hscode
商品描述
实例汇总
详情
8543709990
转子装置
1612条
详情
8505111000
转子
1条
详情
8505190090
转子
259条
详情
8503009090
转子
1条
详情
8503009090
电机转子
1条
详情
8503009090
转子
2015条
详情
8503009090
座钻转子
1条
详情
8503009090
转子(UC30)
2015条
详情
8503009090
转子(UC60)
2015条
详情
8503009090
钢注塑转子
1条
详情
8505909090
电机转子
1条
详情
8505909090
离合器转子
298条
详情
8503009090
电机转子总成
1条
详情
8511909000
电机零件转子
1条
详情
8503009090
电机转子部件
1条
详情
8511201000
电机转子组合
1条
详情
8511909000
电机转子组件
1条
详情
8479899990
水泵转子设备
1039条
详情
8511909000
电机转子组件等
1条
详情
8503009090
电机配件(转子体)
1条
详情
8511909000
电机零件(转子等)
1条
详情
8503009090
座钻配件(转子
2015条
详情
8511909000
电机转子定子组件
1条
详情
8505909090
转子/电制动器零件
1条
详情
8511909000
电机转子 MAGNETO ROTOR
1条
详情
8511909000
电机转子 FLYWHEEL COMP
1条
详情
8503009090
电机配件:转子配叶轮
1条
详情
8481901000
式换向阀零件(转子)
1条
详情
8511909000
电机零件(电机转子)
1条
详情
8503009090
水轮发电机转子轭端板
1条
详情
8511901000
行星减速起动机转子
1条
详情
8501510090
三相无刷永转子电机
1条
详情
8511909000
电机转子部件 SPARE PARTS
1条
详情
8479909090
力搅拌机用零件(转子头)
1条
详情
8503009090
发电机零部件(励转子)
1条
详情
8511909000
电机零部件(定子和转子)
1条
详情
8511909000
转子组/2.324KG/组,产生
1条
详情
8511909000
转子组/2.232KG/台,产生
1条
详情
8511909000
发电机零件 承件 转子
1条
详情
8511909000
发电机零件 转子 极 盖子等
1条
详情
8511909000
发电机零件 转子 铁芯等
1条
详情
8511909000
发电机零件 转子 衬套等
1条
详情
8511909000
发电机零件 极 托架 转子
1条
详情
8511909000
发电机零件 盖子 转子 极等
1条
详情
8511909000
发电机零件 托架 转子
1条
详情
8511909000
发电机零件 定子 转子
1条
详情
8511909000
发电机零件 夹片 转子
1条
详情
8511909000
摩托车汽油发动机电机转子
1条
详情
8501510090
三相无刷永转子电机转子
1条
详情
8501510090
三相无刷永转子电机定子
1条
详情
8511909000
发电机零件 转子 盖总成
1条
详情
8505909090
转子/电转换器用零部件
298条
详情
8503009090
发电机零件(励转子) 2PCS
1条
详情
8503009090
交流发电机零配件(励转子)
1条
详情
8511909000
发电机零件 极 绕线盘 转子
1条
详情
8501510090
三相永转子电机用定子转子
1条
详情
8511909000
发电机零件 盖总成 转子
1条
详情
8505909090
电动机电制动器零件(转子
1条
详情
8511909000
发电机零件 极 盖总成 转子
1条
详情
9031809090
测试转子通量大小用检具
1条
详情
8511909000
电机零件(转子总成,极线圈等)
1条
详情
8466939000
座钻用零件(转子,电路板,支撑架)
1条
详情
9026209090
悬浮转子真空计测量系统/型号:SRG
1条
详情
8503009090
水轮发电机转子轭及极装配组件
1条
详情
8511209000
摩托车配件:电器件组件(电机转子)
1条
详情
8511909000
电机零件(极线圈,转子总成,电刷盖)
1条
详情
8503009090
电机配件(壳体,定子,转子,励套)
1条
详情
8503009090
发电机零件:励转子 3PCS EXCITER ROTOR
1条
详情
8511909000
起动电机配件(转子,电线圈,单向器)
1条
详情
8511909000
电机零件(极线圈,电刷盖,转子总成,刷架,限位圈)
1条
详情
8511909000
发电机零件 夹片 转子 止动环总成 绕线盘 风叶总
1条
详情
8501530090
多项交流马达(FICO,利用转子通电产生场后旋转的原理带动部件运动,交流,三相,功率>75KW,切筋机用)
1条
详情
8501510090
多项交流马达(FICO,利用转子通电产生场后旋转的原理带动部件运动,交流,三相,功率小于750W,切筋机用)
1条
详情
8543709990
1612条
详情
8543909000
580条
详情
8505909090
298条
详情
8505119000
石/未电
1条
详情
8505909090
器用充线圈
298条
详情
8505909090
机用线圈
1条
详情
8543909000
机专用零件:
1条
详情
8505119000
1条
详情
9606290090
铁扣
391条
详情
8505190090
橡胶
259条
详情
8511209000
飞轮
22条
详情
8437109000
选机
26条
详情
8505111000
稀土
165条
详情
8431390000
铁片
819条
详情
8505119000
铁块
372条
详情
8536500000
开关
1541条
详情
8505190090
铁芯
259条
详情
8474100000
选机
92条
详情
8540710000
控管
19条
详情
8505190090
器件
259条
详情
8505111000
器件
165条
详情
8505119000
铁扣
372条
详情
8204110000
扳手
306条
详情
8505119000
铁片
372条
详情
8505909090
器件
298条
详情
8308100000
铁扣
1369条
详情
8505119000
器件
372条
详情
8505119000
铁芯
372条
详情
8529905000
控管
269条
详情
8505909090
夹头
298条
详情
8504901900
铁心
489条
详情
8505119000
钢粒
372条
详情
8536500000
控管
1541条
详情
8505909090
钥匙
298条
详情
9606290090
钮扣
391条
详情
8505119000
铁环
372条
详情
8505190090
铁板
259条
详情
8505901000
底座
21条
详情
8714100090
线圈
1条
详情
8523292100
带头
16条
详情
7310211000
粉盒
19条
详情
9014100000
罗盘
43条
详情
8467991000
铁盒
1条
详情
8505119000
性器
372条
详情
8503001000
极板
194条
详情
8505119000
铁球
372条
详情
8308900000
铁扣
542条
详情
8505119000
格栅
1条
详情
8505190090
格栅
1条
详情
8505119000
铁管
1条
详情
8505119000
吸铁
372条
详情
8505190090
圆片
1条
详情
7117190000
饰物
1条
详情
8547100000
套管
1条
详情
8505119000
钢片
1条
详情
8543709990
冲头
1612条
详情
8505119000
橡塑
372条
详情
8505119000
橡胶
372条
详情
8505111000
铁片
165条
详情
8302500000
挂钩
1条
详情
8421299090
滤器
1条
详情
4002991900
胶粒
1条
详情
8531901000
铁门
1条
详情
8505190090
滑轮
1条
详情
8505190090
圆环
1条
详情
8505190090
胶带
1条
详情
8505119000
铁棒
1条
详情
8505119000
吸盘
1条
详情
8505190090
铁链
1条
详情
8505119000
导体
1条
详情
8505190090
铁块
1条
详情
8505119000
铁架
1条
详情
8505190090
胶片
1条
详情
8505119000
方吸
1条
详情
8474900000
滚筒
1条
详情
8505190090
橡塑
1条
详情
8505909090
铁环
1条
详情
8301400000
铁锁
1条
详情
8505190090
性体
1条
详情
8505190090
相框
1条
详情
8505119000
牛胃
1条
详情
8505190090
底盘
1条
详情
8505909090
配件
1条
详情
8505119000
手柄
1条
详情
8505119000
钢块
1条
详情
8505119000
关节
1条
详情
8301100000
挂锁
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
8505190090
塑料
1条
详情
8505190090
铁粉
1条
详情
8474100000
机器
1条
详情
9015800090
倾角
1条
详情
6903900000
坩埚
1条
详情
8503009090
极板B
2015条
详情
8503001000
极板B
194条
详情
8503001000
极板C
194条
详情
8505190090
器件3
1条
详情
8505909090
器件2
1条
详情
8505909090
器件1
1条
详情
8505909090
器件 1
298条
详情
8504901900
(铁)芯
1条
详情
8505909090
器件.3
1条
详情
8505909090
器件 2
1条
详情
8505119000
保持器
372条
详情
8505909090
线圈
298条
详情
8483300020
阻尼器
48条
详情
8536490000
继电器
847条
详情
8505119000
方块625
1条
详情
8531901000
防盗门
1条
详情
8503009090
接线柱
1条
详情
8531901000
传感器
1条
详情
8505111000
过滤棒
1条
详情
8511201000
发电机
1条
详情
8531901000
卷闸门
1条
详情
8474100000
选矿机
1条
详情
8302500000
铁门钩
1条
详情
8543709990
感应器
1条
详情
9031809090
感应器
1条
详情
8505111000
组合件
1条
详情
3926909090
屏蔽带
1条
详情
7320109000
钢片簧
1条
详情
7907009000
HA010铁扣
1条
详情
8473301000
读写铁心
305条
详情
9014100000
定向罗盘
43条
详情
8505909090
旋转吸盘
298条
详情
8505119000
铷铁硼胶
372条
详情
8471709000
盘整列柜
129条
详情
8708949001
塑料铁架
1条
详情
8487900000
水冷控管
492条
详情
8505119000
组件 30pcs
1条
详情
8544422900
定位尾线
532条
详情
8474100000
选机
92条
详情
8474100000
脱水选机
1条
详情
8529909090
雷达控管
1512条
详情
8511209000
飞轮组件
22条
详情
8505119000
组件 16pcs
1条
详情
8505909090
线圈吸盘
1条
详情
8511209000
点火飞轮
22条
详情
8480600000
铁心模具
1条
详情
8540710000
船用控管
19条
详情
8505119000
组件 20pcs
1条
详情
8505119000
组件 25pcs
1条
详情
8531809000
门铃装置
1条
详情
8514200090
加热装置
1条
详情
8505119000
识别标签
1条
详情
8540710000
微波控管
1条
详情
8540710000
雷达控管
1条
详情
8540710000
脉冲控管
1条
详情
8503009090
主动轴承
1条
详情
9404909000
性健康枕
1条
详情
4819200000
铁扣纸盒
1条
详情
8505909090
外轮组件
1条
详情
8505190090
橡胶卷材
1条
详情
8437109000
选机
26条
详情
9404909000
性保健枕
1条
详情
8505119000
组件 10pcs
1条
详情
8504901900
方块切割
1条
详情
8518900090
喇叭铁板
1条
详情
8474100000
带式选机
1条
详情
8474100000
辊式选机
1条
详情
9404909000
性健康被
1条
详情
4819500000
翻盖铁盒
1条
详情
8501530090
轴承电机
1条
详情
7117190000
保健面包
1条
详情
8540710000
同轴控管
1条
详情
7117900000
圆珠项链
1条
详情
8523211000
全涂
1条
详情
3926901000
选机皮带
1条
详情
8505190090
橡胶车贴
1条
详情
8505111000
湿式选机
1条
详情
8474100000
选机
1条
详情
8505190090
塑料铁棒
1条
详情
8308100000
金属挂钩
1条
详情
8505190090
窗帘铁扣
1条
详情
8505119000
圆孔铁棒
1条
详情
8503009090
飞轮总成
1条
详情
8540710000
控管总成
1条
详情
8474100000
选机设备
1条
详情
8437109000
滚筒选机
1条
详情
8474900000
稀土滚筒
1条
详情
8474100000
干选滚筒
1条
详情
8505119000
性器组件
1条
详情
8505909090
铁制刀架
1条
详情
8474900000
选机备件
1条
详情
8505119000
心形铁片
1条
详情
8505119000
异方性吸
1条
详情
8505119000
铁锁钥匙
1条
详情
8505119000
铁锁锁体
1条
详情
8505190090
橡胶
1条
详情
9014100000
船用罗盘
1条
详情
8505909090
耦合器盖
1条
详情
9018199000
导航系统
1条
详情
8477800000
200型选机
1条
详情
8505119000
组件 400pcs
1条
详情
8505119000
组件 16pcs
1条
详情
8503009090
极板C组件
2015条
详情
8505119000
铁棒5200PCS
1条
详情
8505119000
组件 200pcs
1条
详情
8503001000
极板C组件
194条
详情
8505119000
组件 100PCS
1条
详情
8505190090
胶片 10件
1条
详情
8474900000
选机 滚筒
1条
详情
8505119000
组件 186pcs
1条
详情
8505119000
组件 1038PCS
1条
详情
8474100000
CTB-1021选机
1条
详情
8505119000
铁棒12000PCS
1条
详情
8505119000
组件 2325pcs
1条
详情
8505119000
组件 2100PCS
1条
详情
8505119000
组件 1100pcs
1条
详情
8714100090
(发)电机盖
1条
详情
8505190090
钢(橡胶)
1条
详情
8505119000
钢(未充)
1条
详情
8505119000
组件 1250PCS
1条
详情
8505119000
组件 2180pcs
1条
详情
9026900000
浮子液位计
1014条
详情
2604000090
含镍黄铁矿
18条
详情
2604000001
含镍黄铁矿
13条
详情
8536490000
保持继电器
847条
详情
8505111000
铁氧体橡胶
165条
详情
8466300000
铁水分离器
288条
详情
8540710000
控管(旧)
19条
详情
8708309990
线圈传感器
1条
详情
8511309000
摩托车线圈
1条
详情
8504500000
N/S极充线圈
1条
详情
8471709000
光盘驱动器
129条
详情
9031809090
特性测试仪
1条
详情
9031809090
性能测试仪
1条
详情
8503009090
发电机飞轮
2015条
详情
8505111000
稀土 20000PCS
1条
详情
8505111000
器件 20000片
1条
详情
8505111000
器件 20000PCS
1条
详情
8205590000
铁制捡拾器
1816条
详情
8504901900
铁氧体铁芯
1条
详情
8302600000
强力铜门吸
1条
详情
8540710000
捷变频控管
1条
详情
8306299000
贱金属铁球
1370条
详情
8503009090
极板B 2000PCS
1条
详情
8540710000
加速器控管
1条
详情
8536411000
保持继电器
212条
详情
7117190000
性保健项链
1条
详情
8540710000
可调谐控管
1条
详情
8532241000
介质电容器
209条
详情
8531901000
卷闸防盗门
1条
详情
9026100000
浮子液位计
466条
详情
8479820090
电炉搅拌器
409条
详情
7117190000
性保健饰品
1条
详情
9404909000
性健康睡枕
1条
详情
8505111000
器件 10300PCS
1条
详情
8505111000
器件 10000片
1条
详情
8505111000
器件 10000PCS
1条
详情
9404290000
生态旅行垫
1条
详情
8505111000
铁板固定器
1条
详情
8505111000
器件 11000片
1条
详情
9015300000
阻尼水准仪
1条
详情
8437900000
选机用
1条
详情
8540710000
微波炉控管
1条
详情
9018499000
平均咬合架
1条
详情
8503009090
发电机极板
1条
详情
8474100000
2CTB-1018选机
1条
详情
8473309000
卡卡头机芯
1条
详情
7117900000
性保健手镯
1条
详情
8505190090
正方形铁扣
1条
详情
8531100000
铝制感应器
1条
详情
8505190090
塑胶性用品
1条
详情
8505909090
铁氧体器件
1条
详情
8505190090
橡胶冰箱贴
1条
详情
8505190090
铁环 29180PCS
1条
详情
9031200090
控管测试台
1条
详情
8543709990
旋转编码器
1条
详情
8505909090
耦合器隔板
1条
详情
8516909000
控管安装板
1条
详情
8505190090
胶片/已充
259条
详情
8474100000
选机 160*800mm
1条
详情
8505111000
器件 20000片
1条
详情
8505111000
器件 10000片
1条
详情
8505190090
塑胶性用品1
1条
详情
8474100000
SLON-2500 选机
1条
详情
8477800000
CXJ-200型选机
1条
详情
8474100000
SLON-2000 选机
1条
详情
9018199000
C-100刺激线圈
1条
详情
8523410000
光盘(EM1-9100C)
1条
详情
8523410000
光盘(EDM-9100C)
1条
详情
8523410000
光盘(EDM-4800C)
1条
详情
8505119000
组件(吸力件)
1条
详情
8540710000
控管 2M219KD525
1条
详情
8505119000
体(飞轮)
1条
详情
8540710000
控管 2M218JD623
1条
详情
8540710000
控管 2M218JD622
1条
详情
8540710000
控管 2M218HD623
1条
详情
8540710000
控管 2M218HD622
1条
详情
8523410000
光盘(EDM-2300C)
1条
详情
8505119000
12000高斯铁棒
1条
详情
9018199000
刺激线圈支臂
1条
详情
9031900090
强度检测装置
1条
详情
9026900000
信号转换装置
1条
详情
8537109090
旧充机电装置
1条
详情
8541900000
柔性氧化铁芯
1条
详情
8529109090
微型吸盘天线
1条
详情
9404909000
性保健多用被
1条
详情
8437900000
选机用布料器
1条
详情
8529109090
中型吸盘天线
1条
详情
8474100000
辊式干法选机
1条
详情
8511901000
发电机接触器
1条
详情
9106100000
卡式门禁设备
1条
详情
9106100000
卡式门禁主机
1条
详情
8512900000
汽车门感应器
1条
详情
8474900000
超强稀土滚筒
1条
详情
8511209000
飞轮FLYWHEEL COMP
22条
详情
3926909090
塑料扣具:石锁
1条
详情
9018199000
MCF-B65刺激线圈
1条
详情
8421219990
100T分离净水站
1条
详情
8421219990
CM1K分离净水站
1条
详情
8504901900
MNZN铁氧体
1条
详情
8474900000
选机零件:线圈
1条
详情
9017800000
钢卷尺371W白色
1条
详情
9017800000
钢卷尺571E白色
1条
详情
8474100000
选机(全套散件)
1条
详情
8413910000
泵用零件(主动)
1条
详情
8504401300
盘库用电源 250W
1条
详情
9018139000
体液氦虹吸装置
1条
详情
8479899990
铁片安装机组件
1条
详情
9026900000
翻转液位传感器
1条
详情
6212101000
保健型硅胶胸罩
1条
详情
8303000000
卡式电子保险箱
1条
详情
8479899990
橡胶骨架成型机
1条
详情
8541900000
微波电子管系统
1条
详情
8504401300
盘库用电源 1000W
1条
详情
8503009090
极板C组件 1000PCS
1条
详情
9015900090
测厚仪探头总成
1条
详情
8474900000
选机零件/介质盒
630条
详情
8537101190
控制器-上放大器
948条
详情
8474900000
选机零件:介质盒
1条
详情
8505119000
看板架配件-铁板
1条
详情
8505111000
稀土永体(未充)
165条
详情
8483300020
阻尼器/PERMA-TORK牌
48条
详情
8714100090
2A000085 (发)电机盖
1条
详情
8505119000
看板架配件(铁板)
1条
详情
8511209000
摩托车配件(飞轮)
1条
详情
8511909000
汽车配件(传感器)
1条
详情
8505111000
稀土永体(末冲)
1条
详情
8540999000
控管零件(连接环)
1条
详情
8540999000
控管零件(波导管)
1条
详情
8540999000
控管零件(抑制环)
1条
详情
8473309000
头盖(带机零件)
1条
详情
8505190090
窗帘杆配件(铁扣)
1条
详情
8505190090
其他永体(橡胶)
1条
详情
8474900000
选机零件,介质盒
630条
详情
8505119000
电梯部件(铁片)
372条
详情
8540710000
控管(旧)修理费
19条
详情
8474900000
选机链条传动装置
1条
详情
8504901900
材料铁粉芯片
1条
详情
8431390000
布圈携带圈用铁片
819条
详情
9029102000
感应式车速里程表
1条
详情
8477900000
拉丝机卷绕整锭件
1条
详情
8474100000
干式高速滚筒选机
1条
详情
8533900000
(瓷)棒/电阻器零件
1条
详情
8474100000
选机 TLYL-0507(2500GS)
1条
详情
8540710000
控管/Axcellus牌/319371
1条
详情
8505190090
橡塑(已充)10080个
1条
详情
8505190090
橡塑(已充)25000个
1条
详情
3926901000
打印机零配件(铁盖)
4015条
详情
8474900000
选矿设备配件(滚筒)
1条
详情
8505909090
吸盘B/电感应线圈
1条
详情
8505190090
非金属条/未上/A10
1条
详情
8503009090
极板,AU微电机零件
2015条
详情
8505190090
非金属条/未上/A16
1条
详情
8538900000
避雷器配件(外套等)
1条
详情
8505111000
30%稀土永体(未充)
1条
详情
8505190090
铁扣(窗帘装饰配件)
1条
详情
8505909090
铁片(NR2彩片专用)
1条
详情
8548900002
平衡滤波器(铁氧体)
1条
详情
9503008900
益智玩具(铁球游戏)
1条
详情
8505190090
非金属条/未上/A25
1条
详情
9503008900
智力玩具(铁球游戏)
1条
详情
8505190090
橡胶(非金属永体)
1条
详情
8505190090
非金属条/未上/A18
1条
详情
8505190090
非金属条/未上/A20
1条
详情
8529909090
雷达设备零件,控管
1512条
详情
8505190090
石板C/已裁剪291MMX10MM
1条
详情
8505190090
产品(珠) 16000pcs
1条
详情
8302410000
锌压铸铁窗扣组装件
1条
详情
8474100000
全自动泥浆选机
1条
详情
8474100000
立环脉动高梯度选机
1条
详情
8511201000
发电机配件(飞轮)
1条
详情
8474100000
水冷型电浆料选机
1条
详情
8473309000
彩色显示器会聚组件
1条
详情
8505119000
铁氧体铁(不充
1条
详情
9015800090
罗盘测试工具(旧)
1条
详情
8538900000
断路器专用零件支架
1条
详情
8505119000
金属环/CT机用/石制
372条
详情
7318240000
支撑销/合金钢和铁制
1268条
详情
8480600000
瓷砖模具配件:吸上板
1条
详情
8536500000
控管开关/1000-5000个/KG
1条
详情
8540710000
控管(微波炉备用部品)
19条
详情
8505909090
传感器专用零件(环)
1条
详情
8505909090
自动络筒机配件(线圈)
1条
详情
8503001000
[深]电机用零件(极板C)
1条
详情
8503001000
[深]电机用零件(极板B)
1条
详情
8540999000
控管零件(功率调节器)
1条
详情
8543709990
12位分辨率旋转编码器
1条
详情
8511209000
其他点火电机、飞轮
22条
详情
8474100000
CTB1050X2400永筒式选机
1条
详情
8511909000
分电器零件(感应器)
1条
详情
9503006000
智力玩具:木制钓鱼游戏
1条
详情
8474100000
XCTB1050X3000永筒式选机
1条
详情
8505190090
钢,铁(已化,未充)
1条
详情
9028901000
电表计数器零件(环带轴)
137条
详情
8508701000
吸尘器零件,线路板,控管
488条
详情
8505909090
体(与电子线圈配置用)
1条
详情
7117110000
仿首饰:项链铁扣 成人用
1条
详情
8540710000
控管(微波炉备用部品)
19条
详情
8540710000
控管(微波炉备用部件)
1条
详情
8523492000
刺激器100HZ升级软件/光盘
1条
详情
8522902300
录像机用头零件:芯片
1条
详情
9026100000
内置高压环式液位传感器
1条
详情
8503001000
[深]电机用零件(极板组件)
1条
详情
8540710000
微波干燥杀菌机零件-控管
1条
详情
8511909000
分电器零件(感应器) 10000PCS
1条
详情
8531901000
家庭安防系统配件(感应门)
1条
详情
8540999000
控管零件(控管阴极压环)
1条
详情
8548900090
平衡滤波器(材质为铁氧体)
1条
详情
9028901000
电表计数器零件(环带轴)
137条
详情
8474900000
选矿机专用零件中心极铁芯
1条
详情
9031809090
保持继电器综合参数测试仪
1条
详情
8540710000
控管Magnetron Kit for the 1600-Kit
1条
详情
9503006000
木制玩具(铁笔游戏-波浪等)
1条
详情
8474900000
CTB1050X2400永筒式选机筒体
1条
详情
londing...
X