hscode
商品描述
实例汇总
详情
3926909090
EVA女士
16342条
详情
6403990090
增高
1条
详情
6403990090
男士增高
1条
详情
6402992900
女士
839条
详情
6403200090
女士
63条
详情
6405101000
女士
23条
详情
6402992900
女士PU
839条
详情
6402992900
女士
839条
详情
6403590090
女士
261条
详情
6403990090
女士
595条
详情
6403590090
女士
261条
详情
6402200000
女士
147条
详情
6402200000
女士
147条
详情
6401921000
女士
57条
详情
6405200090
女士
181条
详情
6402992900
女士
839条
详情
6402992900
女士
839条
详情
6402992900
女士
839条
详情
6403990090
女士
1条
详情
6403990090
女士
595条
详情
6403990090
女士
1条
详情
4202920000
女士
1条
详情
6402992900
女士便
1条
详情
6404199000
女士
1条
详情
6406909100
女士
1条
详情
6405109090
女士
40条
详情
6402991000
女士PU密
49条
详情
6402992900
PU女士
1条
详情
6402992900
女士PU凉
1条
详情
6402910000
PU女士
1条
详情
6405200090
(女士)
1条
详情
6403590090
女士中跟
261条
详情
6403911990
女士高跟
247条
详情
6403990090
女士皮凉
595条
详情
6402992900
女士平底
839条
详情
6402991000
女士橡胶
1条
详情
6403990090
女士坡跟
1条
详情
6402200000
PVC女士
147条
详情
6402992900
PVC女士
839条
详情
6403990090
女士时装
1条
详情
6403990090
女士中空
1条
详情
6403990090
女士正装
1条
详情
6403990090
女士单皮
1条
详情
6404199000
女士绒布
1条
详情
6404110000
女士网球
1条
详情
6402992100
女士沙滩
1条
详情
6403990090
女士高跟
1条
详情
6404110000
女士跑步
1条
详情
6402992900
女士(革)
839条
详情
6402992900
PU面女士
1条
详情
6402992900
女士塑料凉
839条
详情
6405109090
女士高跟皮
40条
详情
6402992900
塑料女士
1条
详情
6402992900
女士高跟凉
839条
详情
6403990090
女士中帮靴
1条
详情
6402992900
女士高跟密
1条
详情
6404199000
女士平底凉
1条
详情
6405909000
女士芭蕾舞
1条
详情
6405109090
女士高跟凉
40条
详情
6403990090
女士平跟凉
1条
详情
6403990090
女士细高跟
1条
详情
6403990090
女士休闲单
1条
详情
6403990090
女士真皮密
1条
详情
6404191000
女士坡跟拖
1条
详情
6402992900
女士吹气拖
1条
详情
6403990090
女士真皮单
1条
详情
6403990090
女士高帮靴
1条
详情
6403911990
真皮女士
1条
详情
6404209000
女士坡跟凉
1条
详情
6403911190
成人女士
1条
详情
6403990090
女士真皮凉
1条
详情
6403990090
女士成人皮
1条
详情
6401921000
女士橡胶雨
1条
详情
6402910000
女士(PU面)
1条
详情
6402910000
PU女士高跟凉
1条
详情
6402992900
女士高跟凉PU
1条
详情
6403990090
女士休闲运动
595条
详情
6403200090
ARMANI牌女士
63条
详情
6406100090
女士牛皮单
1条
详情
6402200000
人造革女士
147条
详情
6402992900
人造革女士
839条
详情
6402200000
人造革女士
147条
详情
6402992900
塑料女士沙滩
839条
详情
6402992900
人造革女士
839条
详情
6404110000
女士高底运动
1条
详情
6403990090
牛皮女士休闲
1条
详情
6402992900
人造革女士
1条
详情
6406201000
女士橡胶
1条
详情
6403990090
女士牛皮 10箱
1条
详情
6403590090
牛皮制女士
1条
详情
6403590090
牛皮制女士
1条
详情
6403990090
牛皮制女士
1条
详情
6403590090
女士/工作
261条
详情
6402992100
女士高跟/36-41#
1条
详情
6402992100
女士高跟/35-41#
1条
详情
6406201000
女士底(已成型)
1条
详情
6402992900
人造革女士高跟
839条
详情
6402992900
人造革女士平底
839条
详情
6404199000
女士平底夹脚凉
1条
详情
6404110000
尼龙制女士运动
1条
详情
6402190090
橡胶制女士运动
1条
详情
6403200090
女士/PU面 橡胶底
63条
详情
6402200000
女士(PU面 PVC底)
1条
详情
6402200000
女士(人造革)A-2
1条
详情
6402992900
革面胶底女士休闲
839条
详情
6403590090
女士 货号V120805
261条
详情
6403990090
迷你唐卡女士休闲
1条
详情
6403590090
女士 货号:CH24560
261条
详情
6403990090
女士 货号V10510936
595条
详情
6403990010
女士 货号:1007729905
37条
详情
6403590090
女士高跟 货号V1021738
261条
详情
6403590090
女士高跟 货号:S151084
261条
详情
6403590090
女士高跟 货号:S154084
261条
详情
6403990090
女士高跟/MARCS牌/36-41#
1条
详情
6403200090
女士(皮革,橡胶底)
63条
详情
6403990090
牛皮制面的女士休闲皮
1条
详情
6403990090
女士子(皮面,聚氨酯底)
1条
详情
6403990010
女士休闲 货号:D1893L7402
37条
详情
6403990010
女士休闲 货号:D4306M2002
37条
详情
6403990010
女士休闲 货号:D4306L2250
37条
详情
6403590090
女士包头有跟/牛皮面皮底
261条
详情
6402200000
女士尼龙凉Ladies Nylon Sandals
1条
详情
6402992900
塑料制面橡胶制底的女士
1条
详情
6406909100
增高
46条
详情
6401990000
增高
1条
详情
6406909100
塑料增高
1条
详情
6403990090
增高圆头漆皮单
1条
详情
6405200090
181条
详情
6403990090
595条
详情
6402992900
839条
详情
6405909000
29条
详情
9505100090
695条
详情
6402200000
1条
详情
6403990090
1条
详情
6406100090
1条
详情
6402992900
PU室
1条
详情
6402992900
EVA室
1条
详情
6405200090
童室
1条
详情
6405200090
女室
1条
详情
6405200090
/1-4#
1条
详情
6405200090
针织室
181条
详情
6405200090
男式室
181条
详情
6405200090
女式室
181条
详情
6405200090
男童室
181条
详情
6405901000
男式室
63条
详情
6405909000
女式室
29条
详情
6405200090
女童室
181条
详情
6405200090
地板
181条
详情
6405200090
布底室
181条
详情
6405200090
婴儿室
181条
详情
6404199000
毛线室
1条
详情
6405200090
亮片室
1条
详情
6406909900
部支架
1条
详情
6405200090
低帮
1条
详情
6405200090
毛绒室
1条
详情
6405200090
平底
1条
详情
6405200090
全涤室
1条
详情
4201000090
宠物室
1条
详情
6405200090
36#-46#
1条
详情
6405200090
SLIPPER
181条
详情
6405200090
(绒面)
1条
详情
6405200090
(毛绒)
1条
详情
6405200090
(全涤)
1条
详情
6405200090
(白色)
1条
详情
6405200090
(毛线)
1条
详情
6405200090
SLIPPERS
181条
详情
6403990090
牛绒面室
1条
详情
6405200090
半边绒室
1条
详情
6405200090
点塑底室
1条
详情
6405200090
NICI针织室
181条
详情
6405200090
100%涤纶室
1条
详情
6406909900
配件:里布
1条
详情
6403990090
(麂皮绒)
1条
详情
6405200090
(化纤制)
1条
详情
6405200090
(珊瑚绒)
1条
详情
6405200090
(超纤面)
1条
详情
6405200090
(天鹅绒)
1条
详情
6405200090
(舒棉绒)
1条
详情
6405200090
(全涤面)
1条
详情
6403990090
真皮保暖
1条
详情
6405200090
新品高帮室
1条
详情
6405200090
新品低帮室
1条
详情
6402992900
塑料/底<24cm
1条
详情
6402992900
塑料/底>=24cm
1条
详情
6402992900
塑料/底<23.5cm
1条
详情
6403990090
(麂皮绒面)
1条
详情
6405200090
(点塑布底)
1条
详情
6403990090
(牛二层皮)
1条
详情
6405200090
(天鹅绒面)
1条
详情
6405200090
(春亚纺面)
1条
详情
6403590090
皮革制男童室
261条
详情
6403590090
皮革制女式室
261条
详情
6403590090
皮革制男式室
261条
详情
6403990090
皮革制男式室
595条
详情
6405200090
星星款点胶室
1条
详情
6402992900
塑料/底>=23.5cm
1条
详情
6405200090
184DECA SLIPPER
1条
详情
9026209090
径长度测量仪
1条
详情
6405200090
100%腈纶针织室
181条
详情
6405200090
2016DC FOOTCOVER
1条
详情
6405200090
100%化纤室家居
1条
详情
6403990090
皮面女装室6-10#
1条
详情
6406909900
配件/套C13-M10码
1条
详情
6405200090
(纺织面,布底)
1条
详情
6405200090
100%涤纶室 PO#53785
1条
详情
6405200090
100%涤纶室 PO#53593
1条
详情
6405200090
居家 100%P WARMER
1条
详情
6406100090
面零件-腰带柱面
1条
详情
6405200090
I0310-0173 71E0624T
1条
详情
6405200090
,I0310-0171 20W1602T
1条
详情
6405200090
I0310-0172 20S1714T
1条
详情
6405200090
(纺织面,纺织底)
1条
详情
6405200090
(尼龙面,涤纶底)
1条
详情
6405200090
(纺织面/纺织底)
1条
详情
6403990090
男装(不过踝,底27cm)
595条
详情
6405200090
(超柔绒面/纺织底)
1条
详情
6403911990
男式高帮安全(底>24CM)
1条
详情
4205009090
真皮制拔(为贱金属制)
1条
详情
6405901000
合成聚亚安酯制男式室
1条
详情
6403990090
圆头防水台时尚超高跟
1条
详情
6406909900
配件:跟.底.里布等
1条
详情
6406909900
配件:底.楦.里布等
1条
详情
6405901000
女式室(货号:4005171)
63条
详情
6405901000
男式室(货号:4108171)
63条
详情
6403590090
皮革制女式室(款号:5011
261条
详情
6405200010
羊毛毡呢制底及面的
7条
详情
6406909900
塑料防震片(后跟垫片)
1条
详情
6403590090
皮革制女式室(款号:5011
261条
详情
6406909900
配件:中底板.里布.里PU等
1条
详情
6406909900
再生皮革制成型跟支撑套
1条
详情
6405200090
纺织材料制女童室(货号:
181条
详情
6405200090
纺织材料制男式室(货号:
181条
详情
6405200090
纺织材料制女式室(货号:
181条
详情
6406909900
用牛皮纸制成型跟支撑套
1条
详情
6405101000
(置 锂-锰扣式一次性电池CR2032 3.0V
1条
详情
6405101000
(置 锂-锰扣式一次性电池 CR2032 3.0V
1条
详情
6403990090
,牛皮面,橡胶底,不过脚踝,底小于24CM
1条
详情
6403990090
,牛皮面,橡胶底,底小于24CM,不过脚踝
1条
详情
6402992900
,PVC为主作面,橡胶底,不过脚踝,底小于24CM
1条
详情
6403990090
,橡胶底,牛皮羊皮面,底小于24CM,不过脚踝
1条
详情
6108220090
女士
285条
详情
6109909040
女士
113条
详情
6108920010
女士
318条
详情
6108920010
女士
318条
详情
6108910010
女士
494条
详情
6108910010
女士
494条
详情
6208920010
女士
210条
详情
6108291010
女士
60条
详情
6212301000
女士
118条
详情
6212101000
女士
273条
详情
6108210000
女士
248条
详情
6208910010
女士
1条
详情
6108920010
针织女士
318条
详情
6108220090
针织女士
285条
详情
6108299090
女士三角
51条
详情
6108910010
针织女士
494条
详情
6108920010
化纤女士
318条
详情
8308100000
女士衣钢圈
1369条
详情
6212901000
女士衣胸垫
89条
详情
6108920010
女士花边
318条
详情
6109909040
女士运动
113条
详情
6108920010
女士针织
318条
详情
6108291010
女士针织
60条
详情
6108220090
化纤女士
285条
详情
6108210000
三角女士
1条
详情
6108220090
女士化纤
1条
详情
6108910010
平角女士
1条
详情
6108910010
女士针织
1条
详情
6108920010
女士套装
1条
详情
6108210000
女士针织
1条
详情
6108920010
女士衣套装
318条
详情
6108210000
女士全棉
1条
详情
6109100010
女士彩棉
1条
详情
6109100010
女士纯棉
1条
详情
6108220090
无缝女士
1条
详情
6108920010
女士蕾丝
1条
详情
6108920010
女士四角
1条
详情
6108920010
女士针织
318条
详情
6108920010
女士情趣
1条
详情
6208991019
女士超薄
1条
详情
6108920010
化纤女士
1条
详情
6108210000
棉制女士
1条
详情
6208920010
女士衣背心
1条
详情
6108210000
棉质女士
1条
详情
6108910010
女士裤A758824
494条
详情
6108910010
女士裤D757609
494条
详情
6108910010
女士衣,
494条
详情
6108910010
女士裤S753809
494条
详情
6108910010
女士裤D753826
494条
详情
6108910010
女士裤S757809
494条
详情
6108910010
女士裤S757647
494条
详情
6108910010
女士裤S753647
494条
详情
6108920010
女士裤,针织
318条
详情
6108920010
女士裤S768614
318条
详情
6208999090
女士无纺布
42条
详情
6108910010
棉针织女士
494条
详情
6108910010
女士棉针织
494条
详情
6108920010
女士针织衣裤
318条
详情
6108910010
棉针织女士
1条
详情
6108220090
女士莫代尔
1条
详情
6108210000
女士针织棉
1条
详情
6108299090
女士高腰塑形
51条
详情
6108990010
绢丝针织女士
20条
详情
6108291010
绢丝针织女士
60条
详情
6108210000
棉制针织女士
248条
详情
6108910010
羊绒女士保暖
494条
详情
6108910010
女士背心裤套装
1条
详情
6108210000
女士精梳汗布
1条
详情
6212309090
女士美体塑身
1条
详情
3402190000
女士衣专用洗液
1条
详情
6108920010
女士保暖衣套装
1条
详情
6108220090
尼龙针织女士
1条
详情
6108920010
女士针织化纤
1条
详情
6108920010
女士无袖连体
1条
详情
6108920010
女士针织无缝
1条
详情
6108920010
女士针织无缝
1条
详情
6208910010
女士一次性棉
1条
详情
6108920010
针织女士连体
1条
详情
6108910010
女士一次性棉
1条
详情
6108910010
女士棉绒暖逸
1条
详情
6212309090
连体塑身女士
1条
详情
6108210000
女士高级弹力
1条
详情
6108220090
化纤针织女士
1条
详情
6108920010
化纤女士针织
1条
详情
6108920010
化纤女士针织
1条
详情
6108210000
针织全棉女士
1条
详情
6108910010
棉制女士针织
1条
详情
6109901011
丝制女士针织
1条
详情
6108910010
女士纯棉衣/针织
494条
详情
6212101000
女士文胸.裤套装
273条
详情
6208220000
机织锦纶制女士
1条
详情
6108920010
尼龙制女士针织
1条
详情
6109100010
女士衣T恤/03273F420A
1条
详情
6212101000
女士文胸、裤套装
273条
详情
6108299090
女士天鹅绒舒适
1条
详情
6108920010
化纤制女士针织
1条
详情
6108910010
全棉针织女士衣套装
494条
详情
6109909040
尼龙氨纶女士针织
113条
详情
6108210000
女士精梳汗布花边
1条
详情
6108920010
全涤针织女士衣套装
1条
详情
6108210000
女士精梳汗布印花
1条
详情
6108920010
化纤制女士保暖衣上衣
318条
详情
6108920010
化纤制女士保暖衣长裤
318条
详情
6208220000
机织聚酯纤维制女士
1条
详情
6108920010
尼龙制女士针织平角
1条
详情
6108920010
97%尼龙3%氨纶女士针织
318条
详情
6108920010
尼龙针织女士比坚尼(裤)
1条
详情
6108920010
尼龙制女士针织衣(吊带)
1条
详情
6108920010
56%涤纶37%尼龙7%氨纶女士
1条
详情
6108920010
55%涤纶38%尼龙7%氨纶女士
1条
详情
6108910010
舒绒女士圆领纯色百搭打底
1条
详情
6108990010
桑蚕丝加羊绒女士堆堆领保暖
20条
详情
6208999090
84%人造丝16%涤纶制女士背心(非衣)
1条
详情
6208920010
女士吊带衣,无品牌,梭织WOMEN S SLIP
1条
详情
6208910010
棉制女士裤,无品牌,梭织WOMEN S PANTY
1条
详情
6108920010
56%涤纶37%尼龙7%氨纶女士衣KNITCAMISOLE
1条
详情
6208920010
化纤制女士裤,无品牌,梭织WOMEN S PANTY
1条
详情
6108920010
55%涤纶38%尼龙7%氨纶女士衣JACQUARD SPORTS BRA
1条
详情
6208910010
棉制女士衣式背心,无品牌,梭织WOMEN S RUNNING TOP
1条
详情
6405101000
23条
详情
6402992900
839条
详情
6405200010
7条
详情
6403190090
118条
详情
6402992100
147条
详情
6405200090
181条
详情
6402910000
314条
详情
6403990090
595条
详情
6402190090
118条
详情
6403911190
107条
详情
6403990010
37条
详情
6404110000
130条
详情
6402991000
49条
详情
6403590090
261条
详情
6403911990
247条
详情
6404209000
9条
详情
6402200000
147条
详情
6405109090
40条
详情
6402992100
PU
147条
详情
6402992900
PU
839条
详情
6403190090
PU
118条
详情
6402992900
PU
839条
详情
6403990090
PU
595条
详情
6402991000
PU
49条
详情
6402992900
PVC
839条
详情
6402992900
LED
1条
详情
6402200000
EVA
1条
详情
6402992100
(PU)
147条
详情
6402992900
(PU)
839条
详情
6402992900
(PU)
839条
详情
6402200000
(PU)
147条
详情
6403990090
(皮)
595条
详情
6402992900
(布)
839条
详情
6403990090
SHOES
595条
详情
6402992100
(PVC)
147条
详情
6402992900
(革)
839条
详情
6402992900
男PU
839条
详情
6402992900
女PU
839条
详情
6402992900
童PU
839条
详情
6402992900
(皮)
839条
详情
6403400090
(皮)
1条
详情
6403990090
(EVA)
1条
详情
6405901000
女装
63条
详情
6402992900
沙滩
839条
详情
6403400090
劳保
121条
详情
6402992100
硫化
147条
详情
6405200090
工艺
181条
详情
6405200090
羽绒
181条
详情
6403990090
皮面
595条
详情
6305390000
布袋
238条
详情
6403911990
安全
247条
详情
6406909900
辅料
124条
详情
6402992900
男装
839条
详情
9506702000
轮滑
192条
详情
6402992900
注塑
839条
详情
6402992100
安全
147条
详情
6403990010
女装
37条
详情
6403590010
女装
19条
详情
6403990090
地毯
595条
详情
8431432000
套管
407条
详情
6403990010
男装
37条
详情
6402992900
绝缘
839条
详情
6402992900
女单
839条
详情
6403990090
男装
595条
详情
6402992900
女装
839条
详情
6403590090
男装
261条
详情
6403990090
安全
595条
详情
6402992900
安全
839条
详情
6403990090
牛绒
595条
详情
6403990090
女装
595条
详情
6402992900
平底
839条
详情
8308900000
带扣
542条
详情
6402992900
骑行
839条
详情
6402992900
男式
839条
详情
6403590090
宝宝
261条
详情
6403590090
女装
261条
详情
6405200090
玩具
181条
详情
6406100090
后包
164条
详情
6405200090
毛线
181条
详情
4823909000
用纸
1350条
详情
4821100000
标贴
987条
详情
6402992900
造型
839条
详情
6405901000
无尘
63条
详情
3926400000
饰品
3281条
详情
6403990090
低帮
595条
详情
8541300000
可控
72条
详情
6402200000
沙滩
147条
详情
6401921000
潜水
57条
详情
6405101000
劳保
23条
详情
6402992900
男单
839条
详情
6402992900
样品
839条
详情
9021100000
康复
367条
详情
6403400090
安全
121条
详情
6405200090
女板
181条
详情
6402992900
女式
839条
详情
6405101000
女式
23条
详情
6405200090
羽毛
181条
详情
6405909000
地板
29条
详情
6402992900
工艺
839条
详情
6401990000
潜水
67条
详情
6401990000
胶水
67条
详情
6402190090
厨房
118条
详情
6402910000
劳防
314条
详情
6403190090
赛车
118条
详情
6403919990
远足
179条
详情
6404110000
防滑
130条
详情
6405200090
芭蕾
181条
详情
8308100000
配饰
1369条
详情
8308100000
带头
1369条
详情
3926909090
带扣
16342条
详情
8451900000
熨斗
298条
详情
6402992100
无尘
147条
详情
6403190090
爵士
118条
详情
6403990090
宝宝
595条
详情
6402992100
样品
1条
详情
8480790090
模具
587条
详情
8308100000
饰品
1369条
详情
3926909090
架子
16342条
详情
9506701000
冰刀
57条
详情
8480719090
模具
731条
详情
6405901000
按摩
63条
详情
6403990090
保暖
595条
详情
9506919000
弹跳
1128条
详情
0207420000
动动
4条
详情
3405100000
油膏
74条
详情
9506290000
滑水
293条
详情
9506701000
头套
57条
详情
9506702000
绑腿
192条
详情
9506702000
头套
192条
详情
9506702000
滑溜
192条
详情
6405109090
厨房
40条
详情
6405909000
功能
29条
详情
3926909090
线圈
1条
详情
6401109000
防砸
11条
详情
6402992100
健步
147条
详情
6403200010
皮底
4条
详情
6403200090
皮底
63条
详情
6403911990
远足
247条
详情
6403911990
徒步
247条
详情
6404110000
芭蕾
130条
详情
6404110000
跑步
130条
详情
londing...
X