具
357条
详情
8515110000
锡焊工具
85条
详情
9030409000
路测工具
479条
详情
9506290000
潜水工具
293条
详情
9506919000
射箭工具
1128条
详情
9603301090
绘画工具
161条
详情
9603402000
油漆工具
251条
详情
9603402000
手工工具
251条
详情
9615900000
美容工具
590条
详情
8205590000
组合工具
1816条
详情
8205300000
木工工具
263条
详情
3924100000
厨房工具
891条
详情
8205590000
套头工具
1816条
详情
8205400000
披头工具
190条
详情
8205590000
工具套装
1816条
详情
8207609000
镗孔工具
296条
详情
8205700000
夹钳工具
214条
详情
9603909090
工具刷子
763条
详情
8207909000
组合工具
300条
详情
8205510000
工具套件
1178条
详情
3926909090
防护工具
16342条
详情
8205590000
屈板工具
1816条
详情
8205510000
修表工具
1178条
详情
6804309000
抛光工具
86条
详情
8205510000
斜齿工具
1178条
详情
7321890000
烧烤工具
118条
详情
8204110000
补胎工具
306条
详情
8206000000
磁性工具
293条
详情
9616100000
化妆工具
491条
详情
9017800000
学习工具
603条
详情
8205100000
钻孔工具
318条
详情
8201400090
农用工具
120条
详情
7318190000
工具套装
546条
详情
9608100000
办公工具
297条
详情
9616200000
化妆工具
209条
详情
9616200000
美容工具
209条
详情
8213000000
美容工具
308条
详情
9605000000
修眉工具
158条
详情
8205590000
搅碎工具
1816条
详情
8203200000
美容工具
439条
详情
8213000000
修眉工具
308条
详情
8214200000
修甲工具
357条
详情
8205590000
气门工具
1816条
详情
8205590000
绘画工具
1816条
详情
8201400090
砍伐工具
120条
详情
6506100090
电焊工具
192条
详情
8201300090
农用工具
294条
详情
8205900000
铁制工具
297条
详情
3506100090
补胎工具
419条
详情
8206000000
汽配工具
293条
详情
8206000000
组装工具
293条
详情
8204200000
工具套筒
171条
详情
9605000000
化妆工具
158条
详情
7326909000
工具
7487条
详情
8203200000
化妆工具
439条
详情
8205590000
插入工具
1816条
详情
8205590000
拔取工具
1816条
详情
8206000000
补胎工具
293条
详情
8716800000
工具
316条
详情
3506100090
修胎工具
419条
详情
9603301090
美甲工具
161条
详情
8206000000
农用工具
293条
详情
8205590000
接头工具
1816条
详情
8467991000
工具配件
1784条
详情
8205510000
手工工具
1178条
详情
7326909000
烧烤工具
7487条
详情
8205900000
工具套装
297条
详情
8204200000
套筒工具
171条
详情
8214200000
美甲工具
357条
详情
8205590000
补胎工具
1816条
详情
7326909000
工具配件
7487条
详情
9605000000
美容工具
158条
详情
8205900000
折装工具
297条
详情
8203200000
手工工具
439条
详情
8431431000
转向工具
913条
详情
8431431000
起出工具
913条
详情
8431499900
清洗工具
1342条
详情
8205900000
画图工具
297条
详情
4202920000
工具腰带
2257条
详情
8714990000
安装工具
829条
详情
9021100000
骨科工具
367条
详情
8515809090
焊割工具
146条
详情
8205590000
台式工具
1816条
详情
8205510000
焊接工具
1178条
详情
8206000000
螺钉工具
293条
详情
8205510000
解扣工具
1178条
详情
9506409000
裁判工具
220条
详情
8205590000
扳手工具
1816条
详情
8467190000
铆接工具
357条
详情
8205590000
修理工具
1816条
详情
8205590000
扎带工具
1816条
详情
8466100000
工具夹板
416条
详情
4202129000
工具夹套
2820条
详情
8205590000
雕皮工具
1816条
详情
3926400000
美甲工具
3281条
详情
8467299000
多用工具
448条
详情
8207901000
车削工具
341条
详情
8205590000
充气工具
1816条
详情
8207801000
车削工具
14条
详情
8207701000
铣削工具
38条
详情
8708999990
座圈工具
3112条
详情
8708999990
工具主体
3112条
详情
8467210000
充电工具
114条
详情
8205590000
船用工具
1816条
详情
8467890000
卡压工具
264条
详情
8205590000
除胶工具
1816条
详情
9506390000
草皮工具
125条
详情
8207909000
弯曲工具
300条
详情
8203200000
扎带工具
439条
详情
8206000000
随车工具
293条
详情
3926909090
指甲工具
16342条
详情
7326909000
专用工具
7487条
详情
7326909000
卡簧工具
7487条
详情
8302500000
工具挂钩
562条
详情
8479909090
测量工具
2671条
详情
9031809090
工具检具
2623条
详情
7226911000
热轧工具
7条
详情
8455900000
剪刀工具
330条
详情
8204110000
滑板工具
306条
详情
8205700000
船用工具
214条
详情
8205590000
上钻工具
1816条
详情
8205510000
钉扣工具
1178条
详情
8203200000
剪脚工具
439条
详情
8205590000
除锡工具
1816条
详情
8480719090
注塑工具
731条
详情
9803001000
维护工具
21条
详情
8205900000
组装工具
297条
详情
londing...
X