hscode
商品描述
实例汇总
详情
5509690000
25%羊毛55%腈纶19%锦纶1%聚氨脂纱线
237条
详情
5509690000
25%羊毛55%腈纶19%锦纶1%聚氨酯纱线
237条
详情
5509120000
锦纶纱线
65条
详情
5402611000
锦纶纱线
55条
详情
5606000000
100%锦纶纱线
159条
详情
5509120000
锦纶珠片纱线
65条
详情
5404190090
锦纶降级纱线
87条
详情
5206210000
65%棉35%锦纶纱线
65条
详情
5206210000
72%棉28%锦纶纱线
65条
详情
5402611000
聚酰胺6锦纶纱线
55条
详情
5107100000
94%羊毛6%锦纶纱线
204条
详情
5510900000
75%粘胶25锦纶纱线
279条
详情
5107100000
87%羊毛13%锦纶纱线
204条
详情
5510900000
79%粘胶21%锦纶纱线
279条
详情
5509910000
60%锦纶40%羊毛纱线
58条
详情
5108109090
63%羊驼毛37%锦纶纱线
21条
详情
5402451000
聚酰胺纱线(锦纶长丝)
1条
详情
5402319000
锦纶长丝粘胶包芯纱线
1条
详情
5402390000
80%涤纶20%锦纶变形纱线
1条
详情
5402390000
85%涤纶15%锦纶变形纱线
1条
详情
5402390000
82%涤纶18%锦纶变形纱线
1条
详情
5106200000
68%羊毛29%锦纶3%涤纶纱线
104条
详情
5108209090
65%马海毛32%锦纶3%羊毛纱线
30条
详情
5107200000
67%羊毛30%羊驼毛3%锦纶纱线
166条
详情
5402611000
锦纶线/尼龙-6长丝多股纱线
55条
详情
5306200000
亚麻多股纱线/亚麻85%锦纶15%
95条
详情
5107200000
50%羊毛22%腈纶26%锦纶2%氨纶纱线
166条
详情
5509690000
43%腈纶25%羊毛17%锦纶15%粘胶纱线
237条
详情
5106200000
47%80S澳毛38%粘胶10%锦纶5%羊绒纱线
1条
详情
5106200000
40%80S澳毛38%粘胶10%锦纶5%羊绒纱线
1条
详情
5106200000
47%80S澳毛38%粘胶10%锦纶5%羊绒 纱线
1条
详情
5402699000
氨纶包覆弹力纱线锦纶涤纶棉)
1条
详情
5106200000
50%100S澳毛5%羊绒25%粘胶20%锦纶 纱线
1条
详情
5606000000
45%亚麻37%涤纶10%金属纱纤8%锦纶纱线
1条
详情
5402451000
锦纶丝B级NYLON 6 POY种类:原丝,纱线形,
150条
详情
5402451000
锦纶丝C级NYLON 6 POY 种类:原丝,纱线
150条
详情
5106200000
47%80S 澳毛 38%粘胶 10%锦纶 5%羊绒纱线
1条
详情
5509910000
45%粘胶25%锦纶20%70S羊毛10%牦牛绒 纱线
1条
详情
5402451000
锦纶丝B级NYLON POY 种类:原丝,纱线形态:
150条
详情
5402451000
锦纶丝B级NYLON 6 FDY,种类:原丝,纱线型态:单纱.
150条
详情
5402451000
锦纶丝B级NYLON 6 HOY,种类:原丝,纱线形态:单纱.
150条
详情
5402319000
锦纶长纱B级NYLON 6 ATY,种类:原丝,纱线形态:单纱.
35条
详情
5402451000
锦纶丝B级NYLON 6 FDY,种类:一般纱,纱线形态:单纱.
150条
详情
5206410000
55%棉45%麻纱线
34条
详情
5206220000
55%涤纶45%纱线
90条
详情
5207900000
55%棉45%尼龙纱线
23条
详情
5108109090
55%羊绒45%丝纱线
1条
详情
5106200000
55%丝45%羊绒纱线
1条
详情
5509690000
腈纶55%尼龙45%纱线
237条
详情
5510300000
铜纤维55%棉45%纱线
117条
详情
5402390000
55%晴纶45%尼龙纱线
1条
详情
5108109090
55%山羊绒45%丝纱线
1条
详情
5206250000
55%绢丝45%羊绒纱线
1条
详情
5406001000
合成纤维纱线 255pcs
1条
详情
5406001000
合成纤维纱线55632PCS
1条
详情
5402520000
聚酯55%尼龙45%制纱线
1条
详情
5510900000
人造丝55%涤纶45%纱线
279条
详情
5206430000
55%棉45%亚麻混纺纱线
54条
详情
5106200000
55%羊绒45%丝羊绒纱线
1条
详情
5402611000
尼龙6地毯纱线 A255+A255
1条
详情
5306100000
亚麻55%棉23%粘胶22%纱线
83条
详情
5108109090
55%羊绒45%丝山羊绒纱线
1条
详情
5206420000
棉粘胶尼龙纱线 1552.69LBS
1条
详情
5406001000
花式纱线 42552PCS FANCY YARN
1条
详情
5108109090
CONSINEE55%山羊绒45%丝纱线
1条
详情
5107200000
驼毛20%羊毛55%腈纶25%纱线
166条
详情
5107200000
羊毛55%腈纶25%尼龙20%纱线
166条
详情
5108209090
55%马海毛30%尼龙15%羊毛纱线
30条
详情
5108109090
马海毛55%尼龙30%羊毛15%纱线
21条
详情
5107200000
55%马海毛15%羊毛30%尼龙纱线
166条
详情
5403490000
55%人造丝25%尼龙20%亚麻纱线
1条
详情
5107200000
马海毛55%羊毛15%尼龙30%纱线
166条
详情
5107100000
马海毛55%羊毛30%尼龙15%纱线
204条
详情
5402390000
55%腈纶25%尼龙20%马海毛纱线
1条
详情
5107200000
55%马海毛30%尼龙15%羊毛纱线
1条
详情
5510300000
棉粘纱线YARN 55%MODAL 45%C KNITTING
117条
详情
5108209090
纱线55% ANGORA 45% NYLON TOPDYED YARN
30条
详情
5509690000
55%腈纶30%尼龙15%粘胶色筒纱线
1条
详情
5509610000
腈纶55%羊毛36%涤纶6%尼龙3%纱线
171条
详情
5206420000
混纺多股纱线(棉55%人纤25%尼龙
1条
详情
5509610000
羊毛25%腈纶55%尼龙19%氨纶1%纱线
171条
详情
5206320000
纱线55% COTTON 35% VISCOSE 10%NYLON DYED YARN(CAR
161条
详情
5305001300
混纺纱线边角料/55%亚麻32%粘胶短纤13%纤维
1条
详情
5205140000
非零售粗梳55公支纯棉纱线NE 32/1 100PCT COTTON
1条
详情
5205120000
非零售粗梳35点55公支纯棉纱线100PERCENT COTTON
1条
详情
5205120000
非零售粗梳35点55公支纯棉纱线100PENCENT COTTON
1条
详情
5205120000
非零售粗梳35点55公支纯棉纱线NE21/1 100PCT COTTON
1条
详情
5205220000
非零售精梳35点55公支纯棉纱线NE 21/1 100PCT COTTON
1条
详情
5402470000
涤纶纱线,单纱,高强力纱,55D,非零售用,塑料袋装
155条
详情
5205120000
非零售粗梳35点55公支纯棉纱线NE21/1 OPEN END 100PCT
1条
详情
5403410000
非零售粘胶长丝多股纱线(粘胶55%尼龙25%亚麻20%)
128条
详情
5206410000
混纺纱线YARN,精梳,股线,非供零售用,棉55%,腈纶38%,尼
34条
详情
6201110090
55%羊毛30%锦纶15%粘胶男式大衣
1条
详情
6203310010
55%毛35%涤纶10%锦纶男式西服上衣
1条
详情
5109901100
纱线
6条
详情
5510120000
纱线
138条
详情
5511200000
纱线
24条
详情
5205270000
纱线
41条
详情
5501900000
纱线
40条
详情
5402699000
纱线
73条
详情
5402331000
纱线
227条
详情
5509990000
纱线
98条
详情
5606000000
纱线
159条
详情
5207100000
纱线
44条
详情
5108109090
纱线
21条
详情
5106100000
纱线
85条
详情
5206320000
纱线
161条
详情
5509120000
纱线
65条
详情
5509620000
纱线
136条
详情
5509520000
纱线
34条
详情
5509590000
纱线
56条
详情
5509910000
纱线
58条
详情
5109909000
纱线
9条
详情
5107100000
纱线
204条
详情
5402390000
纱线
46条
详情
5510110000
纱线
168条
详情
5108101990
纱线
17条
详情
5510200000
纱线
69条
详情
5206120000
纱线
83条
详情
5109109000
纱线
13条
详情
5206440000
纱线
55条
详情
5509610000
纱线
171条
详情
5206250000
纱线
52条
详情
5509410000
纱线
76条
详情
5205110000
纱线
104条
详情
5107200000
纱线
166条
详情
5205220000
纱线
127条
详情
5205330000
纱线
42条
详情
5402599000
纱线
25条
详情
5404110090
纱线
66条
详情
5206310000
纱线
54条
详情
5205350000
纱线
44条
详情
5108201100
纱线
35条
详情
5108101100
纱线
61条
详情
5206420000
纱线
156条
详情
5108209090
纱线
30条
详情
5406001000
纱线
76条
详情
5205420000
纱线
199条
详情
5207900000
纱线
23条
详情
5509530000
纱线
86条
详情
5509320000
纱线
168条
详情
5510300000
纱线
117条
详情
5205310000
纱线
53条
详情
5509510000
纱线
67条
详情
5509920000
纱线
51条
详情
5205440000
纱线
99条
详情
5205320000
纱线
122条
详情
5510900000
纱线
279条
详情
5306200000
纱线
95条
详情
5306100000
纱线
83条
详情
5106200000
纱线
104条
详情
5206240000
纱线
94条
详情
5509690000
纱线
237条
详情
5511300000
纱线
15条
详情
5206330000
纱线
56条
详情
5206430000
纱线
54条
详情
5205120000
纱线
104条
详情
5206230000
纱线
89条
详情
5110000090
纱线
9条
详情
5403490000
纱线
74条
详情
5205240000
纱线
105条
详情
5204110000
纱线
55条
详情
5402499090
纱线
32条
详情
5206110000
纱线
65条
详情
5206210000
纱线
65条
详情
5403319000
纱线
7条
详情
5205230000
纱线
106条
详情
5206220000
纱线
90条
详情
5206350000
纱线
34条
详情
5205340000
纱线
58条
详情
5403410000
纱线
128条
详情
5205210000
纱线
65条
详情
5308200000
纱线
20条
详情
5401101000
纱线
586条
详情
5402200090
纱线
76条
详情
5402340000
纱线
15条
详情
5402470000
纱线
155条
详情
5402480000
纱线
27条
详情
5402519000
纱线
16条
详情
5402612000
纱线
37条
详情
5402613000
纱线
12条
详情
5402620000
纱线
111条
详情
5403420000
纱线
17条
详情
5109101100
纱线
7条
详情
5402611000
纱线
55条
详情
3306200000
纱线
45条
详情
5402530000
纱线
3条
详情
5402339000
纱线
117条
详情
5604100000
纱线
222条
详情
5402520000
纱线
57条
详情
5308909900
纱线
50条
详情
5202100000
纱线
1条
详情
5404190090
纱线
1条
详情
5108201990
纱线
15条
详情
5402319000
纱线
35条
详情
5401102000
纱线
108条
详情
5406002000
纱线
14条
详情
5205430000
纱线
86条
详情
5511100000
纱线
33条
详情
5402311200
纱线
62条
详情
5205320000
纱线
122条
详情
5207100000
纱线
44条
详情
5205110000
纱线
104条
详情
5004000000
纱线
42条
详情
5206450000
纱线
43条
详情
5206440000
纱线
55条
详情
5206430000
纱线
54条
详情
5206420000
纱线
156条
详情
5206410000
纱线
34条
详情
5206350000
纱线
34条
详情
5206340000
纱线
47条
详情
5206330000
纱线
56条
详情
5206320000
纱线
161条
详情
5206310000
纱线
54条
详情
5206250000
纱线
52条
详情
5206230000
纱线
89条
详情
5206210000
纱线
65条
详情
5205480000
纱线
37条
详情
5205470000
纱线
44条
详情
5205460000
纱线
40条
详情
5205430000
纱线
86条
详情
5205440000
纱线
99条
详情
5206140000
纱线
57条
详情
5205410000
纱线
50条
详情
5205350000
纱线
44条
详情
5205340000
纱线
58条
详情
5205330000
纱线
42条
详情
5205310000
纱线
53条
详情
5205260000
纱线
45条
详情
5205230000
纱线
106条
详情
5205210000
纱线
65条
详情
5205150000
纱线
29条
详情
5205120000
纱线
104条
详情
5406001000
纱线
76条
详情
5509410000
纱线
76条
详情
5205420000
纱线
199条
详情
5509990000
纱线
98条
详情
5107100000
纱线
204条
详情
5204110000
纱线
55条
详情
5205140000
纱线
48条
详情
5205330000
纱线
42条
详情
5205420000
纱线
199条
详情
5206220000
纱线
90条
详情
5205220000
纱线
127条
详情
5306100000
纱线
83条
详情
5306200000
纱线
95条
详情
5307100000
纱线
13条
详情
5307200000
纱线
20条
详情
5308901200
纱线
11条
详情
5308909100
纱线
7条
详情
5308909900
纱线
50条
详情
4822100000
纱线
18条
详情
5402611000
纱线
55条
详情
5511100000
纱线
33条
详情
5006000000
纱线
3条
详情
5604900000
纱线
9条
详情
5205240000
纱线
105条
详情
5404110010
纱线
44条
详情
5103201000
纱线
1条
详情
5505100000
纱线
350条
详情
5402331000
CVC纱线
1条
详情
5207900000
纱线
23条
详情
5402699000
纱线
1条
详情
5510900000
纱线
279条
详情
5402191000
T/C纱线
1条
详情
5402339000
纱线
117条
详情
5108201990
纱线
15条
详情
5308901200
纱线
1条
详情
5402699000
纱线
1条
详情
8213000000
纱线
1条
详情
5004000000
纱线.
42条
详情
5205320000
纱线.
122条
详情
5206310000
6S棉纱线
54条
详情
5206210000
6S棉纱线
65条
详情
5206210000
7S棉纱线
65条
详情
5206110000
6S棉纱线
65条
详情
5205410000
7S棉纱线
50条
详情
5205410000
6S棉纱线
50条
详情
5205310000
7S棉纱线
53条
详情
5205310000
6S棉纱线
53条
详情
5205210000
6S棉纱线
65条
详情
5205210000
7S棉纱线
65条
详情
5205110000
6S棉纱线
104条
详情
5205110000
7S棉纱线
104条
详情
5509530000
32支纱线
1条
详情
5205110000
TC棉纱线
1条
详情
5510120000
全粘纱线
138条
详情
5109109000
羊毛纱线
13条
详情
5509310000
腈纶纱线
90条
详情
5205420000
混纺纱线
199条
详情
5509120000
芳纶纱线
65条
详情
5509510000
混纺纱线
67条
详情
5108201100
羊绒纱线
35条
详情
5509910000
混纺纱线
58条
详情
5206320000
混纺纱线
161条
详情
5509690000
混纺纱线
237条
详情
5206310000
混纺纱线
54条
详情
5402611000
尼龙纱线
55条
详情
5308901200
苎麻纱线
11条
详情
5108101100
羊绒纱线
61条
详情
5205420000
全棉纱线
199条
详情
5306200000
亚麻纱线
95条
详情
5207100000
花式纱线
44条
详情
5402321200
尼龙纱线
20条
详情
5402329000
尼龙纱线
42条
详情
5505100000
腈纶纱线
350条
详情
5509110000
芳纶纱线
85条
详情
5509210000
纯涤纱线
137条
详情
5509310000
晴纶纱线
90条
详情
5509320000
毛腈纱线
168条
详情
5509320000
混纺纱线
168条
详情
5509320000
腈涤纱线
168条
详情
5509320000
花式纱线
168条
详情
5509410000
化纤纱线
76条
详情
5509410000
芳纶纱线
76条
详情
5509420000
混纺纱线
78条
详情
5509520000
混纺纱线
34条
详情
5509530000
棉晴纱线
86条
详情
5509530000
涤棉纱线
86条
详情
5509590000
包芯纱线
56条
详情
5509610000
毛腈纱线
171条
详情
5509610000
针织纱线
171条
详情
5509610000
腈毛纱线
171条
详情
5509610000
化纤纱线
171条
详情
5509620000
棉晴纱线
136条
详情
5402390000
涤纶纱线
46条
详情
5509620000
腈纶纱线
136条
详情
5509620000
棉腈纱线
136条
详情
5509690000
腈涤纱线
237条
详情
5509690000
腈尼纱线
237条
详情
5509920000
混纺纱线
51条
详情
5509920000
涤棉纱线
51条
详情
5510110000
粘胶纱线
168条
详情
5510110000
人纤纱线
168条
详情
5510110000
混纺纱线
168条
详情
5510110000
粘尼纱线
168条
详情
5510120000
人造纱线
138条
详情
5510120000
腈纶纱线
138条
详情
5510120000
染色纱线
138条
详情
5510300000
混纺纱线
117条
详情
5510900000
粘腈纱线
279条
详情
5510900000
针织纱线
279条
详情
5510900000
人造纱线
279条
详情
5510900000
花式纱线
279条
详情
5511100000
天丝纱线
33条
详情
5108209090
混纺纱线
30条
详情
5509590000
混纺纱线
56条
详情
5509110000
尼龙纱线
85条
详情
5402331000
聚酯纱线
227条
详情
5306100000
亚麻纱线
83条
详情
5205210000
混纺纱线
65条
详情
5402331000
全涤纱线
227条
详情
5509990000
混纺纱线
98条
详情
5510200000
混纺纱线
69条
详情
5402319000
尼龙纱线
35条
详情
5606000000
螺旋纱线
159条
详情
5606000000
全涤纱线
159条
详情
5205320000
混纺纱线
122条
详情
5509990000
化纤纱线
98条
详情
5108101990
针织纱线
17条
详情
5308901100
苎麻纱线
17条
详情
5402699000
涤纶纱线
73条
详情
5402613000
芳纶纱线
12条
详情
5609000000
花式纱线
203条
详情
5205210000
全棉纱线
65条
详情
5107200000
混纺纱线
166条
详情
5206420000
混纺纱线
156条
详情
5509210000
全涤纱线
137条
详情
5509320000
全腈纱线
168条
详情
5106200000
粗纺纱线
104条
详情
5205210000
纯棉纱线
65条
详情
5509690000
针织纱线
237条
详情
5509910000
棉纺纱线
58条
详情
5509620000
混纺纱线
136条
详情
5509620000
腈棉纱线
136条
详情
5402612000
尼龙纱线
37条
详情
5402520000
聚酯纱线
57条
详情
5402511000
尼龙纱线
24条
详情
5402512000
尼龙纱线
13条
详情
5402520000
涤纶纱线
57条
详情
5402339000
聚酯纱线
117条
详情
5402321100
尼龙纱线
49条
详情
5306200000
麻棉纱线
95条
详情
5307200000
黄麻纱线
20条
详情
5206450000
48S棉纱线
43条
详情
5206440000
32S棉纱线
55条
详情
5206350000
48S棉纱线
34条
详情
5206340000
32S棉纱线
47条
详情
5206330000
26S棉纱线
56条
详情
5206320000
20S棉纱线
161条
详情
5206320000
10S棉纱线
161条
详情
5206250000
48S棉纱线
52条
详情
5206240000
40S棉纱线
94条
详情
5206240000
32S棉纱线
94条
详情
5206230000
26S棉纱线
89条
详情
5206220000
10S棉纱线
90条
详情
5206140000
32S棉纱线
57条
详情
5206150000
48S棉纱线
33条
详情
5206130000
26S棉纱线
41条
详情
5206120000
10S棉纱线
83条
详情
5205470000
全棉纱线
44条
详情
5205480000
全棉纱线
37条
详情
5205470000
60S棉纱线
44条
详情
5205460000
48S棉纱线
40条
详情
5205460000
全棉纱线
40条
详情
5205430000
26S棉纱线
86条
详情
5205430000
全棉纱线
86条
详情
5205440000
32S棉纱线
99条
详情
5205440000
40S棉纱线
99条
详情
5205420000
20S棉纱线
199条
详情
5205420000
12S棉纱线
199条
详情
5205420000
16S棉纱线
199条
详情
5205420000
10S棉纱线
199条
详情
5205410000
全棉纱线
50条
详情
5205350000
全棉纱线
44条
详情
5205350000
60S棉纱线
44条
详情
5205350000
48S棉纱线
44条
详情
5205340000
全棉纱线
58条
详情
5205340000
40S棉纱线
58条
详情
5205340000
32S棉纱线
58条
详情
5205330000
26S棉纱线
42条
详情
5205330000
全棉纱线
42条
详情
5205320000
12S棉纱线
122条
详情
5205320000
10S棉纱线
122条
详情
5205320000
16S棉纱线
122条
详情
5205320000
20S棉纱线
122条
详情
5205280000
全棉纱线
31条
详情
5205310000
全棉纱线
53条
详情
5205270000
全棉纱线
41条
详情
5205260000
全棉纱线
45条
详情
5205240000
40S棉纱线
105条
详情
5205240000
全棉纱线
105条
详情
5106200000
混纺纱线
104条
详情
5205220000
全棉纱线
127条
详情
5205220000
20S棉纱线
127条
详情
5205150000
60S棉纱线
29条
详情
5205150000
全棉纱线
29条
详情
5205140000
全棉纱线
48条
详情
5205130000
26S棉纱线
45条
详情
5205140000
40S棉纱线
48条
详情
5205140000
32S棉纱线
48条
详情
5205120000
10S棉纱线
104条
详情
5205120000
16S棉纱线
104条
详情
5202100000
废棉纱线
49条
详情
5108101990
兔毛纱线
17条
详情
5108201990
兔毛纱线
15条
详情
5206120000
棉制纱线
83条
详情
5206240000
棉制纱线
94条
详情
5004000000
真丝纱线
42条
详情
5511200000
混纺纱线
24条
详情
5509210000
涤纶纱线
137条
详情
5106100000
羊毛纱线
85条
详情
5509320000
腈纶纱线
168条
详情
5402620000
聚酯纱线
111条
详情
5510120000
混纺纱线
138条
详情
5609000000
手编纱线
203条
详情
5109909000
花式纱线
9条
详情
5509610000
混纺纱线
171条
详情
5207100000
金棉纱线
44条
详情
5308901400
混纺纱线
41条
详情
5510900000
腈粘纱线
279条
详情
5205230000
混纺纱线
106条
详情
5406001000
花式纱线
76条
详情
5404190010
涤纶纱线
39条
详情
5402620000
其他纱线
111条
详情
5108201100
混纺纱线
35条
详情
5206210000
混纺纱线
65条
详情
5205110000
全棉纱线
104条
详情
5107100000
羊毛纱线
204条
详情
5509420000
化纤纱线
78条
详情
5402620000
全涤纱线
111条
详情
5509110000
混纺纱线
85条
详情
5108109090
针织纱线
21条
详情
5510900000
混纺纱线
279条
详情
5206410000
混纺纱线
34条
详情
5306200000
混纺纱线
95条
详情
5509520000
针织纱线
34条
详情
5107100000
全毛纱线
204条
详情
5402470000
全涤纱线
155条
详情
5206120000
混纺纱线
83条
详情
5509120000
尼龙纱线
65条
详情
5510120000
粘胶纱线
138条
详情
5205440000
全棉纱线
99条
详情
5205320000
全棉纱线
122条
详情
5402200010
地毯纱线
1条
详情
5402470000
聚酯纱线
155条
详情
5402311100
尼龙纱线
55条
详情
5509210000
腈涤纱线
137条
详情
5509910000
针织纱线
58条
详情
5205420000
针织纱线
199条
详情
5206110000
混纺纱线
65条
详情
5106200000
针织纱线
104条
详情
5106100000
针织纱线
85条
详情
5107200000
针织纱线
166条
详情
5107100000
针织纱线
204条
详情
5108109090
混纺纱线
21条
详情
5205430000
混纺纱线
86条
详情
8448590000
纱线挑针
1509条
详情
5206110000
针织纱线
65条
详情
5402339000
涤纶纱线
117条
详情
londing...
X