hscode
商品描述
实例汇总
详情
8453200000
制作修理机器
104条
详情
8453200000
修理机器
104条
详情
8453200000
制作机器
104条
详情
8453200000
制作机器:圆盘式射出成型
1条
详情
8453200000
毛皮及其他皮革的制作修理机器
104条
详情
8453800000
毛皮及其他皮革的制作修理机器
22条
详情
4107920090
牛皮革/制作用/剖层
119条
详情
4002599000
橡筋,用于制作,外观为白色带状
144条
详情
4107910090
牛皮革/制作用/740.2平方英尺/32张
1条
详情
4107910090
牛皮革/制作用/1013.5平方英尺/42张
1条
详情
4002119000
丁苯胶乳,用于制作垫等,乳白色液体,
42条
详情
4115200090
粒面剖层整张牛皮革边角料,制作用.
1条
详情
4002599000
丁腈橡胶NBR3350,用于制作底,规则块状。
144条
详情
4107999090
牛皮革/制作用/牛皮/有剖层/整张无粒面
87条
详情
6402910000
1条
详情
6402190090
儿童
1条
详情
6403911190
牛皮
1条
详情
6402910000
(PU)
1条
详情
6406909900
零件
1条
详情
6403919990
男装牛皮
179条
详情
6402991000
橡胶制
49条
详情
6403990090
女士高帮
1条
详情
6403990090
牛皮/40-46#
1条
详情
6404110000
男装高统布
130条
详情
7419999900
铜制展示架
815条
详情
6406909900
零件:后套
1条
详情
6401929000
塑料(女式雨)
1条
详情
6401929000
塑料(儿童雨)
1条
详情
6403990090
(非运动)
1条
详情
6403919990
男装猪皮/6-10#
1条
详情
6403919990
男装牛皮/7-10#
1条
详情
6403919990
男装牛皮/6-10#
1条
详情
6402910000
塑料制面短筒
1条
详情
8453200000
面曲线定型机
1条
详情
6403919990
男装牛皮/7-10码
1条
详情
6406909900
零件(PVC底片)
1条
详情
6401929000
塑料(中学生雨)
1条
详情
6402120090
全橡胶越野滑雪
38条
详情
6403120090
皮革制面的滑雪
12条
详情
6403400090
男装牛皮金属头
121条
详情
6403919990
男装牛皮短统
179条
详情
6406100090
牛皮革制高筒
1条
详情
6403400090
防化PVC防化安全
1条
详情
6406909900
其他材料制零件
1条
详情
6403919990
男装牛皮/40-47码
1条
详情
6403919990
男装牛皮/短统
179条
详情
6403919990
男装牛皮/10.5-3.5#
1条
详情
6402910000
塑料制面短筒(F21)
1条
详情
6403919990
男装猪皮/10.5-14.5#
1条
详情
6403919990
男装猪皮/10.5-13.5#
1条
详情
6403919990
男装牛皮/10.5-14.5#
1条
详情
6403919990
男装牛皮/10.5-13.5#
1条
详情
6403911990
男装工作/10.5-13.5#
1条
详情
6403919990
男式牛皮/10.5-13.5#
1条
详情
6403190090
皮革制面的运动
118条
详情
6403919190
男装牛皮1-13#,女装
31条
详情
6403919990
男装牛皮短统
179条
详情
6403919990
男装牛皮/短统
179条
详情
7907009000
摩托赛车配件,头等
569条
详情
6403919990
男装牛皮/10.5-14.5码
1条
详情
6403919990
男装牛皮/10.5-13.5码
1条
详情
6405901000
女式羊剪绒长统1873
1条
详情
6403919990
女装牛皮A/短统
179条
详情
6403911990
男装牛皮(低统)/4-16#
1条
详情
6403120090
其他皮革制面的滑雪
12条
详情
6403911990
男装牛榔皮短统/11-16#
1条
详情
6405200090
针织点塑底 KNIT SLIPPERS
181条
详情
6406909900
其他材料制零件(楦)
1条
详情
6403190090
皮革制面的其他运动
118条
详情
6403919990
男装猪皮/7-10码/已过踝
1条
详情
6403919990
男装猪皮/6-10码/已过踝
1条
详情
6403919990
男装牛皮/7-10码/已过踝
1条
详情
6403919990
男装牛皮/6-10码/已过踝
1条
详情
6403400010
其他含野生动物皮革面
5条
详情
6404110000
纺织材料制面的运动
130条
详情
6403990090
真皮女(橡胶或塑料底)B
1条
详情
6403990090
真皮女(橡胶或塑料底)A
1条
详情
6403990090
测试用皮革制中/高统()
1条
详情
6403919990
男装猪皮/10.5-14.5已过踝
1条
详情
6403190010
野生动物皮革制面运动
22条
详情
6402190010
含濒危动物毛皮其他运动
4条
详情
6403120010
野生动物皮革制面的滑雪
3条
详情
6405200010
羊毛毡呢制内底及面的
7条
详情
6403400090
装有金属护头的皮革面
1条
详情
6403919990
男装猪皮10.5-13.5码/已过踝
1条
详情
6403919990
男装牛皮/10.5-14.5码已过踝
1条
详情
6403919990
男装牛皮/10.5-13.5码已过踝
1条
详情
6403400090
装有金属护头的牛皮革面
121条
详情
6402992900
童装塑胶中统雨/塑料制外底
1条
详情
6403911990
男装牛榔皮短统/配牛皮/11-16#
1条
详情
6403400090
装有金属护头的其他皮革面
121条
详情
6403190010
野生动物皮革制面其他运动
22条
详情
6406901000
其他木制零件,活动式内底等
8条
详情
6403990090
男式沙漠/面100%牛皮底100%橡胶
1条
详情
6402190090
橡胶、塑料制底及面的其他运动
118条
详情
6403990090
其他皮革制面的其他,软底宝宝
595条
详情
6403990090
男式沙漠/面100%牛皮,底100%橡胶
1条
详情
6401929000
童装塑胶中统雨/型体Batman Rain Boot
1条
详情
6403400090
装有金属护头的皮革面(安全)
1条
详情
6403911990
牛皮二层革制面橡胶制底的短筒
1条
详情
6402120090
滑雪/高统 无金属头 面塑胶 底橡胶
38条
详情
6403990090
男式沙漠/面60%山羊皮40%牛皮底100%橡胶
1条
详情
8411910000
修理
98条
详情
8409919990
修理
1748条
详情
8409911000
修理
308条
详情
8708309500
修理
106条
详情
4016931000
修理
1735条
详情
8484900000
修理
192条
详情
8708999990
修理
3112条
详情
8409999990
修理
1005条
详情
8431431000
修理
913条
详情
8431499900
修理
1342条
详情
8708920000
修理
556条
详情
8413910000
修理
2875条
详情
8409991000
修理
2784条
详情
8414909090
修理
2741条
详情
8708999990
修理
3112条
详情
8409999100
修理
640条
详情
8201600090
修理
178条
详情
8206000000
修理
293条
详情
8431209000
修理
660条
详情
4016939000
修理
1254条
详情
8716800000
修理
316条
详情
8714100090
修理
1648条
详情
8708939000
修理
380条
详情
4202129000
修理
2820条
详情
4202920000
修理
2257条
详情
4202920000
修理
2257条
详情
8413910000
修理
2875条
详情
3824999990
修理
1条
详情
8466939000
修理
1条
详情
8708299000
修理
4134条
详情
8503009090
修理
2015条
详情
8206000000
修理
1条
详情
8205590000
修理
1条
详情
9403200000
修理
1条
详情
8414909090
修理包1
2741条
详情
8414909090
修理包2
2741条
详情
8708999990
H-修理
3112条
详情
8708991000
2"修理
1条
详情
8484100000
修理垫片
442条
详情
8205590000
修理组套
1816条
详情
8301600000
修理件组
976条
详情
8409919990
修理套装
1748条
详情
8484900000
修理组件
192条
详情
8206000000
修理工具
293条
详情
9401790000
修理坐车
694条
详情
8505909090
修理线圈
1条
详情
8205590000
修理工具
1816条
详情
8205900000
修理套装
1条
详情
8431100000
修理支架
1条
详情
9401790000
修理坐凳
1条
详情
8204110000
修理扳手
1条
详情
8716800000
修理躺车
1条
详情
8708999990
修理套件
1条
详情
8414909090
修理
1条
详情
8413910000
修理
1条
详情
8206000000
修理
1条
详情
4202220000
修理
1条
详情
4016931000
O型修理
1条
详情
4016939000
垫片修理
1254条
详情
4016931000
密封修理
1735条
详情
8484900000
油封修理
192条
详情
8414909090
转向修理
2741条
详情
8409919990
气缸修理
1748条
详情
8708999990
主销修理
3112条
详情
8431431000
环形修理
913条
详情
8413603190
泵浦修理
53条
详情
8467991000
修理零件组
1784条
详情
8409999100
气泵修理
640条
详情
8708999990
制动修理
3112条
详情
8484900000
垫片修理
192条
详情
8484900000
修理包套件
192条
详情
8708295900
后桥修理
540条
详情
8206000000
机器修理
293条
详情
8207199000
化石修理
180条
详情
8302300000
机车修理
667条
详情
8708949090
修理配件包
1条
详情
8484200090
密封修理
262条
详情
8431209000
分泵修理
660条
详情
8708999990
球笼修理
3112条
详情
8483300090
轴瓦修理
473条
详情
8708309100
活塞修理
38条
详情
8708507990
球笼修理
152条
详情
4017002000
橡胶修理
1条
详情
4202920000
塑料修理
2257条
详情
8414909090
修理包120PCS
1条
详情
4202129000
化纤修理
2820条
详情
4016931000
密封修理
1条
详情
4202220000
主销修理
1条
详情
4202129000
塑料修理
2820条
详情
4202920000
化纤修理
2257条
详情
4202220000
轴承修理
1条
详情
8482990000
轴承修理
1条
详情
8533400000
电阻修理
1条
详情
8708999990
时归修理
3112条
详情
8544302090
线束修理线
1条
详情
8714100090
支架修理
1条
详情
8708309500
动器修理
1条
详情
8431390000
主阀修理
819条
详情
8483900090
球笼修理
1639条
详情
8708309400
制动修理
118条
详情
8716800000
车底修理
1条
详情
8716800000
修理用躺车
1条
详情
8205900000
刹车修理
1条
详情
8708999990
时规修理
1条
详情
8487900000
油封修理
1条
详情
8708999990
轮胎修理
1条
详情
8708999990
正时修理
1条
详情
8413910000
水泵修理
1条
详情
8413910000
油泵修理
1条
详情
8205400000
水嘴修理
1条
详情
8708941000
转向修理
1条
详情
8513109000
车用修理
1条
详情
8708507990
外轮修理
1条
详情
8708309990
手刹修理
1条
详情
8708409199
换挡修理
1条
详情
8409919990
气门修理
1条
详情
8205510000
车痕修理
1条
详情
8716800000
修理躺板车
1条
详情
3923500000
盖头修理
1条
详情
8708701000
轮轴修理
1条
详情
8206000000
轮毂修理
1条
详情
8431499900
轮毂修理
1条
详情
4016931000
垫圈修理
1条
详情
7616999000
铝制修理
1条
详情
8467991000
研磨修理
1条
详情
8708309990
卡钳修理
1条
详情
8708999990
档位修理
1条
详情
8503009090
电机修理
1条
详情
8205590000
雨刮修理
1条
详情
8467991000
砂磨修理
1条
详情
8409999100
制动修理
1条
详情
8205590000
水阀修理
1条
详情
8708999990
球头修理
1条
详情
8409919930
连杆修理
1条
详情
8479909090
零件修理
1条
详情
8512900000
喇叭修理
1条
详情
8414909090
连杆修理
1条
详情
8431499900
车顶修理
1条
详情
8205590000
气缸修理
1条
详情
8484900000
备用修理
1条
详情
8409999100
喷嘴修理
1条
详情
8413910000
柱塞修理
1条
详情
8414909090
涡轮修理
1条
详情
8484900000
垫圈修理
1条
详情
8511909000
马达修理
1条
详情
8481901000
阀门修理
1条
详情
8708995900
车架修理
1条
详情
8708299000
踏板修理
1条
详情
8512900000
车灯修理
1条
详情
8206000000
车用修理
1条
详情
9405990000
大灯修理
1条
详情
8479899990
机械修理
1条
详情
8409999100
固件修理
1条
详情
9401901900
座椅修理
1条
详情
8708299000
滚柱修理
1条
详情
8413910000
叶片修理
1条
详情
7320209000
弹簧修理
1条
详情
7318159090
修理件,螺丝
899条
详情
7616991090
修理件,垫片
1829条
详情
4016931000
O型圈修理
1735条
详情
8716800000
修理车3240套
316条
详情
7318220090
修理包(垫片)
1002条
详情
8716800000
修理车,1620套
316条
详情
8716800000
修理车,1790套
1条
详情
8413910000
(泵用)修理
1条
详情
8708944000
转向节修理
79条
详情
4016931000
防喷器修理
1735条
详情
8424909000
喷枪修理套件
1020条
详情
8205900000
手表修理用针
297条
详情
8206000000
修理工具组件
293条
详情
4016931000
旋塞阀修理
1735条
详情
8708309500
制动缸修理
106条
详情
8708309400
制动钳修理
118条
详情
8484900000
密封圈修理
192条
详情
9032900090
传感器修理
953条
详情
8708999990
制动蹄修理
3112条
详情
8708920000
消音器修理
556条
详情
8431431000
双闸板修理
913条
详情
8431431000
单闸板修理
913条
详情
8431499900
方向机修理
1342条
详情
8708309200
制动蹄修理
68条
详情
4016931000
倾斜缸修理
1735条
详情
8708999990
发电机修理
3112条
详情
8708934000
助力器修理
87条
详情
8205590000
手动修理工具
1816条
详情
4016931000
气压缸修理
1735条
详情
4016931000
转向缸修理
1735条
详情
8414909090
空压机修理
2741条
详情
8205590000
轮胎修理工具
1816条
详情
8206000000
成套修理工具
293条
详情
8714100090
摩托车修理
1648条
详情
8205400000
轮胎修理组合
190条
详情
8205900000
眼镜修理工具
297条
详情
8708309600
刹车钳修理
51条
详情
8414909090
增压器修理
2741条
详情
8484200020
联轴器修理
46条
详情
8484900000
化油器修理
192条
详情
4016931000
密封圈修理
1735条
详情
7326909000
自行车修理
7487条
详情
8708939000
刹车泵修理
380条
详情
8206000000
密封件修理
293条
详情
8419500090
冷却器修理
233条
详情
8453200000
皮革修理机器
104条
详情
8453200000
毛皮修理机器
104条
详情
9801009000
飞机修理工具
15条
详情
4202920000
摩托车修理
2257条
详情
8467920000
空气钻修理
489条
详情
8205900000
修理螺纹模具
1条
详情
8503009090
发电机修理
2015条
详情
8708309100
制动器修理
38条
详情
9029209000
转速计修理
143条
详情
8511909000
发电机修理
1条
详情
8714100090
摩托车修理
1条
详情
4202220000
化纤面修理
2033条
详情
8708939000
离合器修理
380条
详情
4016931000
密封件修理
1条
详情
8409999100
喷油嘴修理
1条
详情
8206000000
船舶修理工具
293条
详情
8708941000
倾斜杆修理
1条
详情
4016931000
装卸机修理
1条
详情
8414901900
导流器修理
269条
详情
8484900000
刹车器修理
192条
详情
8474900000
破碎锤修理
1条
详情
8205900000
手表修理工具
1条
详情
8413910000
泥浆泵修理
1条
详情
8205590000
气嘴修理工具
1条
详情
8538900000
修理盒子套装
1条
详情
8708999990
化油器修理
1条
详情
8708507990
防尘套修理
1条
详情
8708949001
转向节修理
1条
详情
8708999990
后刹车修理
1条
详情
8708939000
转向柱修理
1条
详情
8708309990
制动器修理
1条
详情
8708409990
差速器修理
1条
详情
8302500000
自行车修理
1条
详情
8205510000
水管修理工具
1条
详情
8708309990
制动蹄修理
1条
详情
8483600090
离合器修理
1条
详情
8708935000
离合器修理
1条
详情
8419909000
干燥器修理
1条
详情
8409999990
气缸垫修理
1条
详情
8708999990
离合泵修理
1条
详情
8205590000
篷布修理工具
1条
详情
8206000000
轮胎修理工具
1条
详情
8409919990
发动机修理
1条
详情
8409999100
发动机修理
1条
详情
8716800000
移动式修理
1条
详情
8708409199
变速箱修理
1条
详情
8708999990
方向机修理
1条
详情
8205590000
水龙头修理
1条
详情
8205590000
皮带修理工具
1条
详情
8708309990
制动泵修理
1条
详情
8708999990
平衡杆修理
1条
详情
8708309200
助力泵修理
1条
详情
8708991000
牵引座修理
1条
详情
9401719000
摩托车修理
1条
详情
4016931000
汽缸垫修理
1条
详情
8205900000
起动机修理
1条
详情
8207199000
冲击器修理
1条
详情
8413910000
输油泵修理
1条
详情
8205590000
蓬布修理工具
1条
详情
8484100000
密封垫修理
1条
详情
8205590000
空调修理工具
1条
详情
8708999990
转向器修理
1条
详情
8511909000
单向器修理
1条
详情
8716800000
修理用平移车
1条
详情
8206000000
修理工具套装
1条
详情
8206000000
修理工具组套
1条
详情
8413910000
汽油泵修理
1条
详情
8301600000
开关锁修理
1条
详情
8716900000
平衡梁修理
1条
详情
3814000000
动平衡修理
1条
详情
8206000000
发动机修理
1条
详情
8205900000
眼镜修理套装
1条
详情
8205400000
修理眼镜工具
1条
详情
8205900000
自行车修理
1条
详情
8205900000
自行车修理
1条
详情
8206000000
钟表修理工具
1条
详情
8484200090
喷油泵修理
1条
详情
8708809000
控制臂修理
1条
详情
8708309990
制动钳修理
1条
详情
8714100090
制动钳修理
1条
详情
8425429000
摩托车修理
1条
详情
8205900000
刹车修理工具
1条
详情
8708309990
刹车蹄修理
1条
详情
8413910000
泵零件修理
1条
详情
7318290000
紧固件修理
1条
详情
8708309990
刹车片修理
1条
详情
8413910000
燃油泵修理
1条
详情
8483300090
主轴承修理
1条
详情
8205590000
曲轴修理工具
1条
详情
8414909090
压缩机修理
1条
详情
8481901000
节流阀修理
1条
详情
8409999100
呼吸器修理
1条
详情
8205590000
惰轮修理工具
1条
详情
8409999100
喷油器修理
1条
详情
8414909090
活塞环修理
1条
详情
8206000000
加力泵修理
1条
详情
8206000000
斗杆缸修理
1条
详情
8206000000
液压缸修理
1条
详情
8206000000
柱塞套修理
1条
详情
9401909000
座椅修理组件
1条
详情
8481901000
卸压阀修理
1条
详情
8431499900
换档杆修理
1条
详情
3926909090
手动修理工具
1条
详情
8512900000
雨刮器修理
1条
详情
8512900000
信号灯修理
1条
详情
8206000000
分配阀修理
1条
详情
8205590000
把手修理工具
1条
详情
8714100090
制动缸修理
1条
详情
8205900000
7件套修理工具
1条
详情
4016931000
修理包(密封圈)
1735条
详情
7318159001
修理包(螺栓等)
808条
详情
8413910000
泵零件(修理包)
1条
详情
8484200090
修理包(密封件)
1条
详情
8205590000
修理工具(撬棒)
1条
详情
8413910000
修理包129-3068
1条
详情
4016939000
油缸密封修理
1254条
详情
8203200000
机床修理用钳子
439条
详情
8205400000
眼镜修理螺丝刀
190条
详情
8708996000
配件(修理包)
166条
详情
3926909090
塑料密封修理
1条
详情
8413910000
修理包 REPAIR KITS
2875条
详情
8511909000
启动电机修理
1条
详情
8206000000
线束修理工具包
293条
详情
8486309000
FPR修理贴付装置
1条
详情
7320909000
刹车修理包弹簧
1条
详情
8413910000
磨损部件修理
1条
详情
8409919990
喷油嘴修理套件
1条
详情
8481901000
闸阀修理包总成
4188条
详情
8206000000
船舶修理用工具
293条
详情
3909500000
损耗部分修理
1条
详情
4016931000
涨紧油缸修理
1735条
详情
8474900000
搅拌装置修理
630条
详情
7318159001
修理包(螺栓)
808条
详情
8206000000
千分表修理工具
293条
详情
8205400000
手表修理螺丝刀
1条
详情
8465920000
台球杆修理车床
1条
详情
8431209000
转向主销修理
660条
详情
8205590000
喷油嘴修理工具
1条
详情
8708999990
门泵修理包 10PCS
1条
详情
4016931000
叉车油封修理
1条
详情
8428909090
摩托车修理平台
1条
详情
8708999990
汽车配件修理
1条
详情
8409999990
时规系统修理
1条
详情
8413910000
制动分泵修理
1条
详情
8205900000
自行车修理工具
1条
详情
8413910000
泵用零件修理
1条
详情
8708309990
汽配(修理包)
1条
详情
8206000000
自行车修理组合
1条
详情
8708309990
离合器泵修理
1条
详情
8482200000
轮毂轴承修理
1条
详情
8484900000
点火线圈修理
1条
详情
8708999990
悬挂球头修理
1条
详情
8708309500
楔形自动修理
1条
详情
8708309500
刹车铁蹄修理
1条
详情
8206000000
摩托车修理工具
1条
详情
8708999990
时规修理包组件
1条
详情
8708945090
转向节修理组件
1条
详情
8708932000
离合器片修理
1条
详情
8208900000
水阀修理器刀头
1条
详情
8708309200
刹车总泵修理
1条
详情
8708309990
刹车蹄修理套装
1条
详情
8708939000
分离轴承修理
1条
详情
8206000000
自行车修理套装
1条
详情
8431439000
平衡拉杆修理
1条
详情
8708507201
行星齿轮修理
1条
详情
8205900000
自行车修理组套
1条
详情
8204110000
自行车修理扳手
1条
详情
8483409000
正时齿轮修理
1条
详情
8708999990
汽车刹车修理
1条
详情
8708309500
制动器修理组件
1条
详情
8708999990
汽车时规修理
1条
详情
8205590000
刹车泵修理工具
1条
详情
8413910000
汽车水泵修理
1条
详情
7318220001
推力垫圈修理
1条
详情
8708995900
后轴悬挂修理
1条
详情
8409999100
齿轮室盖修理
1条
详情
8409999100
动臂总成修理
1条
详情
8431499900
停止控制修理
1条
详情
8414909090
压缩机芯修理
1条
详情
8708309990
刹车分泵修理
1条
详情
8413910000
冷却水泵修理
1条
详情
8708949090
转向系统修理
1条
详情
8708309990
制动主缸修理
1条
详情
4823909000
密封垫片修理
1条
详情
9401901900
座位底部修理
1条
详情
8708309500
刹车系统修理
1条
详情
8413910000
泵用配件-修理
2875条
详情
7326199000
修理工具,加料器
339条
详情
8431431000
钻机配件-修理
1条
详情
4016931000
橡胶O型圈修理
1条
详情
8409991000
船用配件-修理
2784条
详情
8708999990
汽车配件 修理
1条
详情
8206000000
汽车配件:修理
1条
详情
8708801000
摆臂总成,修理
1条
详情
8708801000
修理包,支柱总成
1条
详情
8708801000
修理包,支座总成
1条
详情
londing...
X