hscode
商品描述
查看相关内容
9017800000
(长&短)铝制刻度尺
详情
9017800000
1.5M卷尺
详情
9017800000
1000毫米刀口直尺
详情
9017800000
100CM钢尺
详情
9017800000
100M布尺
详情
9017800000
10M塑胶钢卷尺
详情
9017800000
120MM平尺
详情
9017800000
12cm塑料量角器
详情
9017800000
15CM塑料尺
详情
9017800000
15厘米套尺粉色
详情
9017800000
15厘米套尺蓝色
详情
9017800000
15厘米尺子
详情
9017800000
15厘米带波浪直尺
详情
9017800000
16CM分度三角板
详情
9017800000
1米尺
详情
9017800000
2046百分表
详情
9017800000
20CM尺子
详情
9017800000
20CM直尺
详情
9017800000
20厘米带波浪直尺
详情
9017800000
20厘米直尺
详情
9017800000
225MM鱼雷水平尺
详情
9017800000
225MM鱼雷水平尺 HAND TOOLS
详情
9017800000
2CT塑料尺
详情
9017800000
2件套卷尺
详情
9017800000
2米尺
详情
9017800000
30cm塑料直尺
详情
9017800000
30CM直尺
详情
9017800000
30CM钢尺
详情
9017800000
30厘米有机玻璃直尺
详情
9017800000
30厘米比例尺
详情
9017800000
30厘米铝直尺
详情
9017800000
368KW柴油发动机用机油尺
详情
9017800000
36寸T型尺
详情
9017800000
3D尺子
详情
9017800000
3m卷尺
详情
9017800000
3PC卷尺 10500SET
详情
9017800000
3件套水平尺
详情
9017800000
3件套铝合金角尺
详情
9017800000
3米钢卷尺
详情
9017800000
45度三角板
详情
9017800000
4把几何套装
详情
9017800000
50CM亚克力尺
详情
9017800000
50cm塑料直尺
详情
9017800000
50卷尺
详情
9017800000
5M卷尺
详情
9017800000
5米卷尺
详情
9017800000
5米钢卷尺
详情
9017800000
60CM水平尺
详情
9017800000
60度三角板
详情
9017800000
7.5米多功能卷尺
详情
9017800000
8M卷尺
详情
9017800000
9件套塞尺 1000SETS
详情
9017800000
ABS塑料尺
详情
9017800000
ABS手动塑料测距轮
详情
9017800000
ACC校正装置
详情
9017800000
ACC系统校正装置
详情
9017800000
BMI卷尺
详情
9017800000
BMI尺
详情
9017800000
CNC校准棒
详情
9017800000
EVA的身高尺
详情
9017800000
EVA身高尺
详情
9017800000
IG-2008-2检规
详情
9017800000
LS2001S塑料激光尺
详情
9017800000
M卷尺
详情
9017800000
O型圈测量仪
详情
9017800000
PP尺
详情
9017800000
PP尺子
详情
9017800000
PP身高尺
详情
9017800000
PP黑白尺子
详情
9017800000
PVC尺
详情
9017800000
PVC标尺
详情
9017800000
PVC身高尺
详情
9017800000
PVC软尺
详情
9017800000
R规
详情
9017800000
TAPE圆周尺
详情
9017800000
T型尺
详情
9017800000
T型角尺
详情
9017800000
T形尺
详情
9017800000
V型架
详情
9017800000
万用尺T2-TPS1E
详情
9017800000
万能角尺 BD-45180 COMBINATION SOURE SET
详情
9017800000
万能角尺 BD-45180 COMBINATION SQUARE SET
详情
9017800000
万能角度尺
详情
9017800000
三件套角尺
详情
9017800000
三合一组合角尺
详情
9017800000
三合板检具
详情
9017800000
三按键数显千分表
详情
9017800000
三按键数显百分表
详情
9017800000
三杆分度仪
详情
9017800000
三梭尺
详情
9017800000
三棱尺
详情
9017800000
三棱比例尺
详情
9017800000
三米折叠直尺
详情
9017800000
三维尺子
详情
9017800000
三维尺子套装
详情
9017800000
三菱比例尺
详情
9017800000
三角尺
详情
9017800000
三角尺(旧)
详情
9017800000
三角板
详情
9017800000
三角板量角器套装
详情
9017800000
三角皮带长度尺
详情
9017800000
三针
详情
9017800000
不锈钢尺
详情
9017800000
不锈钢尺子
详情
9017800000
不锈钢板尺
详情
9017800000
不锈钢直尺
详情
9017800000
不锈钢直尺30CM
详情
9017800000
不锈钢角尺
详情
9017800000
不锈钢量具
详情
9017800000
乙烯基环保皮尺
详情
9017800000
五米卷尺
详情
9017800000
五金工具(钢卷尺)
详情
9017800000
亚克力量尺
详情
9017800000
人造革卷尺
详情
9017800000
人造革皮尺
详情
9017800000
人造革米尺
详情
9017800000
仿形规
详情
9017800000
低压注水系统
详情
9017800000
偏心检查器
详情
9017800000
健身水平尺
详情
9017800000
儿童头尺
详情
9017800000
儿童教育玩具 拉卷尺
详情
9017800000
充电式曲线锯配件(导尺)
详情
9017800000
光学尺
详情
9017800000
全检具(旧,2014年)
详情
9017800000
公扣(螺纹中径+密封面)规座架
详情
9017800000
公扣(螺纹中径+密封面)量规校对座架
详情
9017800000
公扣密封面量规
详情
9017800000
公扣螺纹齿高校对块
详情
9017800000
公扣齿高样块
详情
9017800000
六角检尺
详情
9017800000
其他手动测量长度器具
详情
9017800000
其他手用测量长度器具
详情
9017800000
其他手用测量长度的器具
详情
9017800000
其他手用测量长度的器具(钢角尺)
详情
9017800000
其它仪器及器具(挖掘机挖斗捡具CW20/30/40S)
详情
9017800000
内六角通止规
详情
9017800000
内径千分尺 MICROMETERFORHOLEMEASUREMENT 200039105
详情
9017800000
内径千分表
详情
9017800000
内径测试仪
详情
9017800000
内径测试棒
详情
9017800000
内径测量仪
详情
9017800000
内径测量仪/手用测铸件内径尺寸用器具
详情
9017800000
内径测量表
详情
9017800000
内径百分表
详情
9017800000
内径表
详情
9017800000
内径表BORE GAGE
详情
9017800000
内牙规
详情
9017800000
内螺纹测试仪,校对规等
详情
9017800000
冲压模具测试套件
详情
9017800000
几何套尺
详情
9017800000
刀口尺
详情
9017800000
刀口角尺
详情
9017800000
分厘卡测头
详情
9017800000
分度盘
详情
9017800000
分规
详情
9017800000
划线器
详情
9017800000
划线工具
详情
9017800000
创伤手术长测深尺
详情
9017800000
刻度对中校正仪
详情
9017800000
刻度尺
详情
9017800000
刻度尺 US METRIC 31.25ML 1/64
详情
9017800000
刻度尺(用于冲床送料机上)
详情
9017800000
刻度尺(铝制品)
详情
9017800000
刻度板
详情
9017800000
刻度计
详情
9017800000
办公用品
详情
9017800000
办公用品(尺子)
详情
9017800000
加工中心机床刀柄用内外径测量总成
详情
9017800000
加长杆内径百分表
详情
9017800000
包覆皮革的卷尺
详情
9017800000
化纤卷尺
详情
9017800000
化纤尺子
详情
9017800000
化纤布尺
详情
9017800000
化纤线
详情
9017800000
化纤身高尺
详情
9017800000
医用尺
详情
9017800000
千分表
详情
9017800000
千分表/测量平衡度/Mitutoyo牌
详情
9017800000
千分量测仪
详情
9017800000
升高尺
详情
9017800000
半径量具(旧)
详情
9017800000
卡尺
详情
9017800000
卡尺200PCS VERNIER
详情
9017800000
卡盘
详情
9017800000
卡装量衣尺
详情
9017800000
卡规
详情
9017800000
卡规/MAHR牌
详情
9017800000
卷尺
详情
9017800000
卷尺 10M TAPE MEASURING 10M
详情
9017800000
卷尺 257KGS
详情
9017800000
卷尺 310KGS
详情
9017800000
卷尺 425千克
详情
9017800000
卷尺 MEASURE ALL 16 FOOT TAPE MEASURE
详情
9017800000
卷尺 MEASURE TAPE
详情
9017800000
卷尺(100个)
详情
9017800000
卷尺(3M)
详情
9017800000
卷尺(塑料制)
详情
9017800000
卷尺(教学演示用)
详情
9017800000
卷尺(旧)
详情
9017800000
卷尺1008SET
详情
9017800000
卷尺100M
详情
9017800000
卷尺10M
详情
9017800000
卷尺20M
详情
9017800000
卷尺300EA
详情
9017800000
卷尺3M*16
详情
9017800000
卷尺3MX16
详情
9017800000
卷尺MEASURE TAP
详情
9017800000
卷尺TAPE
详情
9017800000
卷尺TAPE MEASURE
详情
9017800000
卷尺包装备品
详情
9017800000
卷尺套装
详情
9017800000
卷尺样品
详情
9017800000
卷尺组套
详情
9017800000
卷尺配件(尺带)
详情
9017800000
卷尺钥匙扣
详情
9017800000
卷尺(160KGS)
详情
9017800000
卷尺(旧)
详情
9017800000
卷尽
详情
9017800000
厚度卷尺
详情
9017800000
厚度测试仪
详情
9017800000
厚度测量仪
详情
9017800000
厚度测量机
详情
9017800000
厚度测量治具
详情
9017800000
厚度表
详情
9017800000
厚度表 0-20MM
详情
9017800000
厚度规
详情
9017800000
厚度规/测距离用手用
详情
9017800000
厚度量具
详情
9017800000
厚度量测系统
详情
9017800000
厚薄规
详情
9017800000
厚薄距规/JingHua牌
详情
9017800000
发动机机油尺/丰田
详情
9017800000
发动机机油油标尺组件/本田
详情
9017800000
发动机油尺
详情
9017800000
变速器油尺
详情
9017800000
变速箱机油尺等/日产牌
详情
9017800000
合尺
详情
9017800000
吸管直径检测机
详情
9017800000
喷幅纸套装
详情
9017800000
圆周尺
详情
9017800000
圆周直径尺
详情
9017800000
圆尺
详情
9017800000
圆规
详情
9017800000
圆规带尺
详情
9017800000
圆规量角器套装
详情
9017800000
圈尺
详情
9017800000
地尺
详情
9017800000
基准件
详情
9017800000
塑料(PP)直尺
详情
9017800000
塑料三角尺
详情
9017800000
塑料三角板
详情
9017800000
塑料三角板套装
详情
9017800000
塑料几何尺
详情
9017800000
塑料制Z轴尺(测量使用;无品牌)
详情
9017800000
塑料制Z轴尺(测量使用;无品牌;0~200mm1~8inch)
详情
9017800000
塑料制品(尺子)
详情
9017800000
塑料制尺
详情
9017800000
塑料制尺子
详情
9017800000
塑料制戒指用量尺
详情
9017800000
塑料制校验标准件
详情
9017800000
塑料制水平尺
详情
9017800000
塑料制测量尺
详情
9017800000
塑料制直尺
详情
9017800000
塑料制软尺
详情
9017800000
塑料制配件(米尺)
详情
9017800000
塑料刻度尺
详情
9017800000
塑料卡尺
详情
9017800000
塑料卷尺
详情
9017800000
塑料卷尺 TAPE MEASURE
详情
9017800000
塑料卷尺连钥匙扣
详情
9017800000
塑料塞尺
详情
9017800000
塑料套尺
详情
9017800000
塑料学生尺
详情
9017800000
塑料学生用尺
详情
9017800000
塑料尺
详情
9017800000
塑料尺 PLASTIC RULER
详情
9017800000
塑料尺 SEWING PIPPER
详情
9017800000
塑料尺(塑料+磁铁)
详情
9017800000
塑料尺(教学用)
详情
9017800000
塑料尺20000PCS
详情
9017800000
塑料尺PLASTIC RULER
详情
9017800000
塑料尺套装
详情
9017800000
塑料尺子
详情
9017800000
塑料尺子(塑料制品)
详情
9017800000
塑料尺子套装
详情
9017800000
塑料尺子等
详情
9017800000
塑料尺带
详情
9017800000
塑料平尺
详情
9017800000
塑料戒指测量器
详情
9017800000
塑料折叠尺
详情
9017800000
塑料折尺
详情
9017800000
塑料折尺RULE
详情
9017800000
塑料拉尺
详情
9017800000
塑料文具
详情
9017800000
塑料文具套装
详情
9017800000
塑料文具尺
详情
9017800000
塑料文具尺子
详情
9017800000
塑料方形尺
详情
9017800000
塑料曲线尺
详情
9017800000
塑料架子尺
详情
9017800000
塑料架尺
详情
9017800000
塑料标尺
详情
9017800000
塑料比例尺 PLASTIC RULER
详情
9017800000
塑料比例尺PLASTIC RULERS
详情
9017800000
塑料水平尺
详情
9017800000
塑料水平尺 PLASTIC LEVEL
详情
9017800000
塑料测径规
详情
9017800000
塑料测量尺
详情
9017800000
塑料测量带
详情
9017800000
塑料皮卷尺
详情
9017800000
塑料皮尺
详情
9017800000
塑料直尺
详情
9017800000
塑料直尺 MAGNI-RULER
详情
9017800000
塑料直尺 WRINTING RULER KIT
详情
9017800000
塑料直角尺
详情
9017800000
塑料真尺
详情
9017800000
塑料睾丸尺
详情
9017800000
塑料米尺
详情
9017800000
塑料纸尺
详情
9017800000
塑料胎纹尺
详情
9017800000
塑料脂肪尺
详情
9017800000
塑料腰围尺 BMI MEASUREMENT TAPE
详情
9017800000
塑料衣尺
详情
9017800000
塑料裁缝尺
详情
9017800000
塑料角尺
详情
9017800000
塑料身高尺
详情
9017800000
塑料软尺
详情
9017800000
塑料量尺
详情
9017800000
塑料量尺等
详情
9017800000
塑料量衣尺
详情
9017800000
塑料量衣尺 WIDE TAPE MEASURE
详情
9017800000
塑料量针器
详情
9017800000
塑胶尺
详情
9017800000
塑胶尺/塑料粒GPPS制/A1
详情
9017800000
塑胶尺10
详情
9017800000
塑胶尺18
详情
9017800000
塑胶尺20
详情
9017800000
塑胶尺32
详情
9017800000
塑胶尺子
详情
9017800000
塑胶尺子套装
详情
9017800000
塑胶折尺
详情
9017800000
塔尺
详情
9017800000
塞尺
详情
9017800000
塞尺 FEELER GAUGE 200039097
详情
9017800000
塞尺(32件套)FELLER GAUGE
详情
9017800000
塞尺(测试用治具)
详情
9017800000
塞规
详情
9017800000
塞规(工业缝纫机用)
详情
9017800000
塞规带
详情
9017800000
塞规片
详情
9017800000
墨斗DREDGING CHALK 200038975
详情
9017800000
多功能水平尺
详情
9017800000
多度尺
详情
9017800000
多用尺
详情
9017800000
大众轿车用机油标尺
详情
9017800000
头枕测量装置
详情
9017800000
夹尺
详情
9017800000
套尺
详情
9017800000
套尺(直尺,三角尺等)
详情
9017800000
套装伸缩规 320SETS
详情
9017800000
套装尺(二把尺以上)X
详情
9017800000
婴儿身高尺
详情
9017800000
婴儿身高计
详情
9017800000
婴儿量尺
详情
9017800000
婴儿量床
详情
9017800000
孔尺
详情
9017800000
孔径测试仪环规
详情
9017800000
孔规
详情
9017800000
字母套尺
详情
9017800000
字母尺
详情
9017800000
学习工具
详情
9017800000
学习用具
详情
9017800000
学习用品
详情
9017800000
学生塑料尺
详情
9017800000
学生尺
详情
9017800000
学生用尺
详情
9017800000
学生用直尺
详情
9017800000
学生直尺
详情
9017800000
学生绘图套装
详情
9017800000
安全尺
详情
9017800000
定位杆
详情
9017800000
定位规
详情
9017800000
定寸装置
详情
9017800000
定尺机
详情
9017800000
定心量具
详情
9017800000
宽座角尺
详情
9017800000
宽座角尺 BD100-160 COMBINED RIGHT ANGLE SQUARE
详情
9017800000
宽座角尺 BD125-200 COMBINED RIGHT ANGLE
详情
9017800000
宽座角尺 BD125-200 COMBINED RIGHT ANGLE SQUARE
详情
9017800000
宽座角尺 BD160-250 COMBINED RIGHT ANGLE
详情
9017800000
宽座角尺 BD160-250 COMBINED RIGHT ANGLE SQUARE
详情
9017800000
宽座角尺 BD63-100 COMBINED RIGHT ANGLE
详情
9017800000
宽座角尺 BD63-100 COMBINED RIGHT ANGLE SQUARE
详情
9017800000
宽边角尺
详情
9017800000
密封圈内径检查治具(旧,2012年)
详情
9017800000
对角线
详情
9017800000
导尺
详情
9017800000
小刻度板(ABS塑料制品)
详情
9017800000
小卷尺
详情
9017800000
小圆尺
详情
9017800000
小皮尺
详情
9017800000
详情
9017800000
尺 432套
详情
9017800000
尺 751577-0000
详情
9017800000
尺 752009-0000
详情
9017800000
尺 752011-0000
详情
9017800000
尺 752017-0000
详情
9017800000
尺(1000DZS)
详情
9017800000
尺(4000DZS)
详情
9017800000
尺(塑料尺)
详情
9017800000
尺(直尺,三角尺等)
详情
9017800000
尺(直尺,三角板等)
详情
9017800000
尺(直尺等)
详情
9017800000
尺,1255457-0000
详情
9017800000
尺,1255459-0000
详情
9017800000
尺,1255461-0000
详情
9017800000
尺,1255462-0000
详情
9017800000
尺,1255463-0000
详情
9017800000
尺,1338728-0000
详情
9017800000
尺,1350997-0000
详情
9017800000
尺,2640814-0000
详情
9017800000
尺,574370-0000
详情
9017800000
尺,574371-0000
详情
9017800000
尺,751577-0000
详情
9017800000
尺,752009-0000
详情
9017800000
尺,752010-0000
详情
9017800000
尺,752011-0000
详情
9017800000
尺,752012-0000
详情
9017800000
尺,752015-0000
详情
9017800000
尺,752016-0000
详情
9017800000
尺,76298-0000
详情
9017800000
尺,929310-0000
详情
9017800000
尺/卷尺/直尺
详情
9017800000
尺1255457-0000
详情
9017800000
尺1255459-0000
详情
9017800000
尺1255461-0000
详情
9017800000
尺1255462-0000
详情
9017800000
尺1255463-0000
详情
9017800000
尺1338728-0000
详情
9017800000
尺1350995-0000
详情
9017800000
尺1350996-0000
详情
9017800000
尺1350997-0000
详情
9017800000
尺1350998-0000
详情
9017800000
尺1360318-0000
详情
9017800000
尺1360319-0000
详情
9017800000
尺2564817-0000
详情
9017800000
尺2640814-0000
详情
9017800000
尺272886-0000
详情
9017800000
尺2958264-0000
详情
9017800000
尺37915-0000
详情
9017800000
尺37916-0000
详情
9017800000
尺564817-0000
详情
9017800000
尺574369-0000
详情
9017800000
尺574370-0000
详情
9017800000
尺574371-0000
详情
9017800000
尺574372-0000
详情
9017800000
尺597921-0000
详情
9017800000
尺751575-0000
详情
9017800000
尺751576-0000
详情
9017800000
尺751577-0000
详情
9017800000
尺751578-0000
详情
9017800000
尺752009-0000
详情
9017800000
尺752010-0000
详情
9017800000
尺752011-0000
详情
9017800000
尺752012-0000
详情
9017800000
尺752014-0000
详情
9017800000
尺752015-0000
详情
9017800000
尺752016-0000
详情
9017800000
尺752017-0000
详情
9017800000
尺76298-0000
详情
9017800000
尺929310-0000
详情
9017800000
尺ARL96105
详情
9017800000
尺套装
详情
9017800000
尺子
详情
9017800000
尺子 与2-3项混装2件
详情
9017800000
尺子 1652千克
详情
9017800000
尺子(教学用)
详情
9017800000
尺子S-708,S-703-2,S-702-1
详情
9017800000
尺子SA-2503
详情
9017800000
尺子SA-705
详情
9017800000
尺子SA-708
详情
9017800000
尺子套装
详情
9017800000
尺寸检测治具
详情
9017800000
尺寸测量工具
详情
9017800000
尺码标
详情
9017800000
尺(文具套装)
详情
9017800000
尺(测量长度)
详情
9017800000
尼龙长钢卷尺
详情
9017800000
布尺
详情
9017800000
布拉尺
详情
9017800000
帆布身高尺
详情
9017800000
帆布饰品(帆布身高尺)
详情
9017800000
带尺
详情
9017800000
带挡板平直角尺 STRAIGHT SQUARE 2000039094
详情
9017800000
带挡板平直角尺 STRAIGHT SQUARE 200039095
详情
9017800000
带灯卷尺
详情
9017800000
平方尺
详情
9017800000
平直角尺 STRAIGHT SQUARE 200039093
详情
9017800000
平行尺
详情
londing...
X