hscode
商品描述
查看相关内容
7306400000
304不锈钢焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管 304L
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管(304L)
子目注释 | 实例 | 详情
7306110000
不锈钢焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7305310000
不锈钢焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306610000
不锈钢焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306210000
不锈钢焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
不锈钢焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7304499000
不锈钢焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
316不锈钢焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管25A
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
316L不锈钢焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管316L
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管100A
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
7/16"不锈钢焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
5/16"不锈钢焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管 316L
子目注释 | 实例 | 详情
8480419000
不锈钢焊管模具
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管(316L)
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管TP316L
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
卫生级不锈钢焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管(316L)
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管 0.889X9.525
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管 OD10X1X6000MM
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管 0.88X32X6100MM
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管 1.15X12.7X6100MM
子目注释 | 实例 | 详情
7306110000
不锈钢焊管 15.85*0.7MM(201)
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管 OD2.11*ID1.8*100MM
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管 0.78X(16-25)X6100MM
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管 1.45X(16-51)X6100MM
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管 0.88X(16-32)X6100MM
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管 0.6X(12.7-32)X6100MM
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管 0.6X(12.7-19)X6100MM
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管 0.78X(12.7-16)X6100MM
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管 1.45X(12.7-76)X6100MM
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢焊管 1.15X(12.7-76)X6100MM
子目注释 | 实例 | 详情
7305900000
不锈钢焊管(非食品性接触材料)
子目注释 | 实例 | 详情
7507120000
焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306301100
焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306500000
SS焊管
子目注释 | 实例 | 详情
8108904090
焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
316焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
焊管DN20
子目注释 | 实例 | 详情
8708801000
高频焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
精密焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7307230000
新空焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
有缝焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7305310000
直缝焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7305900000
镀铜焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306110000
圆形焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306210000
异型焊管
子目注释 | 实例 | 详情
8538900000
焊管机钮
子目注释 | 实例 | 详情
6810911000
水泥焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
镜面焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
圆形焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306301100
镀锌焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
电镀焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7305190000
螺旋焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
螺旋焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306690000
高频焊管
子目注释 | 实例 | 详情
8480490000
焊管模具
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
电阻焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
镀锌焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
焊管 φ25*6
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
焊管25MM*2MM
子目注释 | 实例 | 详情
7307930000
法兰对焊管
子目注释 | 实例 | 详情
8708999990
激光拼焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7608201090
铝塑对焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7303001000
低合金焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306500000
合金钢焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306301900
双层卷焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7507120000
哈氏合金焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7305190000
直缝埋弧焊管
子目注释 | 实例 | 详情
8515219100
直缝焊管设备
子目注释 | 实例 | 详情
8468900000
焊接配件(焊管)
子目注释 | 实例 | 详情
8468900000
焊机配件(焊管)
子目注释 | 实例 | 详情
8515219100
高频焊管机组ZY168
子目注释 | 实例 | 详情
8503009090
电机配件(焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306301900
单层卷焊管 15252PCS
子目注释 | 实例 | 详情
8515219100
高频直缝焊管机组
子目注释 | 实例 | 详情
8515219100
高频焊管成型机组
子目注释 | 实例 | 详情
8431310090
升降机零部件(焊管)
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
精密焊管(7.94X0.89-917)
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
精密焊管(7.94X0.89-1220)
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
精密焊管(7.94X0.89-1255)
子目注释 | 实例 | 详情
8515219100
WG32高频直缝焊管机组
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
精密焊管(15.88X0.89-1286)
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
精密焊管(15.88X0.89-1248)
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
精密焊管(15.88X0.89-1128)
子目注释 | 实例 | 详情
7305120000
输石油及天然气粗焊管
子目注释 | 实例 | 详情
7306690000
焊管PRE-GALVANIZED STEEL TUBES
子目注释 | 实例 | 详情
8508709000
焊管(真空吸尘器零件)
子目注释 | 实例 | 详情
8468900000
焊机配件(焊管,混合器等)
子目注释 | 实例 | 详情
8468200010
TWA活性氩弧焊自动焊管系统
子目注释 | 实例 | 详情
9031900090
直缝焊管超声波探伤设备零件
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
钢铁圆形焊管/10mm<外径≤406mm
子目注释 | 实例 | 详情
8708999990
燃油管(金属卷焊管表面涂敷尼龙
子目注释 | 实例 | 详情
8515219100
焊管机组 ZY-30 PIPE-MAKING MACHINE LINE
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
焊管 PIPE ASTM A53 GR.B SMLS PE ASME B36.10M
子目注释 | 实例 | 详情
8468900000
焊机配件(防护面屏,通针,割咀,焊管)
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
焊管 PIPE ASTM A312GR TP316L WELD BE ASME B36.19M
子目注释 | 实例 | 详情
londing...
X