hscode
商品描述
查看相关内容
3921131000
PU
子目注释 | 实例 | 详情
3926209000
PU
子目注释 | 实例 | 详情
5603141000
PU
子目注释 | 实例 | 详情
5407720000
PU
子目注释 | 实例 | 详情
3921121000
pvc
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
鞋()
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
羔羊
子目注释 | 实例 | 详情
4105109000
羔羊
子目注释 | 实例 | 详情
6402910000
短靴
子目注释 | 实例 | 详情
6402992100
男鞋
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
凉鞋
子目注释 | 实例 | 详情
4113900010
驼鹿
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
童鞋
子目注释 | 实例 | 详情
4113200090
猪正
子目注释 | 实例 | 详情
3921121000
复合
子目注释 | 实例 | 详情
4106319090
猪湿
子目注释 | 实例 | 详情
4114200000
涂层
子目注释 | 实例 | 详情
6402200000
拖鞋
子目注释 | 实例 | 详情
3921191000
反光
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
鞋料
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
成品
子目注释 | 实例 | 详情
3921191000
龟裂
子目注释 | 实例 | 详情
5911109000
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
玩具
子目注释 | 实例 | 详情
4106210090
铬湿
子目注释 | 实例 | 详情
4113200090
猪里
子目注释 | 实例 | 详情
4202220000
书包
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
包袋
子目注释 | 实例 | 详情
3921121000
柔软
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
包装
子目注释 | 实例 | 详情
4104191990
鞋底
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
球类
子目注释 | 实例 | 详情
3921121000
透气
子目注释 | 实例 | 详情
3921121000
单刮
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
手套
子目注释 | 实例 | 详情
3921121000
装饰
子目注释 | 实例 | 详情
4203400090
商标
子目注释 | 实例 | 详情
4113100000
弹力
子目注释 | 实例 | 详情
4114200000
打蜡
子目注释 | 实例 | 详情
3921121000
包边
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
泡泡
子目注释 | 实例 | 详情
3921121000
水揉
子目注释 | 实例 | 详情
3921191000
夜光
子目注释 | 实例 | 详情
4104499090
双色
子目注释 | 实例 | 详情
3918109000
地垫
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
塑料
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
PUCD包
子目注释 | 实例 | 详情
9506621000
PV足球
子目注释 | 实例 | 详情
4202220000
PU手袋
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
PU票夹
子目注释 | 实例 | 详情
9506621000
PU足球
子目注释 | 实例 | 详情
6505009900
PU盆帽
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
女靴()
子目注释 | 实例 | 详情
3926209000
PU腰带
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
PU钱包
子目注释 | 实例 | 详情
3926209000
PU皮带
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
鞋子()
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
女鞋()
子目注释 | 实例 | 详情
6402992100
女鞋()
子目注释 | 实例 | 详情
6402910000
童靴()
子目注释 | 实例 | 详情
6402910000
男靴()
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
男鞋()
子目注释 | 实例 | 详情
6402910000
女靴()
子目注释 | 实例 | 详情
6402992100
男鞋()
子目注释 | 实例 | 详情
6402992100
童鞋()
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
PU单鞋
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
斜纹PU
子目注释 | 实例 | 详情
4202129000
PU手袋
子目注释 | 实例 | 详情
3926201100
PU手套
子目注释 | 实例 | 详情
4202220000
PU包袋
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
PU女鞋
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
PV钱包
子目注释 | 实例 | 详情
6402910000
PU女靴
子目注释 | 实例 | 详情
6403990090
PU女鞋
子目注释 | 实例 | 详情
6403990090
PU男鞋
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
PU环保
子目注释 | 实例 | 详情
4202220000
PP手袋
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
压花PU
子目注释 | 实例 | 详情
4104499090
TR纤维
子目注释 | 实例 | 详情
4203100090
PU服装
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
干式PU
子目注释 | 实例 | 详情
4115100000
湿法PU
子目注释 | 实例 | 详情
3205000000
PU色膏
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
箱包PU
子目注释 | 实例 | 详情
9506621000
PU排球
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
水性PU
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
复合PU
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
PU亮片
子目注释 | 实例 | 详情
3926209000
PU扎带
子目注释 | 实例 | 详情
4202220000
女包()
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
票夹()
子目注释 | 实例 | 详情
6506910000
PU礼帽
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
人造PU
子目注释 | 实例 | 详情
6402190090
鞋子()
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
PU皮包
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
PU上衣
子目注释 | 实例 | 详情
4202129000
PU挎包
子目注释 | 实例 | 详情
6805200000
砂纸
子目注释 | 实例 | 详情
4104112090
马皮湿
子目注释 | 实例 | 详情
4202129000
PU手袋A
子目注释 | 实例 | 详情
6402910000
高靴
子目注释 | 实例 | 详情
4107920090
牛头层
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
凉鞋
子目注释 | 实例 | 详情
6402992100
休闲鞋
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
休闲鞋
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
PVC吊牌
子目注释 | 实例 | 详情
4105109000
绵羊湿
子目注释 | 实例 | 详情
4105109000
羔羊湿
子目注释 | 实例 | 详情
4106210090
山羊湿
子目注释 | 实例 | 详情
4106319010
姬猪湿
子目注释 | 实例 | 详情
4106319010
鹿豚湿
子目注释 | 实例 | 详情
4106910090
动物湿
子目注释 | 实例 | 详情
3918109000
塑料地
子目注释 | 实例 | 详情
6402190090
旅游鞋
子目注释 | 实例 | 详情
4113200090
猪皮里
子目注释 | 实例 | 详情
4104499090
牛皮底
子目注释 | 实例 | 详情
4113900090
牛巴克
子目注释 | 实例 | 详情
4106319090
猪头层
子目注释 | 实例 | 详情
4203299090
手套
子目注释 | 实例 | 详情
4205009090
工艺品
子目注释 | 实例 | 详情
3921121000
反光PVC
子目注释 | 实例 | 详情
3921121000
转印彩
子目注释 | 实例 | 详情
4016101000
胶辊
子目注释 | 实例 | 详情
3926400000
仿挂件
子目注释 | 实例 | 详情
3921121000
PVC面料
子目注释 | 实例 | 详情
8453100000
系统
子目注释 | 实例 | 详情
9506621000
PVC/足球
子目注释 | 实例 | 详情
6402910000
童鞋(PU)
子目注释 | 实例 | 详情
3926209000
腰带(PU)
子目注释 | 实例 | 详情
9606290090
钮扣(PU)
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
PU化妆包
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
PU口红盒
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
休闲鞋()
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
PU边角料
子目注释 | 实例 | 详情
6310900010
PU边角料
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
女凉鞋()
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
荔枝纹PU
子目注释 | 实例 | 详情
4205001090
PU沙发套
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
无纺布PU
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
PU制伞桶
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
PU眼镜包
子目注释 | 实例 | 详情
4202220000
PU休闲包
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
草席纹PU
子目注释 | 实例 | 详情
4202920000
PU台历盒
子目注释 | 实例 | 详情
6402190090
运动鞋()
子目注释 | 实例 | 详情
4202220000
PU手提包
子目注释 | 实例 | 详情
4202920000
PU化妆箱
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
PU防滑垫
子目注释 | 实例 | 详情
4202920000
PU首饰盒
子目注释 | 实例 | 详情
4104191990
真牛皮湿
子目注释 | 实例 | 详情
4104112090
真马皮湿
子目注释 | 实例 | 详情
3921121000
聚氯乙烯
子目注释 | 实例 | 详情
4202129000
PVC钓鱼袋
子目注释 | 实例 | 详情
4202220000
PVC手提包
子目注释 | 实例 | 详情
6402910000
半高靴
子目注释 | 实例 | 详情
6402910000
女靴(
子目注释 | 实例 | 详情
6402910000
童靴(
子目注释 | 实例 | 详情
6402992100
女鞋(
子目注释 | 实例 | 详情
6402910000
男靴(
子目注释 | 实例 | 详情
6402992100
童鞋(
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
男鞋(
子目注释 | 实例 | 详情
4106319090
其他猪湿
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
汽车座椅
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
PVC小皮件
子目注释 | 实例 | 详情
3921191000
PU(D级)
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
羊皮手套
子目注释 | 实例 | 详情
3403910000
加脂剂
子目注释 | 实例 | 详情
4106210090
小山羊湿
子目注释 | 实例 | 详情
4113200090
猪皮手套
子目注释 | 实例 | 详情
4104499090
水晶古软
子目注释 | 实例 | 详情
4113900090
汽车门板
子目注释 | 实例 | 详情
6506992090
彩貂加
子目注释 | 实例 | 详情
3921121000
环保家私
子目注释 | 实例 | 详情
4114200000
二层喷涂
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
亮面手袋
子目注释 | 实例 | 详情
8453100000
刀带片
子目注释 | 实例 | 详情
3921121000
汽车内饰
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
烫金转印
子目注释 | 实例 | 详情
4107121010
牛皮手套
子目注释 | 实例 | 详情
9506621000
PU5号足球
子目注释 | 实例 | 详情
4104191990
牛皮皮包
子目注释 | 实例 | 详情
4113100000
山羊手套
子目注释 | 实例 | 详情
3921121000
多色转印
子目注释 | 实例 | 详情
4104191990
植鞣马鞍
子目注释 | 实例 | 详情
4107111090
黄牛汽车
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
汽车装具
子目注释 | 实例 | 详情
4107111090
牦牛汽车
子目注释 | 实例 | 详情
4113200090
猪皮仿羊
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
汽车座垫
子目注释 | 实例 | 详情
4115100000
牛皮纤维
子目注释 | 实例 | 详情
4114100090
汽车打蜡
子目注释 | 实例 | 详情
3926209000
贴布雨衣
子目注释 | 实例 | 详情
4202920000
塑料盒子
子目注释 | 实例 | 详情
4202129000
鳄鱼皮包
子目注释 | 实例 | 详情
3926400000
塑料相框
子目注释 | 实例 | 详情
4113200090
母猪皮里
子目注释 | 实例 | 详情
3926400000
塑料饰品
子目注释 | 实例 | 详情
6402190090
鞋子(+布)
子目注释 | 实例 | 详情
3921121000
反滑布料
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
100%PU票夹
子目注释 | 实例 | 详情
6506910000
100%PU帽子
子目注释 | 实例 | 详情
4202310090
化妆包
子目注释 | 实例 | 详情
4202129000
PVC化妆袋
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
PVC化妆包
子目注释 | 实例 | 详情
4105300000
绵羊皮胚
子目注释 | 实例 | 详情
6210400000
贴布雨裤
子目注释 | 实例 | 详情
5603141000
超纤装饰
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
眼镜袋(PU)
子目注释 | 实例 | 详情
5407420000
92%尼龙8%PU
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
靠垫套(PU)
子目注释 | 实例 | 详情
9506621000
PVC5号足球
子目注释 | 实例 | 详情
9506621000
桃绒/篮球
子目注释 | 实例 | 详情
6403990090
跳舞鞋(PU)
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
眼镜盒(PU)
子目注释 | 实例 | 详情
4203299090
100%羊手套
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
PU制面女鞋
子目注释 | 实例 | 详情
3926209000
PU装饰腰带
子目注释 | 实例 | 详情
3926209000
皮标(PU
子目注释 | 实例 | 详情
4202129000
PU制女装袋
子目注释 | 实例 | 详情
4202210090
PU手提包袋
子目注释 | 实例 | 详情
4202220000
#9377PVC手袋
子目注释 | 实例 | 详情
9401619000
二人PU沙发
子目注释 | 实例 | 详情
9615110000
PU塑料发圈
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
女士凉鞋()
子目注释 | 实例 | 详情
6402992100
PU制面女鞋
子目注释 | 实例 | 详情
6402992100
PU制面男鞋
子目注释 | 实例 | 详情
6402910000
PU制面男靴
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
PU制面童鞋
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
PU制面男鞋
子目注释 | 实例 | 详情
6402910000
PU制面童靴
子目注释 | 实例 | 详情
6402910000
PU制面女靴
子目注释 | 实例 | 详情
3926209000
PU女式腰带
子目注释 | 实例 | 详情
6402910000
PU制面矮靴
子目注释 | 实例 | 详情
4202220000
PU女式拎包
子目注释 | 实例 | 详情
3809930000
PU专用助剂
子目注释 | 实例 | 详情
9506621000
PU少年足球
子目注释 | 实例 | 详情
6402190090
运动鞋(PVC)
子目注释 | 实例 | 详情
6403990090
童鞋(皮+PU)
子目注释 | 实例 | 详情
6403990090
拖鞋(料面)
子目注释 | 实例 | 详情
3926209000
男式PU上衣
子目注释 | 实例 | 详情
4202920000
PU文具套装
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
PU化妆品袋
子目注释 | 实例 | 详情
4115200090
中剖层边角
子目注释 | 实例 | 详情
4107111090
牛皮未剖层
子目注释 | 实例 | 详情
4104191990
三层牛皮湿
子目注释 | 实例 | 详情
4104111990
一层牛皮湿
子目注释 | 实例 | 详情
4202220000
#9X93 PVC手袋
子目注释 | 实例 | 详情
4202220000
#9418 PVC手袋
子目注释 | 实例 | 详情
4202220000
#9148 PVC手袋
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
PU票夹 400PCS
子目注释 | 实例 | 详情
4115200090
驼鹿边角料
子目注释 | 实例 | 详情
6402200000
面人字拖鞋
子目注释 | 实例 | 详情
4403999090
阿里原木
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
塑料手机套
子目注释 | 实例 | 详情
4104410090
头层牛皮胚
子目注释 | 实例 | 详情
9401611000
贴膜/PU沙发
子目注释 | 实例 | 详情
4106910090
其他动物湿
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
PVC边角废料
子目注释 | 实例 | 详情
4107920090
汽车方向盘
子目注释 | 实例 | 详情
4115200090
成品边角料
子目注释 | 实例 | 详情
6310900010
涂层边角料
子目注释 | 实例 | 详情
3809930000
白色加脂剂
子目注释 | 实例 | 详情
4106319090
猪二层鞋里
子目注释 | 实例 | 详情
4202220000
丝光手提袋
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
绵羊皮亚光
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
高尔夫手套
子目注释 | 实例 | 详情
3809930000
纳帕加脂剂
子目注释 | 实例 | 详情
4106319090
猪正面鞋里
子目注释 | 实例 | 详情
8453800000
平板式熨
子目注释 | 实例 | 详情
4104499090
牦牛皮手套
子目注释 | 实例 | 详情
4202920000
塑料首饰盒
子目注释 | 实例 | 详情
6402200000
人字拖(
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
PVC化妆品袋
子目注释 | 实例 | 详情
7009920000
制折叠镜子
子目注释 | 实例 | 详情
3926209000
女式腰带(PU)
子目注释 | 实例 | 详情
6506910000
100%PU帽子CAPS
子目注释 | 实例 | 详情
4205009090
PU饰品,珠子
子目注释 | 实例 | 详情
3926209000
女式PU夹克衫
子目注释 | 实例 | 详情
6209909000
PU婴儿夹克衫
子目注释 | 实例 | 详情
9506621000
pu三层布足球
子目注释 | 实例 | 详情
9404909000
PU豪华形座垫
子目注释 | 实例 | 详情
9404909000
PU汽车座垫套
子目注释 | 实例 | 详情
9113900090
(硅胶,PU)皮带
子目注释 | 实例 | 详情
6402991000
童鞋(PU,TPR底)
子目注释 | 实例 | 详情
6406100090
已成型PU鞋帮
子目注释 | 实例 | 详情
6506910000
100%PU帽子 CAPS
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
以PVC作面钱包
子目注释 | 实例 | 详情
4113200090
猪皮二层鞋里
子目注释 | 实例 | 详情
4113200090
猪皮头层鞋里
子目注释 | 实例 | 详情
4202210090
猪皮贴膜挎包
子目注释 | 实例 | 详情
4202310090
牛皮贴膜票夹
子目注释 | 实例 | 详情
4104191990
染色熟牛皮湿
子目注释 | 实例 | 详情
4104191910
整张野牛皮湿
子目注释 | 实例 | 详情
3921121000
PVC汽车内饰用
子目注释 | 实例 | 详情
4202210090
牛皮贴膜挎包
子目注释 | 实例 | 详情
4202210090
PVC桃心手提包
子目注释 | 实例 | 详情
4202220000
聚氯乙烯手袋
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
女式拖鞋(
子目注释 | 实例 | 详情
4115200010
牛头层边角料
子目注释 | 实例 | 详情
4115200090
牛头层边角料
子目注释 | 实例 | 详情
4106319010
鹿豚、姬猪湿
子目注释 | 实例 | 详情
4205009090
汽车方向盘用
子目注释 | 实例 | 详情
4202310090
猪皮贴膜票夹
子目注释 | 实例 | 详情
4202210090
牛皮贴膜手包
子目注释 | 实例 | 详情
4202119090
牛皮贴膜背包
子目注释 | 实例 | 详情
4303101090
女式夹克衫
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
绵羊皮正面磨
子目注释 | 实例 | 详情
4107111090
二层反绒服饰
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
山羊正石手套
子目注释 | 实例 | 详情
6403400090
防静电网眼
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
家私专用树脂
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
山羊鞋面成品
子目注释 | 实例 | 详情
4106319090
猪皮劳保手套
子目注释 | 实例 | 详情
3809930000
白色软加脂剂
子目注释 | 实例 | 详情
4113200090
猪皮二层打蜡
子目注释 | 实例 | 详情
6403990090
男鞋(皮/TPR)
子目注释 | 实例 | 详情
3926100000
塑料办公用品
子目注释 | 实例 | 详情
6402190090
男鞋(PVC+网布)
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
面女密鞋/6-10#
子目注释 | 实例 | 详情
6210200000
贴布雨衣套装
子目注释 | 实例 | 详情
1302199099
阿里浸膏粉
子目注释 | 实例 | 详情
1302199099
阿里提取物
子目注释 | 实例 | 详情
6403190090
(皮+)运动鞋
子目注释 | 实例 | 详情
6406100090
P.U裁片/未成型
子目注释 | 实例 | 详情
4202210090
牛皮贴膜IPAD套
子目注释 | 实例 | 详情
4202910090
PU化妆包 POUCHES
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
面女拖鞋/36-42#
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
PU票夹 30PCS 68504
子目注释 | 实例 | 详情
4202910090
PU做面的包装盒
子目注释 | 实例 | 详情
3926400000
塑料饰品(相框)
子目注释 | 实例 | 详情
3926209000
女式腰带(PU
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
PU手表展示道具
子目注释 | 实例 | 详情
3926400000
塑料饰品(摆饰)
子目注释 | 实例 | 详情
6406100090
PU成型包口皮条
子目注释 | 实例 | 详情
6406100090
已成型PU鞋帮面
子目注释 | 实例 | 详情
6406100090
已成型PU鞋帮里
子目注释 | 实例 | 详情
4107999090
汽车方向盘10张
子目注释 | 实例 | 详情
4202910090
牛皮贴膜购物袋
子目注释 | 实例 | 详情
6403990090
羊头层男式皮鞋
子目注释 | 实例 | 详情
6403590090
牛头层男式皮鞋
子目注释 | 实例 | 详情
6403990090
牛头层男式皮鞋
子目注释 | 实例 | 详情
6403990090
牛头层女式皮鞋
子目注释 | 实例 | 详情
4202210090
牛皮贴膜手提包
子目注释 | 实例 | 详情
4205009090
汽车方向盘裁片
子目注释 | 实例 | 详情
8460402000
精密平面研磨机
子目注释 | 实例 | 详情
4202220000
以PVC作面手提包
子目注释 | 实例 | 详情
4202310090
牛皮贴膜手机套
子目注释 | 实例 | 详情
4303101090
獭兔整皮加上衣
子目注释 | 实例 | 详情
4202210090
猪皮贴膜手提包
子目注释 | 实例 | 详情
6403990090
男式牛头层皮鞋
子目注释 | 实例 | 详情
4202310090
牛皮贴膜化妆包
子目注释 | 实例 | 详情
6403990090
羊头层女式凉鞋
子目注释 | 实例 | 详情
4202310090
牛皮贴膜护照本
子目注释 | 实例 | 详情
4202310090
牛皮贴膜零钱包
子目注释 | 实例 | 详情
6403990090
羊头层女式皮鞋
子目注释 | 实例 | 详情
4106910010
濒危野生动物湿
子目注释 | 实例 | 详情
4113200090
母猪皮头层手套
子目注释 | 实例 | 详情
4202220000
PV化妆礼品箱
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
绵羊皮反面喷涂
子目注释 | 实例 | 详情
4104499090
牛二层汽车座套
子目注释 | 实例 | 详情
4107199090
高档牛皮老板椅
子目注释 | 实例 | 详情
8453100000
移动式重伸辗机
子目注释 | 实例 | 详情
3301299999
大马士玫瑰精油
子目注释 | 实例 | 详情
4113200090
猪头层珠光效应
子目注释 | 实例 | 详情
6404110000
运动鞋(+网布面)
子目注释 | 实例 | 详情
6403990090
女鞋(移抹/EVA底)
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
塑料制合成反光
子目注释 | 实例 | 详情
6406100090
已成型主跟部件
子目注释 | 实例 | 详情
4202920000
聚氯乙烯化妆袋
子目注释 | 实例 | 详情
4202920000
聚氯乙烯化妆包
子目注释 | 实例 | 详情
4202210090
PU手提包 100%P BAG
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
面女拖鞋/36-42码
子目注释 | 实例 | 详情
4104410090
粒面剖层牛皮胚
子目注释 | 实例 | 详情
3926300000
后排扶手总成-黑
子目注释 | 实例 | 详情
3926209000
PU腰带 1728PCS BELTS
子目注释 | 实例 | 详情
6116930090
人工分指手套M601
子目注释 | 实例 | 详情
4107920090
汽车方向盘/头层
子目注释 | 实例 | 详情
3809930000
家具/软加脂剂
子目注释 | 实例 | 详情
6402910000
休闲靴(+布面)
子目注释 | 实例 | 详情
6403990090
休闲鞋(皮++布面)
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
眼镜盒(外包PU
子目注释 | 实例 | 详情
3926400000
塑料饰品(手表盒)
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
制作箱包用合成PU
子目注释 | 实例 | 详情
6406100090
已成型童式PU鞋帮
子目注释 | 实例 | 详情
9401901900
IP22后头枕总成-黑
子目注释 | 实例 | 详情
9401901900
IP22前头枕总成-黑
子目注释 | 实例 | 详情
4114200000
PU二层皮贴膜,漆皮
子目注释 | 实例 | 详情
4105109000
其他绵羊或羔羊湿
子目注释 | 实例 | 详情
3926400000
塑料饰品(相框)
子目注释 | 实例 | 详情
4106319090
猪皮头层光面鞋里
子目注释 | 实例 | 详情
4107199090
高档牛皮汽车座套
子目注释 | 实例 | 详情
6403990090
鞋子(牛津布+牛马)
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
以PVC作面化妆品包
子目注释 | 实例 | 详情
6116930090
人工劳保手套SY-300
子目注释 | 实例 | 详情
6402991000
休闲鞋(+布面,TPR底)
子目注释 | 实例 | 详情
6402910000
休闲靴(+牛皮面)
子目注释 | 实例 | 详情
3926400000
塑料饰品(雨伞桶等)
子目注释 | 实例 | 详情
9401711000
全牛皮一层沙发摇椅
子目注释 | 实例 | 详情
4106210090
其他山羊或小山羊湿
子目注释 | 实例 | 详情
4106910010
其他濒危野生动物湿
子目注释 | 实例 | 详情
6402910000
PU制面女靴(PU面TPR底)
子目注释 | 实例 | 详情
2204210000
兰迪厄姆干红葡萄酒
子目注释 | 实例 | 详情
2204210000
胡安阿雷干红葡萄酒
子目注释 | 实例 | 详情
6402910000
休闲靴(+牛反绒面)
子目注释 | 实例 | 详情
4107920090
汽车方向盘用(牛皮)
子目注释 | 实例 | 详情
3926100000
塑料办公用品(笔筒等)
子目注释 | 实例 | 详情
6402910000
PU制面男靴(PU面橡胶底)
子目注释 | 实例 | 详情
4107121090
牛头层/整张、粒面剖层
子目注释 | 实例 | 详情
6402910000
女鞋(面:PU,底:橡胶)
子目注释 | 实例 | 详情
2204210000
胡安阿雷2007干红葡萄酒
子目注释 | 实例 | 详情
6402910000
PU女靴/PU制面过踝短统靴
子目注释 | 实例 | 详情
4107920090
汽车方向盘/头层/非整张
子目注释 | 实例 | 详情
6402910000
PU制面男靴(PU面橡胶底)
子目注释 | 实例 | 详情
4107920090
牛头层/非整张,粒面剖层
子目注释 | 实例 | 详情
4107999090
牛皮制成/二层边角废碎料
子目注释 | 实例 | 详情
8708295200
.后左门总成LNG ASSY L,RR DOOR
子目注释 | 实例 | 详情
8708295200
.后右门总成LNG ASSY R,RR DOOR
子目注释 | 实例 | 详情
8708295200
.前左门总成LNG ASSY L,FR DOOR
子目注释 | 实例 | 详情
8708295200
.前右门总成LNG ASSY R,FR DOOR
子目注释 | 实例 | 详情
4113200090
猪皮头层鞋里 PIG GRAIN LINING
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
沙滩凉鞋(PU+网布鞋面)16
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
沙滩凉鞋(PU+网布鞋面)10
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
沙滩凉鞋(PU+网布鞋面)32
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
沙滩凉鞋(PU+网布鞋面)25
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
沙滩凉鞋(PU+网布鞋面)18
子目注释 | 实例 | 详情
6402992900
沙滩凉鞋(PU+网布鞋面)20
子目注释 | 实例 | 详情
3304990039
diptyque大马士玫瑰花水 150ml
子目注释 | 实例 | 详情
3401110000
薇润大马士玫瑰奶油润颜皂
子目注释 | 实例 | 详情
9605000000
旅行套装(PU礼盒/鞋蜡/刷子)
子目注释 | 实例 | 详情
6402190090
橡胶制底及PU邦面制的运动鞋
子目注释 | 实例 | 详情
3921121000
复合PVC面料(PVC与海绵粘合)
子目注释 | 实例 | 详情
2204210000
胡安阿雷2007干红葡萄酒(陈酿)
子目注释 | 实例 | 详情
6505009900
帽冠100%涤纶梭织帽舌100%PU帽子
子目注释 | 实例 | 详情
6505009900
帽冠100%尼龙梭织帽舌100%PU帽子
子目注释 | 实例 | 详情
6505009900
帽冠100%全棉梭织帽舌100%PU帽子
子目注释 | 实例 | 详情
6506910000
帽冠100%PU帽舌100%全棉梭织帽子
子目注释 | 实例 | 详情
2204210000
胡安阿雷2005珍藏版干红葡萄酒
子目注释 | 实例 | 详情
3926400000
塑料饰品(人造的托盘和篮子)
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
海绵(鞋用海绵)SHL-2(F90)6.0MM S-S/T
子目注释 | 实例 | 详情
3304990039
叙利亚大马士玫瑰花油(半成品)
子目注释 | 实例 | 详情
3304990039
叙利亚大马士玫瑰纯露(半成品)
子目注释 | 实例 | 详情
4202920000
PU文具套装(文件盒,便签盒,笔筒)
子目注释 | 实例 | 详情
4202920000
PU文具套装(笔筒,便签盒,文件盒)
子目注释 | 实例 | 详情
4202920000
PU文具套装(笔筒,文件盒,便签盒)
子目注释 | 实例 | 详情
3926100000
塑料办公用品(置物器,文件夹靠)
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
海绵(鞋用海绵) SHL-2(F90)4.0MM S-S/T
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
海绵(鞋用海绵)SHL-2(F90 )6.0MM S-S/T
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
海绵(鞋用海绵) SHL-2(F90)8.0MM S-S/T
子目注释 | 实例 | 详情
4202920000
PU文具套装(笔筒,便签盒,文件盒等)
子目注释 | 实例 | 详情
4202920000
PU文具套装(笔筒,文件盒,便签盒等)
子目注释 | 实例 | 详情
4202129000
100%PU制面邮差包,款号285 1WB31017 BEAU
子目注释 | 实例 | 详情
3304990029
飒赫拉大马士玫瑰纯露(半成品)
子目注释 | 实例 | 详情
4202920000
PU文具套装,笔筒,文件盒,便签盒
子目注释 | 实例 | 详情
6505009900
帽冠10%羊毛90%涤纶梭织帽舌100%PU帽子
子目注释 | 实例 | 详情
4202920000
PU文具套(笔筒,便签盒,文件盒等)
子目注释 | 实例 | 详情
3303000020
兰蔻殿堂香水 大马士玫瑰香型 试用装
子目注释 | 实例 | 详情
4820100000
牛皮贴膜记事本 100PCS PUSPLIT LEATHER BINDER
子目注释 | 实例 | 详情
6506910000
帽冠100%PU帽舌72%棉20%涤纶2%氨纶梭织帽子
子目注释 | 实例 | 详情
2204210000
胡安阿雷2005珍藏版干红葡萄酒(特级陈酿)
子目注释 | 实例 | 详情
9506621000
足球FOOTBALL,品牌:SKF,5号机缝足球,材质:外PVC,
子目注释 | 实例 | 详情
6506910000
前两片帽舌100%PU中间后四片100%羊毛梭织帽子
子目注释 | 实例 | 详情
6506910000
前两片帽舌100%PU中间后四片100%涤纶梭织帽子
子目注释 | 实例 | 详情
3202100000
柔软剂 用途:改变磨性能 使之得到细密的绒冒,使其柔
子目注释 | 实例 | 详情
5903102030
PU
子目注释 | 实例 | 详情
5903202020
PU
子目注释 | 实例 | 详情
5903209090
PU
子目注释 | 实例 | 详情
5903909090
PU
子目注释 | 实例 | 详情
5903202030
PU
子目注释 | 实例 | 详情
5903202090
PU
子目注释 | 实例 | 详情
5903102010
PU
子目注释 | 实例 | 详情
5903902090
PU
子目注释 | 实例 | 详情
5903209030
PU
子目注释 | 实例 | 详情
5903902030
PU
子目注释 | 实例 | 详情
5903202010
PU
子目注释 | 实例 | 详情
5903209029
PU
子目注释 | 实例 | 详情
5903202090
PVC
子目注释 | 实例 | 详情
5903102090
PVC
子目注释 | 实例 | 详情
5903902010
PVC
子目注释 | 实例 | 详情
5903102030
PVC
子目注释 | 实例 | 详情
5903102010
反光
子目注释 | 实例 | 详情
5903902030
涂层
子目注释 | 实例 | 详情
5903101030
防滑
子目注释 | 实例 | 详情
5903902090
牛津
子目注释 | 实例 | 详情
5903202090
鞋里
子目注释 | 实例 | 详情
5903102090
反光
子目注释 | 实例 | 详情
5903102010
PU/100CM
子目注释 | 实例 | 详情
6116100010
PU手套
子目注释 | 实例 | 详情
6201190010
PU雨衣
子目注释 | 实例 | 详情
6404190000
女鞋()
子目注释 | 实例 | 详情
5903102030
复合PVC
子目注释 | 实例 | 详情
5903102030
PVC雨衣
子目注释 | 实例 | 详情
5903102040
PVC涂层
子目注释 | 实例 | 详情
5903202030
化纤制PU
子目注释 | 实例 | 详情
5903202030
PUPUBACKING
子目注释 | 实例 | 详情
6404190000
女单(布)
子目注释 | 实例 | 详情
5903909090
麂皮绒PU
子目注释 | 实例 | 详情
5903202030
人造冲孔
子目注释 | 实例 | 详情
5903202090
二等处理
子目注释 | 实例 | 详情
5903202020
二等处理
子目注释 | 实例 | 详情
5903202020
尼龙布表PU
子目注释 | 实例 | 详情
londing...
X