hscode
商品描述
查看相关内容
6202939000
女式风衣
实例 | 详情
6201129090
男式风衣/棉55%45%
实例 | 详情
6202129020
女式风衣 棉65% 30% PU5%
实例 | 详情
6201129090
51棉3514尼梭织男式风衣
实例 | 详情
6201129090
54棉3412尼梭织男式风衣
实例 | 详情
6202129020
55棉45混纺梭织女式防风衣
实例 | 详情
6209909000
65%35%棉婴儿防风衣(塑料涂层)
实例 | 详情
6209909000
65%35%棉婴儿防风衣(塑料涂层)147PCS
实例 | 详情
6209909000
65%35%棉婴儿防风衣(塑料涂层) 1505PCS
实例 | 详情
6211439000
围裙
实例 | 详情
5401101000
丝线
实例 | 详情
5806200000
纶绳
实例 | 详情
5401101000
缝线
实例 | 详情
5407102010
色丁
实例 | 详情
5408249000
麻布
实例 | 详情
5509210000
麻纱
实例 | 详情
5509590000
麻纱
实例 | 详情
5514220000
纱卡
实例 | 详情
9606290090
钮扣
实例 | 详情
9607190000
拉链
实例 | 详情
5404110010
纱线
实例 | 详情
5804210000
花边
实例 | 详情
9404904000
靠垫
实例 | 详情
5402339000
纱线
实例 | 详情
6303920090
浴帘
实例 | 详情
6214300000
围巾
实例 | 详情
5609000000
纶绳
实例 | 详情
5407102010
雪纺
实例 | 详情
6006320000
网布
实例 | 详情
6506999000
卡帽
实例 | 详情
5007201100
丝绸
实例 | 详情
5509530000
棉线
实例 | 详情
5509530000
纺纱
实例 | 详情
6001920000
拉绒
实例 | 详情
6302531000
台布
实例 | 详情
6304939000
挂袋
实例 | 详情
4202129000
棉包
实例 | 详情
8420990000
布头
实例 | 详情
6302531000
桌带
实例 | 详情
6304939000
床裙
实例 | 详情
6303920090
窗帘
实例 | 详情
6204530090
短裙
实例 | 详情
6104630090
裤子
实例 | 详情
6203439090
短裤
实例 | 详情
6302539090
餐巾
实例 | 详情
6304939000
桌旗
实例 | 详情
6302930090
毛巾
实例 | 详情
6302329000
被套
实例 | 详情
5807100000
商标
实例 | 详情
5901102010
粘布/
实例 | 详情
4202220000
100%包
实例 | 详情
5514220000
TC纱卡
实例 | 详情
5509530000
棉单纱
实例 | 详情
5513239000
棉府绸
实例 | 详情
5513239000
棉里布
实例 | 详情
6505009900
棉帽子
实例 | 详情
6207992019
棉背心
实例 | 详情
9606100000
砸扣垫
实例 | 详情
6006320000
针织布
实例 | 详情
5603119000
粘合衬
实例 | 详情
5401101000
缝纫线
实例 | 详情
5402470000
氨纶纱
实例 | 详情
5407420000
塔夫绸
实例 | 详情
5407720000
织花缎
实例 | 详情
5514121000
棉胚布
实例 | 详情
6116930090
棉手套
实例 | 详情
6204530010
毛女裙
实例 | 详情
9404290000
棉褥垫
实例 | 详情
9606290090
100钮扣
实例 | 详情
9607190000
100拉链
实例 | 详情
9607190000
100拉链
实例 | 详情
6006310000
针织布
实例 | 详情
5514302000
混纺布
实例 | 详情
6204530090
棉女裙
实例 | 详情
6304939000
靠垫套
实例 | 详情
5513499000
棉里布
实例 | 详情
6215200000
毛领带
实例 | 详情
5513391000
棉里布
实例 | 详情
6006340000
针织布
实例 | 详情
5901909290
有纺衬
实例 | 详情
5210110012
棉胚布
实例 | 详情
5810920000
绣花布
实例 | 详情
5407530000
色织布
实例 | 详情
6115950019
棉袜子
实例 | 详情
5509530000
棉麻布
实例 | 详情
5402699000
精梳纱
实例 | 详情
6212209090
棉织带
实例 | 详情
5804210000
棉花边
实例 | 详情
4202220000
棉拎包
实例 | 详情
6204530010
毛短裙
实例 | 详情
5801330000
单面绒
实例 | 详情
5514220000
T/C纱卡
实例 | 详情
6215200000
100领带
实例 | 详情
5901909290
100衬布
实例 | 详情
5509410000
尼龙纱
实例 | 详情
5509210000
纱(100%)
实例 | 详情
4202320000
化妆包
实例 | 详情
5408222000
醋酸布
实例 | 详情
5401102000
有光线
实例 | 详情
5407610000
丝素布
实例 | 详情
6301400000
棉毛毯
实例 | 详情
5810920000
刺绣章
实例 | 详情
5407610000
塔夫布
实例 | 详情
6214300000
100%围巾
实例 | 详情
4202220000
100%拎包
实例 | 详情
6204530090
100%女裙
实例 | 详情
6304193900
100%床罩
实例 | 详情
6109909050
男式T恤
实例 | 详情
6505009900
腈/帽子
实例 | 详情
6303920090
100%窗帘
实例 | 详情
5509530000
棉胚纱.
实例 | 详情
6116930090
100%手套
实例 | 详情
9404210090
100%靠垫
实例 | 详情
9404909000
100%靠垫
实例 | 详情
9607190000
100%拉链
实例 | 详情
6301400000
100%毛毯
实例 | 详情
6303920090
100%浴帘
实例 | 详情
6306220010
100%帐篷
实例 | 详情
6108920090
浴衣100%
实例 | 详情
9606290090
100%钮扣
实例 | 详情
6117809000
100%织带
实例 | 详情
6301400000
100%毯子
实例 | 详情
6302539090
桌布100%
实例 | 详情
6303920090
窗帘100%
实例 | 详情
6302539090
100%餐巾
实例 | 详情
6215200000
100%领结
实例 | 详情
6215200000
100%领带
实例 | 详情
9404904000
100%靠垫
实例 | 详情
6302539090
100%长条
实例 | 详情
4202320000
100%钱包
实例 | 详情
6204530090
100%裙裤
实例 | 详情
6204530090
100%裙子
实例 | 详情
9404904000
100%被子
实例 | 详情
5901909290
100%衬布
实例 | 详情
6302930090
100%茶巾
实例 | 详情
5804210000
100%花边
实例 | 详情
5804103000
100%网布
实例 | 详情
5402499090
100%纱线
实例 | 详情
6304939000
100%窗扣
实例 | 详情
6108320000
100%睡裤
实例 | 详情
6108320000
100%睡袍
实例 | 详情
9404309000
100%睡袋
实例 | 详情
6302531000
100%桌布
实例 | 详情
6303920090
100%床裙
实例 | 详情
6302221000
100%床单
实例 | 详情
6505009900
100%帽子
实例 | 详情
6304931000
100%帽头
实例 | 详情
6006320000
100%布料
实例 | 详情
5702420000
100%地毯
实例 | 详情
6211439000
100%围裙
实例 | 详情
6214300000
100%围脖
实例 | 详情
6117109000
100%围巾
实例 | 详情
6302531000
100%台布
实例 | 详情
4202220000
100%书包
实例 | 详情
4202220000
100%背包
实例 | 详情
4202220000
100%拎包
实例 | 详情
6505009900
100%帽子
实例 | 详情
6204530090
100%女裙
实例 | 详情
4202220000
100%书包
实例 | 详情
6302539090
餐巾100%
实例 | 详情
9404904000
餐垫100%
实例 | 详情
6304939000
蚊帐100%
实例 | 详情
6203439082
童裤100%
实例 | 详情
6306220010
帐篷100%
实例 | 详情
6214300000
围巾100%
实例 | 详情
9606290090
钮扣,100%
实例 | 详情
6302539090
台布(100)
实例 | 详情
5509210000
纯纱30S/1
实例 | 详情
6303920090
窗帘(100)
实例 | 详情
6304939000
靠垫套()
实例 | 详情
6304939000
100% 枕袋
实例 | 详情
6303920090
100% 床裙
实例 | 详情
6304193900
100% 床罩
实例 | 详情
6302221000
100% 床单
实例 | 详情
6301400000
60%40%棉毯
实例 | 详情
6004103000
氨纶汗布
实例 | 详情
6109909060
男式背心
实例 | 详情
6006310000
针织面料
实例 | 详情
5603129000
100无纺布
实例 | 详情
5509530000
棉筒子纱
实例 | 详情
5401201000
100缝纫线
实例 | 详情
5509510000
65%35%粘纱
实例 | 详情
5514121000
绿色棉帛
实例 | 详情
5514191100
65%35%棉布
实例 | 详情
5811001000
绗缝面料
实例 | 详情
5901102010
有纺棉衬
实例 | 详情
5901102010
涂胶棉条
实例 | 详情
6116930090
针织手套
实例 | 详情
6204130090
制女套装
实例 | 详情
6205300091
男童衬衫
实例 | 详情
6208220000
棉女睡衣
实例 | 详情
6208220000
棉女睡裙
实例 | 详情
6208920029
制女背心
实例 | 详情
6208920090
棉女浴衣
实例 | 详情
6209300030
婴儿套装
实例 | 详情
9606300000
100纽扣垫
实例 | 详情
9606300000
100制扣垫
实例 | 详情
9607200000
拉链引手
实例 | 详情
6006320000
氨纶罗文
实例 | 详情
6006320000
毛针织布
实例 | 详情
6303920090
窗帘(100%)
实例 | 详情
6206400020
女士乔杉
实例 | 详情
6208920090
棉女浴袍
实例 | 详情
6206400020
女士乔衫
实例 | 详情
6302531000
刺绣台布
实例 | 详情
6001920000
针织绒布
实例 | 详情
6208920021
女式背心
实例 | 详情
6006320000
氨纶汗布
实例 | 详情
6006330000
混针织布
实例 | 详情
6001220000
氨纶绒布
实例 | 详情
5509530000
棉绲纺纱
实例 | 详情
6001920000
针织面料
实例 | 详情
5402699000
包芯制品
实例 | 详情
6601990000
高档花伞
实例 | 详情
6004909000
印花氨纶
实例 | 详情
5509530000
棉混纱线
实例 | 详情
5402699000
特白丙纱
实例 | 详情
6504000000
帽子(100%)
实例 | 详情
6304939000
装饰挂件
实例 | 详情
6302539090
餐垫(100%)
实例 | 详情
5513239000
棉混织布
实例 | 详情
6302539090
光板台布
实例 | 详情
6117109000
头巾(100%)
实例 | 详情
6302531000
刺绣盘垫
实例 | 详情
6104620090
针织女裤
实例 | 详情
6214300000
围巾(
实例 | 详情
6107120000
三角内裤
实例 | 详情
6211439000
女式开衫
实例 | 详情
6303920090
浴帘(100%)
实例 | 详情
6302539090
桌巾(100%)
实例 | 详情
6405200090
鞋子(100%)
实例 | 详情
5407720000
氨纶面料
实例 | 详情
5811004000
100绗缝棉
实例 | 详情
5804103000
100网眼布
实例 | 详情
5806200000
100松紧带
实例 | 详情
5604100000
100弹力绳
实例 | 详情
5407720000
尼龙府绸
实例 | 详情
5804103000
100网眼布
实例 | 详情
9404904000
被子(100%)
实例 | 详情
5901102010
衬布(100%)
实例 | 详情
5509210000
纱(100%)
实例 | 详情
5404110010
丝(100%)
实例 | 详情
9404904000
枕芯(100%)
实例 | 详情
6303122090
钩针窗帘
实例 | 详情
5804103000
网眼面料
实例 | 详情
6204630000
女装长裤
实例 | 详情
6203439082
男装长裤
实例 | 详情
6206400020
梭织衬衫
实例 | 详情
6204630000
女装短裤
实例 | 详情
6103430090
针织裤子
实例 | 详情
6204630000
女装裤子
实例 | 详情
6111300050
婴儿长裤
实例 | 详情
6203330000
男装外套
实例 | 详情
6205300091
棉衬衫
实例 | 详情
6104630090
女童裤子
实例 | 详情
6203439082
男装裤子
实例 | 详情
6104530000
针织短裙
实例 | 详情
6104630090
针织短裤
实例 | 详情
6302531000
刺绣餐巾
实例 | 详情
6203439090
男装短裤
实例 | 详情
6204530010
女装短裙
实例 | 详情
5515130000
毛梭织布
实例 | 详情
6204430090
梭织短裙
实例 | 详情
6203439090
梭织裤子
实例 | 详情
6203439090
梭织短裤
实例 | 详情
6203439090
男童裤子
实例 | 详情
6302531000
绣花台布
实例 | 详情
6304931000
刺绣桌旗
实例 | 详情
6104330000
女装外套
实例 | 详情
6202139000
梭织外套
实例 | 详情
6110300090
针织上衣
实例 | 详情
6108320000
棉女睡袍
实例 | 详情
6204530090
100%吊带裙
实例 | 详情
6006320000
100%针织布
实例 | 详情
6206400020
100%女衬衫
实例 | 详情
6109909050
男式短T恤
实例 | 详情
5604100000
100%松紧带
实例 | 详情
5401101000
100%缝纫线
实例 | 详情
5401101000
100%缝纫线
实例 | 详情
5407720000
100%平织布
实例 | 详情
5407720000
100%染色布
实例 | 详情
5513239000
6535棉兜布
实例 | 详情
5901909210
100%有纺衬
实例 | 详情
6004109000
100%花边布
实例 | 详情
6109909093
棉针织T恤
实例 | 详情
6208920029
100%女背心
实例 | 详情
6109100021
棉男式T恤
实例 | 详情
6304939000
100%椅子套
实例 | 详情
6206400090
棉女式T恤
实例 | 详情
5204190000
线/棉65%35%
实例 | 详情
5509530000
/棉环锭纱
实例 | 详情
5407710000
锦/交织布
实例 | 详情
4202129000
100%购物袋
实例 | 详情
6204430090
100%连衣裙
实例 | 详情
6001920000
100%舒棉绒
实例 | 详情
6001920000
100%针织布
实例 | 详情
5804103000
100%网眼布
实例 | 详情
6205300099
男衬衫100%
实例 | 详情
6006320000
100%复合布
实例 | 详情
5604100000
100%弹力绳
实例 | 详情
6301400000
100%旅行毯
实例 | 详情
6001920000
100%摇粒绒
实例 | 详情
4202220000
100%小背包
实例 | 详情
5509530000
NE60s/2棉线
实例 | 详情
6304939000
100%靠垫皮
实例 | 详情
6304931000
100%靠垫壳
实例 | 详情
4202320000
100%零钱包
实例 | 详情
6505009900
100%针织帽
实例 | 详情
6006320000
100%罗纹布
实例 | 详情
5408219000
100%罗纹口
实例 | 详情
6504000000
100%编结帽
实例 | 详情
6001920000
100%经编布
实例 | 详情
6305200000
100%礼品袋
实例 | 详情
6304931000
100%沙发巾
实例 | 详情
6304939000
100%沙发套
实例 | 详情
6006320000
100%毛巾布
实例 | 详情
6505009900
100%梭织帽
实例 | 详情
4202220000
100%手提包
实例 | 详情
4202220000
100%小背包
实例 | 详情
6211439000
100%套头衫
实例 | 详情
4202320000
100%化妆包
实例 | 详情
6204430090
100%连衣裙
实例 | 详情
5804103000
100%网眼布
实例 | 详情
5603129000
100%无纺衬
实例 | 详情
6206400090
女衬衫100%
实例 | 详情
9404904000
被子 102PCS
实例 | 详情
9404904000
靠垫 120PCS
实例 | 详情
6109909050
棉男童T恤
实例 | 详情
6106200090
女士POLO衫
实例 | 详情
6109100021
棉/男童T恤
实例 | 详情
6109100021
棉/男式T恤
实例 | 详情
5603119000
无纺衬/100%
实例 | 详情
6302539090
台布(粘胶)
实例 | 详情
6303920090
窗帘(粘胶)
实例 | 详情
6303920010
成品窗幔()
实例 | 详情
6206400090
女式衬衫()
实例 | 详情
6205300099
男式衬衫()
实例 | 详情
6303920090
成品窗帘()
实例 | 详情
6204430090
女连衣裙()
实例 | 详情
6505009900
100%帽子 CAP
实例 | 详情
6302221000
100% 床垫套
实例 | 详情
9404904000
被子 9252PCS
实例 | 详情
9404904000
被子 8018PCS
实例 | 详情
6004103000
氨纶网眼布
实例 | 详情
6006320000
拉架条子布
实例 | 详情
6205300091
棉男式衬衫
实例 | 详情
6204530090
棉女式裙子
实例 | 详情
6006320000
针织染色布
实例 | 详情
6001220000
氨纶针织布
实例 | 详情
6004103000
氨纶提花布
实例 | 详情
4202220000
制女斜挎包
实例 | 详情
6214300000
毛梭织围巾
实例 | 详情
6006320000
棉粘胶汗布
实例 | 详情
6006310000
棉粘胶汗布
实例 | 详情
5509510000
粘纤染色纱
实例 | 详情
6116930090
棉针织手套
实例 | 详情
5509510000
人纤染色纱
实例 | 详情
6303920090
棉梭织窗帘
实例 | 详情
6205300099
混纺男衬衫
实例 | 详情
6505009900
棉55%45%帽子
实例 | 详情
6505009900
棉针织布帽
实例 | 详情
6505009900
棉梭织帽子
实例 | 详情
6104620090
80%棉20%女裤
实例 | 详情
6211439000
棉梭织围裙
实例 | 详情
6004103000
弹力针织布
实例 | 详情
6205300099
棉男式衬衫
实例 | 详情
6206400090
棉女式衬衫
实例 | 详情
6004103000
氨纶针织布
实例 | 详情
6206400020
棉女式衬衫
实例 | 详情
6006320000
氨纶针织布
实例 | 详情
5513239000
棉梭织面料
实例 | 详情
6004103000
氨纶单面布
实例 | 详情
9404901090
50%50%棉靠垫
实例 | 详情
6203410022
毛85%15%男裤
实例 | 详情
6006310000
棉针织坯布
实例 | 详情
5804210000
100机制花边
实例 | 详情
5804103000
100网眼织物
实例 | 详情
5509590000
棉粘混纺纱
实例 | 详情
5204190000
棉包缝纫线
实例 | 详情
6006330000
色织针织布
实例 | 详情
6205200099
男式棉衬衫
实例 | 详情
5407420000
尼55%45%面料
实例 | 详情
5506200000
65%35%棉面料
实例 | 详情
5509530000
棉混纺单纱
实例 | 详情
5513112010
漂白棉府绸
实例 | 详情
5513239000
棉染色面料
实例 | 详情
5513239000
棉染色卡其
实例 | 详情
5513239000
棉混纺面料
实例 | 详情
5513310000
80%棉20%面料
实例 | 详情
5513310000
棉弹色织布
实例 | 详情
5513310000
T/C布/65/35棉
实例 | 详情
5513310000
棉色织面料
实例 | 详情
5514220000
棉染色卡其
实例 | 详情
6001210000
75%棉25%绒布
实例 | 详情
6116920000
棉针织手套
实例 | 详情
6203120010
毛西服套装
实例 | 详情
6203439061
棉男式长裤
实例 | 详情
6203439061
棉男式裤子
实例 | 详情
6204130090
混制女套装
实例 | 详情
6204510000
55%毛45%女裙
实例 | 详情
6204530010
毛女式裙子
实例 | 详情
6205300091
棉男童衬衫
实例 | 详情
6205909099
毛男式衬衫
实例 | 详情
6205909099
棉男式衬衫
实例 | 详情
6207992012
棉男式背心
实例 | 详情
6208220000
棉女睡衣套
实例 | 详情
6208220000
棉女睡衣裤
实例 | 详情
6209300030
棉婴儿裤子
实例 | 详情
9404903000
棉面蚕丝被
实例 | 详情
9404909000
棉婴儿坐垫
实例 | 详情
9606290090
100包裹纽扣
实例 | 详情
9607190000
100尼龙拉链
实例 | 详情
9607200000
100拉链引手
实例 | 详情
6006320000
棉弹力汗布
实例 | 详情
6310100010
面料边角料
实例 | 详情
6103420090
棉男式短裤
实例 | 详情
6001220000
棉氨纶毛圈
实例 | 详情
6208910029
棉女童背心
实例 | 详情
5407730000
腈毛色织布
实例 | 详情
6004103000
棉氨纶罗纹
实例 | 详情
6004103000
弹力染色布
实例 | 详情
5513392000
棉色织面料
实例 | 详情
6006320000
棉染色汗布
实例 | 详情
6204430090
制女连衣裙
实例 | 详情
6006320000
毛混纺面料
实例 | 详情
6214300000
羊毛三角巾
实例 | 详情
6006320000
棉拉架平纹
实例 | 详情
6205300099
男式棉衬衫
实例 | 详情
6505009900
棉针织帽子
实例 | 详情
5810910000
绣花线面料
实例 | 详情
5509590000
腈混纺纱线
实例 | 详情
6204430090
女式连衣裙
实例 | 详情
6505009900
50%棉50%帽子
实例 | 详情
6006320000
阳离子汗布
实例 | 详情
5407530000
梭织色织布
实例 | 详情
5509530000
棉混纺纱线
实例 | 详情
6001910000
棉针织汗布
实例 | 详情
6107120000
棉针织内裤
实例 | 详情
6207992091
棉男式睡裤
实例 | 详情
6002909000
无光网眼布
实例 | 详情
5509530000
棉混纺色纱
实例 | 详情
6001920000
氨纶摇粒绒
实例 | 详情
6006320000
氨纶印花布
实例 | 详情
6302221000
棉平纹床单
实例 | 详情
6006310000
棉混纺卡其
实例 | 详情
5402699000
棉混纺产品
实例 | 详情
6207910012
男式棉背心
实例 | 详情
3402209000
民用洗衣
实例 | 详情
6302321000
绣花棉被单
实例 | 详情
5402699000
棉混纺筒纱
实例 | 详情
5407730000
氨纶提花布
实例 | 详情
6006340000
印花针织布
实例 | 详情
6302519000
棉染色餐垫
实例 | 详情
5509920000
包棉缝纫线
实例 | 详情
6302539090
72%28%棉台布
实例 | 详情
6001920000
针织起绒布
实例 | 详情
6302519000
棉染色餐巾
实例 | 详情
6303920090
棉色织窗帘
实例 | 详情
6205300099
男衬衫(100%)
实例 | 详情
6001920000
棉针织绒布
实例 | 详情
6303920090
60%40%棉窗帘
实例 | 详情
5509920000
棉包缝纫线
实例 | 详情
6304193900
51%49%棉床罩
实例 | 详情
6303920090
棉染色窗帘
实例 | 详情
9603909090
拖把头(100%)
实例 | 详情
6405200090
家居鞋(100%)
实例 | 详情
6302539090
70%30%棉餐巾
实例 | 详情
6206300090
女衬衫(100%)
实例 | 详情
6205300091
男童棉衬衫
实例 | 详情
6303920090
15%麻85%窗帘
实例 | 详情
6206300090
棉女式衬衫
实例 | 详情
6303920090
70%30%棉浴帘
实例 | 详情
6111200050
棉婴儿上衣
实例 | 详情
6111200090
棉婴儿围兜
实例 | 详情
6006320000
染色针织布
实例 | 详情
6303920090
65%35%棉床裙
实例 | 详情
6302211000
60%棉40%床单
实例 | 详情
5206120000
棉手套纱线
实例 | 详情
4202129000
55%棉45%箱包
实例 | 详情
6303920090
82%18%棉浴帘
实例 | 详情
5402620000
棉包芯胚线
实例 | 详情
6303920090
布浴帘(100%)
实例 | 详情
6303920090
52%48%棉窗帘
实例 | 详情
6303920090
55%棉45%窗帘
实例 | 详情
6302519000
棉染色桌巾
实例 | 详情
5806200000
90%10%弹力带
实例 | 详情
6303920090
窗帘布(100%)
实例 | 详情
6006340000
针织印花布
实例 | 详情
4202920000
80%20%棉袋子
实例 | 详情
6211439000
棉女式围裙
实例 | 详情
6303920090
73%27%棉窗帘
实例 | 详情
6214300000
棉染色披肩
实例 | 详情
6117809000
发带(100)
实例 | 详情
6303920090
90%10%棉窗帘
实例 | 详情
6303920090
窗帘 16907PCS
实例 | 详情
6303920090
100梭织窗帘
实例 | 详情
6506999000
100梭织帽子
实例 | 详情
6106200090
100女式衬衫
实例 | 详情
5407730000
尼龙色织布
实例 | 详情
6006320000
尼龙单面布
实例 | 详情
londing...
X